Öz Evrenin Ruhudur

Herkes yeri geldiğinde ruhtan çokça bahseder, lakin genel tarif konusunda netleşmiş ortak bir tariften söz etmek çok zor bir durum. Aslında öz olarak, her canlı varlıkta bedenlenmiş bir ruh vardır ve bedenin kendi evrimi sürecinde aktığı bir ruh daha vardır ki bu ruh, öz olarak evrenin ruhudur. Bu anlamıyla beden ile ruh tekâmül için aynı mekânda var olurlar, buna da bir ve bütündeki buluşma hali denir.

Birey aslında kendi zihnini ve ruhunu besleyebildiği zaman, evrenin ruhunu da kendisiyle birlikte beslemiş olur demektir. Kişi kendi evriminde tecrübe ve deneyim boyutuna geldiğinde, etrafındaki herkesin yaşamına da yansımış olur. Kişinin kendi evrimindeki erdemlik ve kemalete ermişlik hali bu şekilde pekişmiş olur demek doğru bir tanım yapmış oluruz diyebiliriz.

Çoğu insan kendisi ile hayalleri arasındaki en önemli engel teşkil eden bir varlıktır aynı zamanda, aslında bu durumun özü ise, kendi başarısızlığının onun içinde yaratmış olduğu korkusudur. Kişide oluşan korku, kendi egosunu ve kalıplarını yıkamadığı gibi, içindeki korkusunu yenemediği için, kişinin hala derin uyku sürecini yaşıyor olduğu anlamını içeriyor.

Öz Evrenin Ruhudur

Başarısızlık, yaşam mücadelesi içinde kişinin başarıya ulaşabilmesi için önemlidir, çünkü kişinin tecrübe ve deneyim sahibi olduğu gerçeğini yansıtır. Her zaman kişinin cesur ve güçlü olması gerekir, evren cesur olanın hep yanındadır, çünkü evren varoluşun gerçeğine göre işlevselleşir. Kişinin yaşama dair, içinde bulunduğu şartlara dair, yol almak istediği hedefe ulaşabilmesi için, öncelikli olarak ruh ile beden arasındaki dengesini kurması gerekir.

Kişinin hedefe ulaşabilmesi için, irade gücünü açığa çıkardığında, kişisel olarak kendi dünyasının efendisi olur ve hayatını kendisi yönlendirmiş olur. Böylece, hayatın savurgan dönemeçlerinde, üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel kalmaz, çünkü o sadece görmesi gerekenleri görecektir ve kendisini ona hazır bilecektir. Bütün bunları algılayabilmek için, kişinin irade gücünün buna yönlendiremediği takdirde yaşamında önemli birçok eksikliğe tanık olur.

İnsan, iradi olarak müdahale edemez durum içerisindeyse, bundan bir an önce kurtulmalıdır. İrade gücü ve disiplin, güçlü karakterlere ve harika yaşamlara sahip olan kişilerin ana özellikleridir. Çelikten disiplin ile cesaret ve huzurun zenginleştirdiği bir karakter yaratıldığında. Hayal ettiğin şey ister maddi, isterse manevi zenginlikler olsun, içinde uyuyan irade gücü kaynaklarını geliştirdiğinde, tüm bunlara erişebilmek kolay olmasa da sonuçta mümkündür…”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir