Yedi gök cisminin hakimiyet alanları ve gezegensel ritüel kıyafetleri

“Göksel bir harekete ve bir yıldız seçimine benzer bir şekilde ve onunla uyum içinde bir hareket yapabilirseniz, dileğinizi yerine getireceksiniz” Aristo’nun İskender’e öğütü.

Venüs; bahçenizde yetişen artemesiadan (Pelin) başka nedir ki ? Ve demir, Mars gezegeninden başka nedir? Venüs ve artemesia aynı özdendir, Mars ve demir ise aynı nedenin tezahürleridirParacelsus

Astrolojik gizemler kitabı Picatrix’te; birçok okült yönteme ek olarak, gezegenlerin sıralanma, yükselme, açı tayini gibi zamanlamalarını kullanarak, erkini hedefe doğrultmanın, ”Misaller Alemi” denilen arketiplerin, fikirlerin, göksel ruhların güçlerini indirip yansıtmanın, kimi zaman da, kişinin manyetik enerji gibi özgün güçlerini kullanmasının yöntemleri açıklanır.

Picatrix, çağırılan varlıkların türünü; özünde, kötü ruhlar olmaması halinde tanımlar. Koruyucu daire kullanmamaktadır ve ”Goetic Büyü”ye özgü olan resmi şeytani anlaşmaların, Astrolojik Ruhlar’la yapılmadığı bildirilir. Hermetik ve Neoplatonik felsefeye dayanan astrolojik sihirlerin, felsefi temelini verir. Astrolojik tılsım yapmakta kullanılan ve gök cisimlerinin yönettiği değerli taşlarla metaller, göksel bir etkiyi kabul ederek, bunu uzun süre muhafaza etmek içindir.

Picatrix’te Misal Alemi

İslam mistisizminde ”Misaller Alemi” olarak bilinen bu orta alem, ilahi fikirlerin formel olduğu ve maddi şeylerin maddi niteliklerini yitirdiği, İlahi Dünya Arketipleri ile Orta Dünya arasındadır. Bu, asla derin bir düzeyde temas edilmeyen, ama genellikle bilinçsiz olan vizyonlar, hayaller, imgeler, idealar ve sihirin dünyasıdır. Bu dünya, sübtil dünyadadır, orada zaman ve mekanın tanımı yoktur; onunla ilgili en mükemmel iletişim kaynaklarından biri imgelemedir.

Şehadet ve gayb alemlerinde bulunan şeylerin suretleri, misaller aleminde görünmektedir. Doğaüstü deneyimler de dahil olmak üzere tüm fikirlerin, düşüncelerin ve eylemlerin tezahür ettiği bir alem olarak kabul edilir.

Aslında zihin tarafından oluşturulan imgelerden oluşmaz, ancak imgelem yetilerinin, imgelem aleminde gizli bir gerçekliği ortaya çıkardığı savına uyabilir.

Bu nedenle, astrolojik ruhların çağırıldığı bir ritüel süreci, davet edilen göksel ruhla, kişi arasında  bir pencere açma, onları çekme yoludur ve tılsım için, bilgeyi; ortada, Göksel Alemde gerçekten var olan kürelerine kadar yükseltir.

Astrolojik ruhlar, yüksek ve saf bir alandadır.  Çağırılan varlıklar, özünde, kötü ya da kötü ruhlar değil, sadık ve saygılı olanlara ihsan edecek güçlü varlıklardır.

Gezegen ruhlarını indirme biçimleri, her gezegen için ritüel şekilleri, materyal ve kıyafetleri, örneğin, Jüpiter’in ruhlarının, Cennetin altı bölümündeki isimleri Picatrix’te yer almıştır. Eski Roma paganizminde kullanılan türleri bulunur.

Güneş Sisteminin heliosentrik yapısı hakkındaki görüşlerimiz Manevi Kozmos’un jeosantrik modelini değiştirmez. Elbette gök cisimlerinin fiziksel bedenleri çağırılmaz, gezegenlerin ruhları, meleksel zekaları söz konusu edilir. Kendini onların alanlarına sokmak, fiziki bir uzaya gitmek değil, hayali alemde bir seyahat sayılır.

Satürn

Hayal gücünde derindir, eylemlerinde şiddetlidir, sözlerinde çekingendir. Kaynağı büyük bir güce sahip, gizemli yörüngesiyle, sır ve gizemli soruları bulma yeteneğini edinme gücüdür. Aynı zamanda, İbranice ve Kıpti dillerini de yönetir. Dış vücut bölümleri için dış kulağı ve siyah olan dalağı iç organ olarak kullanır. Gebelikte 8. ayı yönetir. Satürn kumaşları, alt tür kaba kumaşlardır. Meslekleri; deri tabaklama, dericilik, çiftçilik, inşaat, madencilik ve kazıdır. Konumları; kara dağlar, vadiler, bodrumlar, kuyular, mezarlıklar ve vahşi doğadır. Mücevherleri; oniks, lapis lazuli ve siyah taşlardır. Metalleri; kurşun, demir ve siyah, lekeli, kokulu olanlar. Bitkileri: meşe, haşhaş, mandrake, hellebore, aspir, keçiboynuzu, palmiye ağacı, kimyon, soğan ve  sert yapraklı, iri yapılı bitkiler. İlaçları; aloe, mür, hint yağı bitkisi. Kokusu; Wisteria ve Meyan kökü. Hayvanları; siyah olan develer, koyunlar, domuzlar, maymunlar, siyah olan köpekler, kediler, kuzgun,  karga, yarasa, koyu, siyah ve çirkin hayvanlar, deve kuşları, akbabalar, baykuşlar, haşarat, yeraltında yaşayan kirli hayvanlar. Renkleri; siyah, koyu renkler ve gridir.

Jüpiter

O, yüce, sadık, onurlu, tüm eylemlerinde adil davranışı seven,  insanlara fayda sağlamayı arzulayan, şanlı şeyler yapan, harika şekilde hoşgörülü olandır. Büyüyen gücün kaynağıdır, korkunç hastalıkları uzak tutma, bilgelik, felsefe ve hayallerin yorumlanmasıyla da bilinir. Ruh hallerinin karışık sorunlarını gidericidir, bedende sol kulak ve karaciğere aittir. Pamuklu ve benzeri kumaşlarla, kaygan beyaz kumaşları yönetir. İbadet yerlerinin tümünü yönetir. Akuamarin, sarı, beyaz ince ve parlak taşlar, taşlarıdır. Ametist, safir, zümrüt, topazları yönetir. Metalleri; kalay ve çinko. Bitkileri; ceviz, badem, antep fıstığı, fındık, çam fıstığı ve yenilebilir meyvelere sahip tüm bitkilerdir. Ayrıca baharatları yönetir. Kokuları; safran, sarı sandal, misk, ​​gül yağı ve kehribardır. Hayvanları; sadaka olarak feda edilen kurbanlıklar, tüm güzel görünüşlü hayvanlar, tavus kuşu, her binek hayvanı, solucanlar, yeşilimsi ve beyaz renkli tüm böceklerdir.

Mars

Cesur, kendine güvenen, onuru kendine zorlayan, yiğit, isteyerek tüm tehlikelere kendini atan, her şeyle zafere kıyasla savaşan, kendi işlerinde sağduyulu davranan, boyun eğmeyendir. İktidarı içine alma ve çekmenin kaynağıdır. Meslekleri; doğa bilimi, veterinerlik, doktorluk, kaptanlık, generallik. Bedende; dili, burnun sağ tarafı, vücutta ısı ve heyecana neden olan eylemleri, öfke, kin, heves ve coşkuya neden olan hisleri yönetir. İpek kumaşlar, tavşan, leopar ve köpek kürkleri ona aittir. Metalden yapılmış tüm ateş ve savaş aletlerini, acı, tuhaf ve baharatlı lezzetleri temsil eder. Mekanlarına gelince; kaleler, kuleler, savaş yerleridir. Mücevher olarak; garnet ve içinde biraz karanlık bulunan her kırmızı taşa hükmeder. Altın, kükürt, yağ, cam ve kırmızı bakırları yönetir. Doğada sıcak ve baharatlı olan bitkileri, tüm baharatları, ağaçlardan sekoya, tahıllar, baklagiller ve nilüferi seçer. Kayganlıkları ve sıcaklıkları ile öldüren kötü kalitede tüm ilaçları ve arseniği temsil eder. Hayvanlardan develer arasında kızılımsı olanlar, köpek dişlerine sahip tüm hayvanlar, pençeli hayvanlar, tüm zararlı kırmızı böcekler, arılar, çekirgeler, yılanlar ve akreplere hükmeder.

Güneş

O, gururlu, sadık, sözlerini tutan, sağduyulu ve eşsizdir, fazla söz söylemez. Dünya’nın ışığı ve beslenme gücünün, arzunun kaynağıdır. Sağ gözü ve kalbi, burnun sol tarafını, ayrıca içgüdüyü yönetmektedir. İbrahimi dinlere hükmeder. İlahi ruhların ihtişamını sunar. Hükümetle ilgili olan mesleklerle, avcılık ve ok atmayı yönetir. Konumu; çok sağlam ve görkemli büyük kaleler ve hükümet binalarıdır. Mücevherleri olan kırmızı yakutlar, altın rengi taşlar, kan taşı ve saf altını yönetir. Palmiye ağaçları, üzüm bağları, nergisler, güller, buğday, fesleğen, kına, safran, sandal ağaçları bitkileridir. Çiçek açan, güzel kokan, güzel görünen diğer tüm bitkileri de yönetir. Kokusu misk, rengi kehribardır. Deve türleri, geyik, tavşan, soylu atlar, dağ koçları, keklik, şahin, akbaba, büyük yılanlar, tavus kuşları, inekler ve koyunları yönetir. Üzerinde desen ve parlak rengi olan bütün böceklere hükmeder. Şiir, gramer ve edebi bilim, kompozisyon yazma üzerine etkir. Yönettiği metaller; kalay, gümüş, altın ve bakırdır.

Merkür

Onurlu, zeki, mükemmel bir tartışmacı, mantıkçı sağduyu ile tartışan, her türlü gizemi araştıran kişiliğin temsilcisi. Entellektüel gücün kaynağıdır. Tümdengelim bilgi teorilerine, tartışmalarla, felsefe kurallarına hükmeder. Filozof, kahin, astrolog, avukat, heykeltraşlar, tüccarları yönetir Matematik, alan ve şekil ölçme, şiir, retorik, ticaret, şarkı yazma, resim, adalet, temyiz, sınırlamalar, servet, yazı, söylem ve gizli sırlara da hükmetmektedir. Dilleri, bütün ipek yolu dilleridir. Bedende; dil, diş eti, beyin ve ateist inançları, tüm dinler için arayışları yönetir. Kumaşı ketendir. Konumları; konuşma toplantıları, bilim adamı tartışmaları, bunun yanında nehir kaynakları ve su çeşmeleridir. Mücevheri akuamarin, metali civadır. Yükselen ruhları yönetir. Bitkileri; şeker kamışı, pamuk, keten, biber, karanfil ve kabukları olan tüm ağaçlar, uyuşturucu bitkilerdir, ekşi tatları yönetir. Hayvanları; eşekler, maymunlar, kurtlar ve hızlı yürüyüşlüler, atlayan hayvanlar, küçük kuşlar, karıncalar ve hızlı giden böceklerdir. Rengi yeşil ve damarlı renklerdir.

Ay

O, tüm dürüst ve içten bilimlerin aşığı, yeniliklerin arayıcısı, doğal olarak yerleşimini değiştirmeye meyilli, kararlı, tamamen şimdiki zamanları önemseyen, yumuşak, hassas bir yaratık ve doğal gücün kaynağıdır. Toprak, su, matematik, kesirler, yüksek bilimler, sihir teorileri, şifacılık, haber ve konuşma bilimlerine hükmeder. halkların dillerini, gündüz sol göz ve geceleri sağ göz ile, ciğerleri yönetir. Kumaşları pamukludur, terzilere hükmeder. Bitkileri; şeker kamışı, papirüs, papatya ve hoş kokulu bitkilerle, beyaz renkli ve sapsız tüm ağaçlar, otlaklar, baklagiller, tarçın, karabiber, zencefildir. Hayvanları; hafif ve hızlı kuşlar, tüm beyaz ve su kuşları, beyaz yılanlar ve beyaz kurtlardır. Sarı ve arasındaki tüm karışık renkleri yönetir.

Venüs

Gücü soğuk ve nemlidir. Mutluluğun çekirdeğidir. İçinde parıltı, hoşluk, tutku, gülmek, dekore etmek, mutluluk, bestekarlık, eğlence, dans, çalgılar, şarkılar, parfüm, kokular, satranç, zar oyunları, tembellik, oyun, flört, güzellik, cömertlik, affedilme, affetme, özgürlük, iyi niyet, güzellik, ihtişam, konfor bulduran her şeyi temsil eder. İçki, alışveriş tutkusu, arkadaşlık, iyi konuşma, alaycılık, zayıflık, ihmalkarlık içeren işleri, kuyumcu yapımı materyalleri, parfüm alım satımını, parfümlü bitkileri, mahlep, ceviz, badem, defne bitkilerini yönetir. Bahçeler, çeşmeler mekanlarıdır. Venüs aynı zamanda dindarlık ve övgüyü sevme konusunda bağları tutar, ancak, arzuları öne çıkararak, bilgeliğin tamamlamasını engeller. Beril, mercan, mavi safir mineral ve taşlarıdır. Pirinç ile bakırı yönetir. Hayvanları; güvercin, serçe, bülbül, ardıç, keklik, kuğu ve yunus balığıdır.

Açıklama: Belirli bir gezegen tarafından yönetilen şeylerin her biri, göksel biçimde somutlaşan nitelikleri, güçleri ve erdemleri paylaşır. Gezegen, sırayla, bir veya daha fazla İlahi Form veya Fikir’in somutlaştırılmasıdır. Böylece Maddi Dünyadaki her şeyin kaynağı İlahi Dünya’dadır. Formların ve fikirlerin dayatılmasına verilen direnç, maddenin özelliğidir. Maddenin bu niteliği, tüm maddi şeylerin çürüme ve ölüm yoluyla, entropi ile biçimlerini kaybedeceği anlamına gelir. Ayrıca Gökler sürekli olarak kendi düzenli yörüngelerini takip etmekte, maddi şeylere sonsuz bir değişim dayatmaktadır. Böylece doğum, bozulma, ölüm ve yeniden doğuş; göksel ve nihayetinde İlahi Dünyalara bitmeyen itaatle sonsuz bir döngü içindedir.

Gezegensel ritüel kıyafetleri

Bir gezegen ruhu indirmeden önce, gezegenin doğasını bilmek ve gücünü ortaya çıkarmak için, gezegenin rengi, tadı ve kokusu hakkında üst satırlarda bilinmesi gerekenlerle, bedenini hazırlamış olanların, bedenlerinin iç çekirdeğini; o gezegenin doğası ve tadıyla harmanlamasından sonra, ikram materyallerini de bunlara göre seçmesi önerilmektedir. (Konu hakkında fikir vermesi yeterlidir, zira çok detaylıdır) Gezegensel ritüel kıyafetlerine gelince:

Satürn giysilerinin rengi siyah, en iyisi yünlü kumaştır. Siyah ayakkabı, siyah pelerin giyilir.

Jüpiter‘in rengi yeşil, en iyisi ipek, sarı beyaz kıyafetler giyilir, beyaz pelerin ve kristal yüzük takılır.

Mars‘ın rengi ateşin alevi, en iyisi ipektir, kırmızı elbiseler giyilir ve başına kırmızı keten ve ipeksi bir örtü takılır veya kırmızı bir şapka ve bir kılıç taşınır, kendini zırhlar ile korur, eline büyük bir yüzük takar.

Güneş‘in rengi sarı altın, en iyisi ipektir, kraliyet kıyafetlerini giyer, başına altın bir taç ve parmağına altın bir yüzük takar.

Venüs‘ün rengi gül, en iyi kumaşı ipektir, beyaz pamuklular veya uzun, ipek ve altın karışık, değerli ve güzel kıyafetler giyer, kadınlar ise, başına kıymetli taşlar ve incilerle zenginleştirilmiş bir taç, eline incilerle donanmış altın bir yüzük ve kollarına altın bilezikler giyerek; sağ elinde bir ayna ve sol elinde bir tarak tutarlar.

Merkür‘ün rengi karışık renk, en iyisi ipektir, ve bir yazı yazıyormuş gibi davranılır, bir koltuğa oturup, yüzünü bir kitaba dönmelidir.

Ay‘ın rengi beyaz parlar ve en iyisi ipek veya ketendir, elinde bir gümüş yüzük olmalıdır.

Ayın evrelerinin kullanımı, Ay’ın düzenli olarak büyüyüp küçülmesi, muhtemelen astrolojik maji zamanlamasının en temel biçimidir. Gezegenlerin her biri, burada, Maddi Dünya’da sayısız şeyi yönetir.

Picatrix inceleme bölümünden.

”Karanığın Mesajı. Kötülük Probleminden, Yükselen Değişime, Aşırı Zamanlar” Ferda Ercan Uyulan

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir