• Yabancılaşma

    Yabancılaşma kavramını ilk Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ardından Karl Marx kullanmıştı. Hegel bi ...

    Yabancılaşma kavramını ilk Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ardından Karl Marx kullanmıştı. Hegel bireyin kendi özünden ve gerçeğinden yine bireyin kendi arzusu ile uzaklaşması olarak açıklamıştı ...

    Tamamını oku