Site icon Yuvaya Yolculuk Dergisi

Yaşam planı ve yolculuğumuz

Beden ile ruhun birlikteliğinde oluşan yaşam planının, tüm varlıklarda ve insan yaşamında nasıl bir yol izlediğini yorumlamak, herkes için çok önemlidir. Bu konuda da bilince çıkartılması gereken öncelikli ana tema, varlığın tekâmül ihtiyaçları ve önceki enkarnasyonlarındaki başarılı ve başarısız sınavları göz önüne alarak, edinilen tecrübe ve birikimler sonucunda yeniden doğuşun hazırlanma sürecini, doğanın ve kendimizle olan ilişkisini kavramamız şeklinde olmalı.

Ruhun bedenlenme sürecinde kendi varoluşunu gerçekleştirdiği an itibariyle aynı zamanda kendi yaşam planını da kiminle veya kimlerle ya da nelerle, ne zaman, neyi yaşayacağından ne zaman öleceğinden, vs. den oluşmaz. Bedenleşen ruhun yaşamın tekamülünde kişinin yaşayacağı deneyimlerden, olaylardan, olgulardan ve geçirmekte olduğu sınavlardan oluşur.

Bir insan yaşamındaki planın deneyimlerinden, tanık olması gereken olayları ve sınavları yaşamadan değişime ve dönüşüme uğrayamaz ve yaşamı sonuçlanamaz. Esas olarak, yaşam planında tarihler ve zaman o kadar önemli değildir, kimi olaylar için önceden belirlenmez kimi olaylarda ise değiştirilebilinir. Kişinin yaşam sürecinde önemli olan, yaşanması gerekenlerin uygun kişilerle planlarındaki olayları eşleştirilebilen kişilerle en uygun koşullarda, en uygun zaman ve mekânda yaşıyor olabilmesidir.

Varoluş herhangi bir kişinin olay ve olgusundan kaynaklı deneyimlerden değil, kişinin kendi evrimini devinirken ruhunun ve bedeninin evrilme sürecindeki deneyim ve tecrübelerinin birikimiyle kişide dört anasırın ve evrensel bir kimliğin oluşuncaya kadar sürekli enkarnesindeki aşamaları ve yaratıcı olan insani kamil mertebesini yakalayıncaya kadarki evrilme sürecinin aşamalarına dingin tanıklık ederek farkındalığıyla bu evreleri zihinde yaşıyor olması ve arınması sürecini tamamlıyor olması, bedenle buluşan ruhun önemli gerçeklerinden oluşan kişideki kendi gerçek eylemselliğidir…“

 

Exit mobile version