Kryon İstanbul celsesi için son günler

Bu gezegene iyilik, sevgi temelli bilgi aktarımı her dönem olmuştur ama bu kadar geniş kitlelere bilgileri aktaran bir başka ekip şu an için var mıdır? Sadece cümlelerle değil, enerji aktivasyonu ve kanallık ile destek olan profesyonel bir ekibin Türkiye’ye gelmesine artık günler kaldı.

Kryon kanallığı ile Lee Carroll kitapları sayesinde dünyada geniş kitleler tarafından bilinmekte ve takip edilip kitlelere etkili destekleri ile farkındalıkları arttırmaktadır. Şifalanma artarken iyilik ve sevgi enerjilerinin bu gezegende daha çok aktif olması için daha çok kişilerin faydalanması ve farkındalıkları arttırılmaya çalışılmaktadır.

Tüm ekip onlara ulaşan herkese destek verip, sevgi ışığını yayacak daha fazla insanın olması için dokunuşlar yapacakken.., Lee Carroll Kryon kanallığını gerçekleştirerek İstanbul gibi köprü görevi gören bir coğrafyada sevgi ve iyilik temelli hem bilgi hem de enerji akışı için kanallık yaparak bu köprüyü geçip sevgi ışığının temellerinin her bölgeye akmasını niyet etmedir.

Celselerden Örnekler:

Ben Kryon:

Ben manyetik hizmettenim. Bu size iki şey ifade eder ve ben ikincisiyle başlayacağım: Hizmet. Ben bir hizmet varlığıyım. Ben asla bir insan ya da Kryondan başka  bir şey olmadım. Benim tüm amacım, evrenin her yanındaki sizin gibi varlıkların bulunduğu okullara özel ve belirli kapasitede hizmet vermektir. Çeşitli düzeyde birçok okul vardır. Birçok türde varlık vardır ama onların sayısı hiç değişmez. Biz daimiyiz ve her zaman bütünü yansıtırız. Siz bütünün frekansını daha yüksek bir düzeye çıkarmayı seçtiniz. Bu süreç ilginçtir…

Canlı Celse- Banff Kanada:

Ayırt edici kurallar:

Ruhun size ayırt edici kurallar vermesi mantıksızca bir şey olur. Bu yüzden şimdi bilge bir insan tarafından gelen bir kaynaktan aktarım yapacağız.

Medyumsal bilgileri ayırt etme kuralları:

Daima herkes için yararlı bilgi verilmelidir. Sadece bir azınlık için bilgi veren bir bilginin sadece özel bir gruba verildiğini aktaranlardan kaçının. Verilen bilgi tüm insanlık için yararlı olmalıdır.

Verilen mesaj ruhen yükseltici olmalıdır. Mesajın sizi ruhen güçlendirip güçlendirmediğine dikkat edin. Bu sizi korkutan, çökerten, korkuyla davranmaya ve saklanmaya yönelten değil, müktedir kılan bir mesaj olmalıdır.

Ruh size asla özgür iradenizden vazgeçmenizi söyleyen bir mesaj vermez. Asla! Özgür irade gezegenizin geleceğini belirleyen şey budur.

Ruh size asla inandığınız şeyin bütünlüğüne aykırı davranmanız için bir mesaj vermez. Sizin düşünce süreçlerinize saygı gösterir. Ruh sizi asla aldatmaz yada herhangi bir şeye ikna etmeye çalışmaz. Mesaj asla sizin bütünlüğünüzü bozmamalıdır. O konuda rahat hissetmeli ve kalbinize doğru gelmelidir.

Sevgili varlıklar, ruh asla tek bir şeyi yada medyumu tek kaynak olarak sunmaz. Buna dikkat edin. Çünkü ruhun birçok kanalı vardır ve onların bilgileri özellikle bu yeni çağda büyük bir tablo yaratmaya uyum sağlar. Onlar asla kendilerini tek bilgi kaynağı olarak sunmaz…

Canlı Celse- Reno/Usa

Şifa türleri:

Enerji Şifası: İlk şifa türünün enerji şifası olması sizi şaşırtmayacaktır. Enerji şifası şifacının hastaya dokunmadan uyguladığı şifa türüdür. Burada enerjiler masada yatan hasta ile iş birliği yapacak bir biçimde karışıp kaynaşır. Burada çok fazla potansiyel vardır. Çünkü eğer hasta yüksek bir titreşim düzeyinde titreşiyorsa ve bu şeyleri biliyorsa ve şifa bulmak için izin vermişse, onun üzerinde enerji çalışması yapan kişiyede olağanüstü mucizeler akar. Ve hasta ona hiç dokunulmadan iyileşecektir. Bu en tepede yer alan yeni enerji çağının armağanıdır.

Ancak bu yöntem düşün enerji titreşimine sahip insanlar üzerinde etki göstermeyecektir. Bu yüzden şifacılar bunun herkeste etmediğini deneyimliyorlar. Öyleyse daha düşük titreşimli insanlara ne sunabiliriz diye sorabilirsiniz. Bu bir sonraki şifa türüdür ve bu hastaya ellerinizle şifa vermenizi gerektirir.

