Maddi ve manevi kazanç oyunu

Gelin bir oyun oynayalım. Oyunun bazı kuralları olacak, önce onlardan başlayalım.

 • İnsanları eleştirmeyi, kınamayı ve yargılamayı,
 • Herhangi bir durum, olay ve kişi ile ilgili olarak söylenmeyi, sızlanmayı, yakınmayı,
 • Kendinizi ve insanları suçlamayı,
 • Kendinize ve insanlara kusur bulmayı,
 • İnsanlara hesap vermeyi,
 • Yaptığınız ya da yap(a)madığınız şeyler için bahane ve mazeret üretmeyi,
 • Kendinizi haklı çıkartmaya, kanıtlamaya, savunmaya çalışmayı,
 • Hayatı ve insanları kontrol etmeye çalışmayı,
 • Olana isyan ve lanet etmeyi,
 • Sağlamcı ve garantici bir tavır içinde olmayı,
 • İnsanlardan onay, destek, yardım talep etmeyi,
 • Kişilere karşı önyargılı davranmayı, olacaklar hakkında varsayımda bulunmayı,
 • Utanç ve pişmanlık duymayı,
 • Herhangi bir konuda hırs yapmayı ve inat etmeyi,
 • İnsanlara hasetlik ve kıskançlık duymayı,
 • Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı, birbirinizle rekabet etmeyi,
 • İnsanlara baskı yapmayı, yaptırım uygulamayı, insanların özel hayatlarına karışmayı,
 • Çevrenizdeki insanlarla ilgili dedikodu yapmayı, söylenti çıkarmayı,
 • İnsanlara ve eşyalara yapışmayı, onlardan beklenti içinde olmayı bırakın.

Kendinizi bu maddelerden herhangi birini yapamaz halde bulduğunuz her anda bir cam kavanoza 1 lira atın; sadece 3 gün sonra bile biriktirdiğiniz parayı ve/veya sahip olduğunuz farkındalığı gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

Maddi ve manevi kazanç oyunu

Bu süreçte maddelerden herhangi birini yapanlar da o kavanozdan ödül olarak 1 lira alacak.

Yapamayanlar para, yapanlar özgürlük sahibi olacak ancak ilk grup köle olarak yaşamaya devam edecek. İkinci grubun da parası olacak elbette ancak daha az.

Bu durumda hangisini seçiyorsunuz; para mı özgürlük mü?

Buna siz karar verin…

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir