Ezoterik Koç Burcu

Ezoterik Koç Burcu  / 21 Mart-21 Nisan

Koç Burcu dendiği zaman tanıdığımız insanların kişilik özelliklerinden çok aklımıza ‘başlangıç’ gelmeli. Doğada ilkbahar zamanı Koç Burcu’nun aktif olduğu zamanlardır. Mevsimsel döngülerin başlangıcı. Kıştan çıkan yorgun soğuk Güneş Işığı Koç Burcu döneminde ısınmaya başlar enerjimiz artar doğa yeniden doğar canlanır yeşerir. Kışın yavaşlayan hayat Koç’la canlanır enerjisi artar. Güneş Aslan Burcu’nu yönetir Aslan’da çok güçlüdür bütün ısısını sonuna kadar kullanır kraldır dolayısıyla olumlu ve olumsuz özelliklerini sonuna kadar kullanır. Koç Burcu ise ilkbaharın ılık enerjisidir taze ve canlıdır aşırı yakmaz bu yüzden Güneş Koç Burcu’nda yücelir. Kişisel olarak hayatlarımıza böyle yansımayabilir çünkü hepimiz 12 burcun toplamından oluşuruz doğal Zodyak enerjisinden bahsediyorum.

Ezoterik Koç Burcu

Koç, ilk burçtur o yüzden bebek burcudur yeni doğmuş bebek hayata yeni gelmiştir ve ölüm-kalım savaşı vermektedir bu yüzden masumdur biraz bencildir ‘ben’dir. Gezegeni Mars’tır. Tabiatı sıcak ve kuru neşelidir. Mizacı Ahlat-Erbaa’ya göre (Ibn Sina) Safravidir. Ateş olduğu için kanlıdır, vücud ısıları yüksektir dirençli, korkusuz, hareketlidir. Varlığın ilk algısıdır. Ruhun madde (beden) içine girmiş halinin başlangıcıdır. Ateş (ruh/ışık) grubunun başıdır daha doğrusu ateşi yakandır tutuşturan havadır ilk alevdir bu yüzden öncüdür arkadan gelen diğer burçlara yol açar yolu aydınlatır. Öncü burçların lider olma özelliği vardır kardinaldir. Nasıl ki Papa’yı Kardinaller seçer sezgisel ön görüleri vardır öncü burçlar da böyledir. Koç Burcu ateşin öncüsü olduğu için ‘idrak ve farkındalık’ ile bağlıdır çünkü ateş aydınlıktır. Koç hayvanı boynuzlarını kullanarak çalıları yara yara önden ilerliyorsa aynı şey bu burcun mensupları (yaşadığı hayata göre) için de geçerlidir. İlk olduğu için deneme yanılma yoluyla öğrenir kafasında/yüzünde genellikle yaralar izler vardır ama son burcun yeni başlangıcı olduğu için sezgisel olarak yoğundur ve bunu kullanmayı içsel olarak bilir.

Koç Burcu’nun yönetici gezegeni Mars klasik astrolojide ‘kötücül’ olarak yorumlanır savaş gezegeni olarak nitelendiği için bu savaşın ille de yıkımsal bir savaş olduğu düşünülür aslında bu bir ‘kuvvet’tir. İçimizdeki kuvveti dışarı aktardığımız alan Mars’tır. Kuvvetin nasıl kullanıldığı kişisel tercihlerle alakalıdır. Bu kuvvet ‘doğruluğun/hakikatin’ hayatımızda aktif olması için de kullanılabilir, adaletin korunması için de Mars ‘kılıç’tır. Hz. Ali’nin de eğriyi doğruyu ayıran adalet kılıcı vardır adaletin korunması için savaşmak gerekiyorsa savaşılır. Gücü enerjisinden ve cesaretinden gelir şövalyedir, erildir, harekete geçer, sabırsızdır. Korkunun katilidir. Kendine acımanın engellerinden bizi kurtaran içimizdeki savaşçı güç cesaret ve kararlılıktır. Sabrın zayıf düşüp etkisini kaybettiği aşırı merhametin insanları aptallaştırıp tehlikelere açık hale getirdiği zaman içimizdeki Mars harekete geçer. Saldırgan birine ‘dur’ demek yolu gereksiz kapatana ‘çekil’ demek gerekir. Riyakarlığa karşı hayatımızdaki en büyük güç Mars’tır. Bunu nasıl yaptığımız ise kişisel/nefsani ya da ruhani tercihler belirler. Roma Mitolojisinde de Mars Ares yani Savaş Tanrısı’dır ilahi onuru korumayla görevlidir. Gezegenlerin ezoterik manalarından daha sonra bahsedeceğim.

Koç Burcu Ezoterizminde ilk olduğu için baştır kafadır akılla ilişkilendirilir, aslında bütün vücud kafayı (akıl/bilinç) taşımak için vardır. Hakikatin ilk ışığıdır tüm varoluş Allah’ın düşüncesinden (ilminden) ortaya çıktığı için Koç (akıl) tüm fikirlerin ilk ilham/esin kaynağıdır yani ‘aklına gelir’. Ruhun madde alemine (dünya) açılan kapısıdır. Her şeyi farkındadır. Ruhani kimliği Mars olunca dolasıyla savaşçıdır Mars ise ruhun madde alemine inişinin aracıdır ruhun deneyim biriktirip tecrübelenmesi için yaşam gücümüzdür aksiyonumuzdur. Ruh, alt benlikte (nefs) tecrübe edinmek için kendini feda eder bunu dürtüsel olarak yapar. Mars Balık bu yüzden Hz İsa ile ilişkilendirilir. Ruhu için hakikati için savaşır. Konusu ne olursa olsun ilahi olarak içinde ‘adanmışlık’ vardır. Savaşarak içindeki ruhun saflığını korumaya meyillidir. Savaşçılıktan gelen asliği vardır ele avuca sığmaz bildiğini okumakta inatçıdır. Bu inatçılık ona azim verir. Bu azim inandığı yolda yürümesine yardım eder. İnançlıdır ilahiyata bağlıdır. Koç Burcu nefsani benlik ile ruhani benlik arasında köprü kurar ikisini birleştirir. Yüksek ve ilham kaynaklı fikirlerin düşünceler yolu ile madde aleminde ortaya çıkması bunların doğru yönlendirip yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgilenir böylelikle ‘kendini gerçekleştirir’. Bu gücünü nasıl kullanacağı kişisel haritamızda Koç Burcu’nun konumu ile alakalıdır. Yaratıcıdır aklına geleni hayata geçirmek ister. Erilliği baskındır bişeyleri hayata geçirmek için eylem yapmak fiiliyata dökmek gerekir. Kuruluğu dolasıyla analitik düşünür sebep-sonuç yasasına göre anlamlandırır. Sıcaklığı nedeniyle yapıcıdır birleştiricidir tevhididir. İslam’da ‘Hamel Burcu’dur. Cesaret, öncülük, dayanıklılık, adanmışlık, farkındalık  dolayısıyla Hz. Muhammed Koç Burcu’yla anılır. Fatih Sultan Mehmet ise cesaretiyle İstanbul’u fetheden bir Koç Burcu’dur.

Koç Burcu psikolojisinde ‘istediği her şeyi hemen yapmak’ vardır. Sabır göstermeyi bilemez, inatçıdır, dediğim dedik, güdüsel ve bencildir kendine bir hedef belirlemekte zorlanır. Parayı tutamaz, başkalarının fikrine önem vermez. Çabuk sinirlenir ama çabuk da söner içerdiği ateş elementinden dolayı kin ve öfke biriktiremez kolay unutur bu yüzden saflığını her daim korur. Ne istediğini anlamakta zorlanır düşünmeden hareket eder çünkü odak noktası ‘ben’dir. Çoğu zaman etrafındakiler bu huyundan yaka silker. Kendisi de farkındalığı yüksek değilse çoğu zaman nedenini bilmez yol yordam bilmez sabrı da bilmediği için istedikleri olmadıkça üzülür üzüldükçe psikolojisi bozulur etrafına karşı kavgacı olur, saflığı dolasıyla çabuk kandırılır, yaşadığı tecrübelerle gelişir.

Karşıt burcunda Terazi olduğunu unutur ilişkiler boyutunda Terazi’nin naif ve latif olan ‘biz’ algısını ve enerjisini hatırlamak zorunda kaldığı olaylar yaşar. Koç Burcu ne kadar ‘ben’se Terazi Burcu o kadar ‘biz’ algısıyla yaşar. Koç Burcu uyum sağlamayı, saygılı olmayı, beraber hareket etmek gerekliliğini, başkalarının hayatlarına da saygılı olmayı öğrenmek zorundadır.

Koç Burcu’nun anlaması gereken şey kendi farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu anlayıp sabırla kendini ve kişisel dünyasını bu yönde geliştirmesidir yani nefsani özelliklerinden arınması gerekir, aksi takdirde bütün ateş gruplarında olduğu gibi içinde yaşadığı ateş onu yakarak arındıracaktır. Güdüsel değil düşünerek davranmayı öğrenmesi, kendine bir amaç edinmesi, egosunu törpülemesi, kaprisli olmaması gerektiğini ve duygularına göre değil aklına göre bir hayat sürmesi gerektiğini fark etmesi gerekir.

Ateşin yanabilmesi için her zaman havaya ihtiyacı vardır. Ateş sıcak ve kurudur. Sıcak dinamik bir enerjidir kuruluk ise özerklik özelliği verir. Buradaki metafor idrak ve farkındalığın açılması için (ateş) hava ile (akıl/fikir) birlik olması gerekir. Hava, sıcak ve nemlidir sıcak fikirleriyle ateşi körükler nem ise esneklik uyum sağlama genişleme empati yapma özelliğidir bu iş birliği ateşin daha fazla ışık/farkındalık yaymasına vesile olur. İkizler-Terazi-Kova burçlarıyla iyi anlaşır birbirlerini besler ve destek olurlar. İlişkiler düzleminde de böyledir. Hararetli durumlarda ateş havayı aşırı ısıtır bunaltıcı olur ya da hava soğur fırtına haliyle ateşi aşırı körükler ateş dağılır başka alanlara sıçrar ve kontrol edilemez hale gelir. Olumlu şartlarda hava grubu burçlarla kadim dosttur.

Toprak grubu burçlarla da anlaşır ateşin aşırı ısısına toprak dayanıklıdır yanmaz. Toprak soğuk ve kurudur. Soğuk statik bir enerjidir içine alan tolere eden bekleyen izleyen duran dinlenen bir enerjidir. Havanın dayanamadığı alanlarda kuruluğundan dolayı toprak ateşe destek verir göremediğini gösterir Boğa-Başak-Oğlak Burçları bir şeyleri somut bir şekilde dünyaya aktarmakla ilgilidir toprak dünyevidir dişildir yani bir fikri diyelim anlamlandırarak kullanılabilir/işe yarar hale getirir. Madde alemiyle ilgilidir. Ateşin aşırılığında üstüne toprak atılır ve ateş söner yani ateş ruhaniyetini bırakıp madde dünyasına fazla meylettiğinde özelliği kaybolur. Olumlu şartlarda hava grubu burçlarla da kadim dosttur.

Su gruplarıyla ise ateş ilişkisi biraz korkutucudur su duygu demektir ateş aşırı duygusallığa düştüğü zaman hareketlerinde kısıtlanmışlık hisseder yok olma tehtidi hisseder. Su grupları soğuk ve nemlidir dişildir hemen tepki vermez düşünür taşınır forma sokar ayıklar ona göre tepki verir bu durum ateş için tehlikelidir. Ateş hareketlendirici etki almazsa söner bu yüzden ateş grupları aşırı duygusal değildir gerçekçidir. Ateş-Su ilişkisinde işin içinde ‘Aşk Ateşi’ de varsa ateş sönmeye razı olur su ile bir olur su ısınır (ateş suya düşer) formu değişir daha latif ve süptil olarak buhara dönüşür buhar olarak gökyüzüne yükselir.

Ateş gruplarıyla zaten kadim dosttur. İlahi ateşi yakan Koç’sa Aslan kalbinde sabitler Yay ise yeryüzüne dağıtır. Bu 3’lü her alanda birbirini destekler.

Salı günleri Mars günüdür. Vaktin hükmünde Salı Günü Mars’ın sözü geçer. Hiçbir gezegen kendi halkını yalnız bırakmaz mutlaka sahip çıkar çünkü enerjisiyle uyumluyuzdur. Koç ve Akrep Burçlarının önemli işlerini Salı Günü halletmesi onlara hayr getirecektir.

 

Kaynaklar:

Ezoterik Astroloji / Yeşne Karaca İren

Astroloji Dersleri / Barış İlhan

Mistik Astroloji / Öner Döşer (Ibn Arabi-Futuhat-ı Mekiyye)

Mistik Kabala / Dion Fortune

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x