Şafağın ışığı Venüs’ün kadim gizemleri

“Göksel yolu beş köşeli yıldız çizer, Venüs’ün gülü’nü içinde gizler!”

Tüm uygarlık kültürlerinde iz bırakan, kendisine tanrıça isimleri verilen, tan yerinin ve alacakaranlık göğünün parlak yıldızı Venüs, 18 Temmuz 2023 tarihinde, en yakın konumunda olacak. ”Şafağı getiren – Işık taşıyan – Ak yıldız – Çolpan – Zühre – Erte/Kervan/Çoban yıldızı – Zahara – Eostre – Danica – Aphrodite – Ishtar – Hesperos – Hathor – Helel ben Shahar & Luciferus.” İşte Venüs’ün çeşitli adları. Ay ve Güneş’ten sonra, göklerin en sevileni. Güneş’in küçük kız kardeşi, Polaris’e zincirlenmiş varlık Simargl’ı koruyan mitolojik tanrıça Danica.

Şafağın ışığı Venüs'ün kadim gizemleri

Her gün; Sabah Yıldızı, Güneş’in sarayının kapılarını açar ve ardından, gece geriye döndüğünde, kapıları arkasından kapatır.  Gün doğarken ona dua edilirdi. Güneş battıktan sonra, o yine parlak bir akşam yıldızıdır. Pisagor,  ışıltısı nedeniyle ona, ‘diğer Güneş’ anlamına gelen ‘Sol Alter’ demiştir.

Başka bir eski adı Zühre, Arapça zahara “parladı, ışıdı” fiilinden türetilmiştir.

Lucifer kelimesi, bildiğimiz gibi “ışık taşıyan” anlamına gelirken, “Işık” anlamındaki Latince kelime ”Lux”, Proto Hint Avrupa dilinde “Leuk” ve latince “taşıma” anlamındaki “Ferre” kelimelerinden (“Bher” ,”Fer”) oluşur. Fer; gözdeki parlaklık, ışık, aydınlık kelimesi ise dilimize Farsça’dan gelir.

Yahudi Kutsal Metinleri’nde “helel ben şahar (shahar)”, “seherin oğlu” olarak, Yeşaya 14:12 ayetinde yer alır.

Shahar, Ugarit panteonunda şafak tanrısıdır. Alacakaranlık tanrısı Shalim adlı ikizi ile birlikte, EL’in çocuğu olarak tanımlanırlar. Şafak ve alacakaranlık kardeşler; Shahar ve Shalim; günün zamansal yapısını da temsil ederler.

‘Helel ben Shahar’ terimi, Eski Ahit’in tamamında, yalnızca bir kez kullanılmış görünmektedir. Kenanlı yüksek tanrı El’i tahtından indirmeye çalışan daha küçük bir tanrı; Helel hakkında dahi olabilir .

Septuaginta’da “şafağı getiren” anlamındaki bir kelime, 4.yüzyılda Latin Vulgate’de Aziz Jerome tarafından latince “Lucifer” olarak  tercüme edilmiştir.  Bu, Tanah’ın elde mevcut olan en eski Koini Grekçe çevirisidir. 70 anlamına geldiği için LXX şeklinde kısaltılır.

Kimileri, Yeşaya 14:12’de sözü geçen düşen yıldızın, “Lucifer”, Şeytan olduğuna inanırlar. Çünkü, gökten yıldırım gibi düşmüş olan ‘seherin sabah yıldızı’nın düşmeden önceki adı Lucifer’di.

Yeşaya 14:12-17 ye bakarsak:

Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün!

Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın! İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin,

“Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;

İlahların toplandığı dağda- Safon’un doruğunda oturacağım.

Bulutların üstüne çıkacak- Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.”

Ancak ölüler diyarına- Ölüm çukurunun dibine- İndirilmiş bulunuyorsun.

Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: “Dünyayı sarsan-Ülkeleri titreten-Yeryüzünü çöle çeviren-Kentleri yerle bir eden-Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?”

Yeşaya 14 de, peygamber Yeşaya; Yeruşalayim’i kuşatmak, kutsalları harab etmek isteyen Babil kralı Nebukadnezar’ın; önce yükselmesi ve sonra düşüşünü betimlemiş sayılır. Kral Nedukadnezar, bu ayetlerde, sabah yıldızı gibidir, sabah parlak olup,  ışıkta dahi görünen, ancak Güneş’in ortaya tamamen çıkması ile gözden yiten Venüs’e benzetilmiştir.

Hristiyan İncili’nde ise, Hz. İsa da kendini “sabah yıldızı” olarak tanıtmaktadır. Bunun nedeni ne olabilir?

Vahiy 22:16 “Davut’un soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı Ben’im.” (Hz. İsa)

2 Petrus 1:19 ”Gün ağarıp ‘sabah yıldızı’ yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz.”

Elbette ki, tan yerinin ağarması, karanlığın aydınlığa dönüşüdür ki, Tanrı’nın ışığının egemenliği ve İsa’nın insanlar için aydınlatıcı oluşu gibi anlamlar taşır.

Luciferianism akımının bir başka yönünde; yalnızca şeytan figürü değil, Sabah Yıldızı’nın çeşitli manalarını içeren Lucifer’in geniş sembolizmi gizlenir. Aydınlanma, bağımsızlık ve ilerleme simgesi olarak da kullanılmıştır.

Şafağın ışığı Venüs'ün kadim gizemleri

Venüs Pentagramı

Venüs gezegeni, ilerlerken, 5 köşeli bir Pentagram şeklini; tam 8 yılda ve bir Zodyak diyagramı halinde çizer. Venüs, bu süre içinde yaklaşık 13 kez yörüngede döner, bu da pentagramik bir model oluşturur. Güneş, Dünya’nın etrafında 8 kez dönerken, 8 Dünya yılı geçecek  ve Venüs, Güneş’in etrafında 13 kez dönerek, pentagram çizecektir.

Sekiz köşeli yıldız, Babil’de ‘Ishtar-Venüs’ için kullanılan bir semboldür. O dönemlerde 8 köşeli seçilmesinin birçok nedeni olabilir.

Maya Dresden Kodeksi’nde, Venüs’ün her biri 584 günlük beş set halinde (yaklaşık sekiz yıl) tam döngüsünü gösteren bir almanak bulunur. Bu son derece dikkat çekicidir.

Venüs’ün pentagramına, izlediği menzilde çizdiği iç şekli nedeni ile, Venüs’ün gülü de denilmektedir. Diğer yandan, güller, bir çok yerde Venüs’ün çiçeğidir.

Okült Teosofi’nin fizikötesi sistemi; Venüs’ün eterik planında, Dünya’dan yüz milyonlarca yıl önce var olan bir medeniyete atıfta bulunur. Bu nedenle, gezegenin, yolda kalmış bazı ruhların evi olduğuna da inanılmaktadır..

Şafağın ışığı Venüs'ün kadim gizemleri

Astrolojide Venüs

Astrolojide aşk, güzellik, sanat sembolü Venüs’e değinmek gerekirse, gezegenin yönettiği burçlar, yine bildiğimiz gibi Terazi ve Boğa’dır. Yüceldiği burç Balık, düşük konumda olduğu burç ise Başak’tır.

Venüs, Küçük Şans olarak kabul edilir, Büyük Şans Jüpiter’dir. Hangi astrolojik evde bulunursa bulunsun, bir çeşit şans veya kolaylık getirdiği onaylanır. Etkisi, kişi tarafından üzerine bir elmas takılırsa güçlenir. Dişil ve dingin Yin enerjisine hakimdir.

Venüs yönetimi altında doğan kişi çekicidir, sosyal olabilir, uyumlu ve barışseverdir. İyi giyinir, temizdir, konuşması, tavırları zariftir, müziği sever ve dürüsttür.

Venüs, güzel ve saf olanı çeken bir gezegensel titreşimin arketip tanrıçasıdır.

Venüs’ün parlaklığını izleyelim. (18 Temmuz 2023)

“Venüs,  Güneş’e yakın konumu ve yansıtıcı bulutları sayesinde, son derece  parlaktır. Zira, yüzeyini saran kalın ve yoğun karbondioksit gaz atmosferi, güneş ışınlarının neredeyse yüzde yetmişini yansıtmaktadır. Gündoğumundan 30 dakika önce ve günbatımından 30 dakika sonra fark edilecek kadar parıldar. Büyüklük bakımından Dünya ile benzerlik gösterir, ancak Dünya’nın döndüğü yönün tersinde döner.

Venüs, 18, 19 ve 20 Temmuz’da en ışıltılı elbisesini kuşanmış halde, gözlenmeyi bekleyecek. Gün batımından az sonra batıdan büyüyen hilal her akşam daha yükseğe tırmanarak, önce Merkür’ün yakınında olacak, ertesi gece, Ay, ufukta alçakta bulunan Venüs’e yaklaşacak. Son olarak, kızıl gezegen Mars’ın yanında belirecek.  (Hicri Yılbaşı 1445, 1 Muharrem 2023 ise, 18’i, 19 Temmuz’a bağlayan gece başlamış olacak. Hayırlı Yıllar)

Aslan’ın en ışıklı yıldızı Regulus, Venüs ile Mars arasında izlenebilir. Venüs, her gün güneşin yolunu takip ederek,  günde bir kez gökyüzümüzde güneyden geçer (Kuzey Yarımküre’den görüldüğü gibi) veya günde bir kez kuzeyden geçer. (Güney Yarımküre’den görüldüğü gibi)  Sabah ve akşam yıldızı Venüs’ü, sabah göğünde bulmak, akşam göğünde bulmaktan kolaydır.

Başından beri insanlığın dikkatini üzerinde toplayan en parlak yıldız odur.

Fiat Lux. Işık Olsun!

Ferda Ercan Uyulan.

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir