Yaşam sanatınıza değer katsın varlığınız

Yaşam yolculuğuma hemşirelik mesleğimle değer kattığımı hissettim daima. Yaşamı ve mesleğimi bir sanat edasıyla ustalıkla yaşamam gerektiğini bildim ruhumda. Ne mutlu ki bana, yaşamın her anını kabulle ve sevgiyle kucakladım.

Kariyer yolculuğumda ise profesyonel değerlerimi inşa ettim mesleğimin bana kazandırdıklarıyla. Mesleğim ruhsal tekâmül yolculuğuma değerli katkılar sağladı. Ve bir yaşam biçimim oldu bir süre sonra. Nice kalplere dokundum ve insanın muhteşem sırlarını keşfettim mesleğimin bana sunduklarıyla. Bir sanattı hemşirelik mesleğim ve yaşamın derin sırlarını öğretti. Yaşamın önüme sunduklarıyla ben sürekli öğrendim, geliştim, değiştim ve dönüştüm en mükemmel halime. Bugün daha iyi anlıyorum ki; tutkuyla yaptığım işim bugünkü beni inşa etti. Mesleğimle anlam duygusunu yakaladım ve doyum hissettim kariyer yolculuğumun her anıyla yaşamdan.

Yaşam Sanatınıza Değer Katsın Varlığınız

Hemşirelik mesleğinin odağında insan vardır. Hemşirelik, insanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslektir. Hemşireler mesleki felsefeleriyle, akademik bilgi ve becerileriyle, profesyonel değerleriyle, empati ve iletişim yetenekleriyle, ilişki yönetimindeki başarılarıyla, duygusal dayanıklılığın verdiği güçle ve şefkatli yaklaşımlarıyla hemşirelik sanatını ustalıkla icra ederler. Şifa veren bir dokunuştur bu ve ebedi hatırlanır kalplerde minnetle.

İnsan tüm bilinmez yönleriyle

Bir gizemdir, yaşam deryasında

Kendinde nice sırları saklar

Aralanırsa gizem kapısı sabırla

Sırlar içinde nice hakikatler serilir önümüze

İnsan varlığıyla bir mucizedir yaşamda

Kendi kudretine inanmalı ve değer katmalı varlığıyla bütüne

Hemşirelik sanatıyla insanın gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkılır usulca ve yaşamın hakikatine varılır.

İnsanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanatı icra eder hemşireler. Bu sanatın adı hemşirelik sanatıdır. Yardımseverlik, iyimserlik, etkisellik, yaratıcılık, duygusallık, akılcılık, sezgisellik, koşulsuz sevgi, şefkat, empati, umut, etkili iletişim, eleştirel düşünürlük ve kanıt temelli yaklaşımdır tuvalindeki boyaları.

Koşulsuz sevgi ve özveriyle insana bakım yolculuğunda kendi yaşam felsefelerini oluşturur hemşireler. Bilgiyi rehber edinirler her zaman kişisel ve profesyonel yolculuklarında. Öyle bir yolculuktur ki bu… Yaşamın tüm varoluşunu, yaradılışın sonsuz bilgisini ve bilgeliği sevme hissiyatını yaşatır insana. Hemşireler de insana ve insanın bütünselliğine dair tüm bilgileriyle, nice gizem kapılarını aralayarak yürürler yaşam yolculuklarında. Hemşireliğin felsefesi ve değerleri üzerine inşa ettikleri yolculuklarını, kendi yaşam felsefeleriyle ve değerleriyle daha ileriye taşırlar tutkuyla. Felsefi bakış açısıyla ve öz değerleriyle kendi yorumlarını da katarak, hemşireliğin şefkatli eliyle dokunurlar nice yaşamlara.

Birçok konuda rengârenk tuval boyaları çıkar karşımıza felsefenin dünyasında. Hemşireler de meslekleri sayesinde geliştirdikleri felsefi bakış açısıyla insana ve yaşama daha geniş pencereden bakarlar.

 • İnsanın bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü anlamak
 • İnsanın yaradılışının muhteşem güzelliğini görebilmek
 • Yaşamın kökenini ve sonsuzluğunu kavramak
 • İnsanın yaşamla ölüm arasındaki anlam arayışını ve varlık mücadelesini anlamak
 • Ruh ve maddenin birlikteliğiyle varoluşun gizemlerini keşfetmek
 • Etik anlayışla iyi yaşam kurallarını öğrenmek
 • Akıl ve sezgisel çıkarımla eleştirel düşünmeyi ve sorgulama yeteneğini kazanmak
 • Hayata ve insana dair sonsuz bilgi kaynağına merakla ve öğrenme tutkusuyla ulaşmak en kıymetli kazanımlarıdır hemşirelerin varoluş yolculuklarında.

Hemşireler felsefi bir anlayışla, iyimserlikle, umutla yorumlar hayatı ve hayatın içinde var olan insanı. Etkileşimde oldukları her insana hümanist bir yaklaşımda olmayı ilke edinirler çoğunlukla. Yaşamı anlamaya çalışmak, anlam arayışında yaşama dair felsefi bir görüş geliştirmek, derin düşünmek, hissetmek ve hislerle dokunmak hayata; sevgi ve bilgeliğin birlikte ahenkle dansıdır. Bir sanat icra eder insan, sevgi ve bilgeliğin uyumlu birlikteliğiyle. İnsan olma ve insanı anlama sanatıdır bu.

Hislerinizle ve varlığınızla insanın kalbine ve ruhuna usulca dokunuştur bu sanatın ustalığı. Hemşireler de ustalıkla icra ettiği mesleki sanatıyla:

 • Sağlığın bozulması halinde bakım vererek sağlığı iyileştirmeyi ve korumayı
 • Varlığıyla ve bütünsel yaklaşımıyla şifa vermeyi
 • Samimiyetle, içtenlikle ve sezgisel güçle bütünsel dinlemeyi
 • Şefkat ve anlayışla ruhun derinliklerine dokunmayı
 • Kanıta dayalı bilgi ve klinik deneyimle rehberlik ederek yol göstermeyi
 • Soruların gücüyle farkındalık oluşturmayı
 • İletişim sanatının gücüyle içgörü kazandırmayı ustalıkla icra ederler kişisel ve profesyonel yaşamlarında.

Unutmayın ustalıkla yaşanan bir yaşam; ruhsal, fiziksel, duygusal ve zihinsel bütünselliğinizi koruyarak ahengi yakaladığınız esenlik dolu bir yaşamdır. Ve yaşamın her anında doyumu yakalar ve yaşama daha fazla değer katarsınız.

12 Mayıs Hemşirelik Haftası’nın kutlanacağı bu günlerde başta değerli meslektaşlarıma, bende emeği olan ve ilham aldığım tüm hocalarıma, hemşirelik mesleğini geleceğe başarıyla taşıyacak genç meslektaşlarıma ve tüm okurlarıma gelsin bu yazım. Kendinden Kendine Yolculukta Olan Kitabı’mdan satır aralarını da bir tat vermesi adına ekledim yazıma.

Sağlıkla ve esenlikle olsun yaşam yolculuğunuz. Yaşam sanatınıza değer katsın varlığınız ve değerlerinizi her daim onurlandıran bir yaşamı kucaklayın umutla!

www.senayzuhur.com

 

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir