Sevgiyle aydınlanmak

Sevgiyle aydınlanmak: aydınlanmış sevgili arayışından gönlün uyanışına

Aydınlanma nedir?
Aydınlanmak, aydınlanma hakkında sürekli okuyarak, konuşarak, zihnini bunlarla meşgul ederek, zihinsel bilgiler toplayarak, zihinle bilerek mi olur?
Aydınlanma konusunda fikir sahibi olmak aydınlanmaya yeter mi?
Yoksa fikirler çoğaldıkça insan sözde aydın rolüne kendiliğinden kendini kaptırabilir mi?
Aydınlanmanın göstergesi var mı?
Aydınlanma hakkında konuşmak mı gösterge?
Yoksa aydınlanıyor olmanın ışığında, an içinde, insanın kendini gerçekleştirmesi mi gösterge?
İnsan kendisinin aydınlanıp aydınlanmadığını değerlendirebilir mi?
Aydınlanmış olan biri, aydınlanmış olmasının ilanına ihtiyaç duyar mı?
Yoksa aydınlanmanın tam ortasında duran bir ego kendi yerini aydınlanma adıyla sağlamlaştırmaya çalışıyor olabilir mi?
Peki ya aydınlanmış bir sevgili arayanlar aslında ne arıyor?
Bu da egonun arzusu olabilir mi?

Sevgiyle aydınlanmak

Aydınlanmayı arzulayan insan zihni, aydınlanma hakkındaki her şeye kolaylıkla çekilebilir. Çünkü zihin, aydınlanmanın bilgisine aç. Çünkü aydınlanma, zihinde değil. Fakat sevginin aydınlanmayla ilişkisini henüz anlayamamış insan, zihniyle aydınlanabileceğini zanneder. Aydınlanmayı zihinle ilişkilendiren diğer insanların peşine düşer. Aydınlanmayı yaşamamış bu insanlardan, aydınlanmanın nasıl bir şey olduğunu dinler durur. Daha çok bildiği için kendini uyanmış ilan eder.

Halbuki zihin en başından beri uyanıktı. Eskiden maddi konularda bilgi topluyordu, şimdi manevi konularda bilgi topluyor. Sadece bilginin konusu değişti. Zihnin uyanık olduğu konular genişledi, hepsi bu. Ama bunun uyanışla bir alakası yok. Çünkü uyanışın zihinle bir alakası yok. Bilmekle bir alakası yok.

Kendisi zihinde aydınlandığı için kendisi gibi zihinde aydınlanmış bir sevgili arayan insan, manevi bilgi peşinde olan insandır. Çünkü o, aydınlandığını söylese de aydınlanmanın bilgisine açtır. Ona daha çok bilgi katacak insanlar arar. Kuracağı ilişkilerin temelinde bilgi vardır, sevgi değil.

Gerçek uyanış, gönülden gelir. Sevdikçe ve sevgi potansiyeli genişledikçe gelir. Bütünsel idrakla gelir. Gönlü uyanan, seven ve sevgisi genişleyen, gönlüyle idrak eden insan, sevgiye şart koşmaz. Zihinde aydınlanmış olanla gönül ışığı olanı ayırt eder. Zihni aydınlanma bilgisiyle dolu olanla gönlü sevgi dolu olanı ayırt eder. Bilgi arayanla sevgi arayanı ayırt eder.

Zihniyle uyanan iki insan, bilgi alır verir. Gönlü açık iki insan, sevgi alır verir. Bilgi arayan için sevginin, sevgi arayan için de bilginin bir kıymeti olmaz.

Aradığın sevgiyle aydınlanmaksa gönlüne uyan.

Yazar Hakkında

Ethereal Blossoms of Soul * Inspiration by spirit inside @etherealblossomsofsoul

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir