19 Eylül, 2018

RSS

RSS RSS

 • Kader geçmişimizdir, geleceğimiz ise henüz yazılmadı 17 Eylül 2018
  Kader dediğimiz şey geçmişimizdir. O yaşanmış ve bitmiştir ve geçmiş için yapabilecek hiçbir şey yoktur. Gelecek ise henüz gelmemiştir ve onu yeniden inşa etmek bizim elimizdedir. İnsanlığın gündemine dinler ile birlikte oturan kader kavramının binlerce yorumu ve tanımı var. Kaderi tanımlayan bütün bu yorum ve tanımların da ortak bir tavrı var, kaderine razı olmak… Kaderine […]
 • Takdiri Mukadderat 15 Eylül 2018
  Takdiri mukadderat, ölüm ve doğumun gerçekliğidir. Ne ölümünüzün ne de doğumunuzun önüne geçebilirsiniz. Buna teslim olmanız ve kabullenmeniz gerekir. Yani doğduğun için ah etmene, üzülmene, kahrolmana ve isyan etmene gerek yok. Doğumunu kabul et ve varlığını onurlandır. Ölümün için ise korkmana gerek yok, ölüm varoluşun diğer yüzüdür, sonraki hayatlara dair çokça hikayeler anlatılır, cenneti var […]
 • Doğru bildiğimiz yanlışlar ver yanlış bildiğimiz doğrular 14 Eylül 2018
  Doğru bildiğimiz yanlışlar ver yanlış bildiğimiz doğrular Hakikat, affetme, dualite, ikilik, birlik, tanrı, yansıma, ben ve karakter üzerine… İnsanlar dualiteden bahsediyor sürekli ve tekliğe indirgemek istiyor kendisini, zihin, ego, hırs ve arzular varken bu mümkün olabilir mi? Özellikle insanlığın büyük bir çoğunluğu için bu pek mümkün görünmüyor… Tek tek bireylerde de BEN kimliğine ait olan […]
 • İdrak 14 Eylül 2018
  Hayata başkalarından öğrendiğimiz bilgilere göre anlamlar yüklüyoruz. Hangi düşünce sisteminde olursak olalım, SORGULAMA kısmı özellikle bilgiyi içselleştirirken neredeyse sıfıra yakın olmakta. Bize göre bilgiyi veren kişi üstat ise bilgide saf doğrudur düşüncesi aktif olmakta. İdrak sınırlarımızı zorlayan, bizim efendimiz haline getirdiğimiz kişiler ve onların düşünceleri sonrasında kendi varlığımızı bulmak için çıktığımız yolda kimliğimizle birlikte yine […]
 • Benim umudum var 12 Eylül 2018
  Saldırmak ya da kendimizi savunma ihtiyacımızın yerine hoşgörüyü koyacağımıza dair, İnsanın insan olduğunu hatırlayacağına dair, Göz göze değdiğinde sevginin galip geleceğine dair, Din, dil,ırk ayırımının bir ilüyon olduğunun anlaşılacağına dair, Birlik bilincinin hepimizin katılımı ile oluşacağına dair, İnsanın insana öfke değil, şefkat duyacağına dair, Yaraları kanatmak yerine şefkatle sarıp sarmalamayı öğreneceğimize dair, Rengi, dini, ırkı […]
 • Neşeli bunalım 12 Eylül 2018
  Kendini bilince ve spiritüel öğretiye adamış insanların her daim mutlu ve neşe içinde yaşamaları gerekiyormuş gibi bir algı var. Oysa bu, her anı farkındalığa adamış iseniz yüzlerce kez yıkılıp, yanılmayı, yüzleşip dönüştürmeyi, yaşadığın, sorduğun, cevapladığın, algıladığın her olay ve olguyla tekrar tekrar içe dönüp kalıplarını, sandıklarını, zanlarını ve sanrılarını kabuk kabuk soymak demektir. Sonu yoktur, […]
 • Etiketizm 12 Eylül 2018
  İnsanları bölmek istiyorsanız, onlara etiketler atayın, demiş ünsüz bir düşünür. Bir düşünürün tek yaptığı şey düşünmek mi olmalı, diye de düşünmeye başlamış hemen ardından. Fakat bu konu üzerine düşünürse, esas anlatmak istediği konuyu anlatamayacağını fark edip düşünmek üzerine düşünmeyi daha sonraya ertelemeye karar vermiş. “Üşenme, erteleme, vazgeçme” demeye kalkanları da “oldu o zaman, her şeyi […]
 • Hacer-Ül Esved. Siyah Taş’ın Gizemi 12 Eylül 2018
  Jeolog ve tarihçilerin, bir göktaşı olduğuna inandığı bu siyah taş, Mekke kentinin merkezinde, Müslümanların en kutsal yapısı Kabe-i Muazzama’nın doğu köşesinde yer alan, ayni zamanda, tavaf edenlerin şaşırmamalarını sağlayan mihenk taşıdır. Milyonlarca elin teması ile parlamış kara taş, Kabe’deki bir yangında, ısı değişimi nedeniyle kırılarak 15 parçaya ayrılmış olup, gümüş bir çerçeve içinde ve biri […]
 • Bırak ki… 4 Eylül 2018
  Manalandırmayı, senin için en güzel manada diretebilmek için Yargılamayı, adaleti algılayabilmek Tanımlamayı, tanımın işaret ettiğini görebilmek Kıskanmayı, ayakların çimenlerde başın bulutların ötesinde kanatlarını tanıyabilmek, biricikliğini fark edebilmek Düşünmeyi, bir damlacık senin okyanusunun diplerini gözlemleyebilecek şekilde düşünebilmek, düşünmenin öğrendiğin kurallarına meydan okuyabilmek, düşlerini hatırlayabilmek Hatırlamayı, unutmanın şefkatli kucaklayışına izin verebilmek ve gerekeni yalnızca gerektiğinde hatırlayabilmek Suçlamayı, […]
 • Sen neşesin 4 Eylül 2018
  İnsanın varoluşu neşedendir, ışıldar. Vicdanımız, neşe ile doğru orantılıdır çünkü iç sesimize zulüm etmediğimiz her zaman eşlikçisidir, sızlamaz. Yolumuzun doğru olduğunun da işaretidir. Neşe, bir duygudan öte, yüksek benliğimizin onayıdır. Peki nerede bu neşe? Yüzlerdeki protez gülümsemelerin, feri sönmüş gözlerin ardına saklanmış, tahammülsüzleşmiş insan ırkı varoluş mayaları olan neşeyi ve sevgiyi hangi zaman diliminde unuttu? […]