Ellerle Verilen Şifa: Bu yöntem hastanın şifa verenden daha düşük titreşimde olması durumunda şifacının ona şifa vermesi ile olur. Aynı titreşimde olan iki kişinin bağını enerji oluştururken bu şifa tekniğinde bağı dokunuş oluşturur. Burada hasta şifa görmeyi niyet ettiğini yüksek sesle dile getirmelidir…

Canlı Özlü İlaçlar: Bunlar şifade kullanılan maddeler ve malzemelerdir. Bu alanı aramo- özleriyle uğraşanlar anlayacaklardır. Ama detayı daha ileriki zamanlarda aktarılacaktır. Çok yakın zamanda ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Manyetikler: Manyetik şifaya saygı duyulmalıdır. Bu manyetik insana hitap eder. İnsan bedeninin dengeyi aradığını ve zaman zaman şifacıların yardımına ihtiyaç duyduğunu aktarmıştık. Manyetikler burada devreye girerler. Denge için mıknatıslar yerleştirilir daha sonra iyileşme gerçekleştikten sonra bu mıknatıslar alınmalıdır.
Kimya:Kimyayı ve kimyasalları kullanmak düşük enerjili bir şifa yöntemidir. Bununla birlikte bu yine ruh tarafından onurlandırılır. Çünkü bedenimizle ilgili kimya bilimide geçerlidir ve buna ihtiyaç duyan titreşimlerdekilere yararlı olabilir. Düşük titreşimdeki bir insan için kimya yöntemi dışındaki bir şifa yöntemi yoktur.
Ameliyat:Şifa türlerinin en düşük düzeyinin ameliyat olması sizi şaşırtmayacaktır. Sevgili varlıklar, o en düşük yöntem olabilir ama hala en iyi bilimlerinizden birini temsil eder. Her çare tükendiğinde bu bilime başvurup tedavi olanlarınız vardır. Şifacılar kendi enerji titreşimine gelip iyileşenlere bayılırlar ama bu titreşime gelemeyecek olanlar vardır. Bu bilinmelidir. Bu tarz kişilere sadece iyileşme dönemlerinde iyileşmeleri hızlanması için destek olabilirsiniz.

Böylece her şifa yönteminin bir yeri vardır. Ve sizlere 6 çeşit şifa yöntemini verdik ama hala en kutsalını söylemedik. Bu yöntem sadece bedeni gerektirir. Bu mümkündür. Kendi kendini iyileştirme yönteminden bahsediyoruz. Kendilerini iyileştirenler yüksek düzeyde titreşebillerdir. Ve bu salonda bu titreşimde olanlarda olmaya yakınlaşanlarda vardır. Bilincin fiziğini değiştirebileceğini bilenlerdir.

Her biri kendi alanlarında uzman olan Kryon ekibini tanıyalım:

Robert Coxon:

Robert müzik yolculuğuna 2 yaşında piyano çalma ile başlayıp ilk bestesini 10 yaşında yapmış bir müzik aşığıdır. Üniversite müzik eğitimi alıp müzik direktörü olarak çalıştıktan sonra kendi bestesi olan Crystal Silence adlı albümü ile New Age Yeni Çağ sanatçısı olarak tanınmıştır.

Müziği bilimsel olarak araştırıp testler uyguladıktan sonra çok daha derin bilgeliği olduğunun farkına vararak ruhu öte alemlere taşıyan müzikler yapmıştır. Uzun yıllardır yaptığı bu çalışmalarda bedenimizde bulunan her hücre ve organın farklı titreşimde olduğunu ancak bu titreşimler beden ile uyum içinde olursa bedenimiz bir senfoni orkestrası gibi işlev gördüğünü ve bu noktadan itibaren şifalanıp evrenle mükemmel uyumu yakalayabilir.

Hiç bir kelime olmadan, sadece ruhunuzun ilacı olarak sesin farkındalığında olmak. Kutsal Geometri ile birlikte müziğin içinde oturarak meditasyon yaparken kalbiniz; bedeniniz, ruhunuz ve zihniniz ile bir olur. Robert ile deneyiminizi geliştirmek için oturduğunuzda o sizin kişisel notanıza kanalize olur…

Michelle Karen – Despacho Seromonisi:

Peru’daki Inka medeniyetinden miras kalmış olan etkili bir törendir. Bu tören Dünya üzerindeki tüm yaşamı onurlandırır: Tüm dünyayı, tüm ruhları, dağları, gökyüzünü, ağaç, bitki ve insanları, taşların kayaların yaşayan ruhlarını, hayvanlar alemini, büyükanne ay’ı, güneş baba’yı ve yıldız milletlerini. Hayatımızda yer alan herkes ve herşey ile doğru bir alışveriş ilişkisi içinde olabilme üzerinedir. Hayatı ve onun kutsallığını onurlandırdığımız zaman kader planımız ile uyum içinde oluruz. Birçok içerik kullanılarak tören uygulanır.

Despacho’nun sonucu;

Eğer yüksek gerçeğe zaten bağlı isek hafif, kader planımızdan sapmış isek yoğun olarak tezahür eder. Hayatımızın değişik yönleri ile doğru ilişki içine girmek başlangıçta bayağı şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Ancak zaman içinde dramatik olarak tekrarlanan bu olaylar bizleri hayalimizdeki kariyere; beden, zihin, kalp ve ruhsal olarak uyumlu bir eşe ve her zamankinden daha fazla bolluğa yani daha iyi koşullara doğru yönlendirir.

Michelle Karen, uluslararası konuşmacı; astroloji, yaşam, gıda, beslenme, yoga ve spiritüel konular üzerine 8 kitabın yazarı; Hollywood 78. Akademi Ödülleri’nde yıldızların astroloğudur ve Four Winds Society mezunu olarak Peru’da İnkaların doğrudan torunları olan Q’ero Master Şamanları ve bilhassa rehberleri Don Pasqual ve eşi Santosa tarafından inisiye edilmiştir. Cusco’da ki geleneksel saç kesim törenlerinde iki Q’ero çocuğunun ‘Büyükannesi/Godmother’ olması istenmiştir. Michelle, Peru ve Bolivya tarafında bulunan Kutsal Vadi ve Titicaca gölüne düzenli olarak mistik yolculuklara çıkmaktadır.

Anders Holte:

Bütün dünyası ses ve müzik olduğu için sizi oraya götürmeyi çok iyi bilen bir şarkıcıdır. Anders kendi kuantum ton ve harmonilerine daldığı anda, zihin sessizleşir ve kendinizi söz ve zamanın çok ötesindeki kutsal mekanda bulursunuz. Burası sizin Yuvanız!

Sizlerle bu Workshop’ta Anders, bilgisiyle birlikte kutsal ses ve müziğin gizemini paylaşacak. Aynı zamanda kendi sesinizle kutsal alan yaratarak, gerçek kimliğinize uyumlanmanın yollarını ve üstün sesin antik sanatını tanıtacaktır.

Konular: Tek ton alan keşfi, kutsal sureler, ton uyumlaması, takımyıldız tonlaması, balinaların çağrısı canlı ses yolculuğu

 

Robert Munck – Bilinç üstü Takyon Enerjisi:

Yüzlerce sene önce, İtalya’da Bologna Üniversitesi anatomi profesörü olan Luigi Galvani, insanın büyük bir elektrik alanının içinde, ‘biyolojik yaşam’ adını verdiğimiz diğer bir elektrik alanı olduğu fikrine vardı. Galvani elektriğin, motor fonksiyonunun arkasındaki itici gücün, yaşam gücü (bedendeki sinir sistemi, beyin ve hayvan dokularındaki elektrik) olduğu kanısına vardı.

19.cu yüzyıldan başlayarak, elektriğin etkileri ve bilhassa elektrik ve elektromanyetik alanların birbirleriyle bağlantılı olmadığı üzerine çalışılmaktadır. Bugün, Takyon alanlarının modern fizikte önemli bir rol oynadığını çok iyi biliyoruz.

Takyon alanı, kuantum alanının bir parçasıdır. Bu enerji ile çalışmak, diğer alanları etkileyerek değişmelerine yol açmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde Takyon enerjisinin önemi giderek artmaktadır. “Onun sıradışı özellikleri sayesinde Takyon enerjisi, gerçekliğimizi nasıl algılayıp biçimlendirebileceğimizin farkına varmamızı sağlar. Bazı anlarda hep şunu merak etmişizdir: “Neden hep kendimi benzer durumlarda buluyorum? Neden mutlu değilim? Neden yalnız hissediyorum? Hayatımın amacı ne?” Bu tür sorular bizim özümüz, hayallerimiz ve şartlanmalar ile ilgilidir. Takyon enerjisi bize bunlara cevap verebileceğimizi hatırlatır.”

Benim işim, kendi özümüzün gizemli derinliklerine dalabilmek için bu enerjinin basit ve pratik kullanım fırsatını bulmaktır.”mSeminerin içeriği bizlere, sadece ışık hızı ile sınırlı varlıklar olmadığımızı, içten ve dıştan keşfedilmesi gereken bir çok şeyin bulunduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda yeni deneyimler edinerek öğrenmekten zevk alan varlıklar olarak, takyonları kullanarak gerçekliğimizi bilinçli olarak şekillendirip, algılayabileceğimizi hatırlatıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yuvayayolculuk.com/kryondan-istanbula-mesaj/

Kryon Türkiye İletişim Bilgileri:

http://www.kryonturkey.com – (Can Kağan Osman Aydoğmuş – Kryon Türkiye Temsilcisi)

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir