Varoluş Yolculuğu

Hakikati arıyorsan açılır kapılar sonsuzluğa

Her geçtiğin kapıdan başka yolculuklar başlar bilinmezliğine

Seçtiğin kendinle izlersin nice ȃlemleri sükûnetle

Varoluşun muhteşem yolculuğudur bu

Sen yolculuğunda, kendinle buluşursun nihayetinde

İnsan, kendini arayan bir yolcudur yaşam deryasında. Anlam dünyasında kaybolmuş, sığınabileceği limanlar arar kendine. Dağılmış benliğini yeniden inşa etme çabasıdır arayışları. Kimi özüyle buluşur, kimi yabancılaşır kendine biçare. Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm); kendine yabancılaşan insanın anlam arayışıyla, özgürlüğüne bir kapı aralayışıdır. İnsanın geleceğini kendi değerleriyle ve seçimleriyle oluşturma çabasını anlatan bir felsefi akımdır özünde.

Varoluş Yolculuğu

Varoluşçuluk felsefesinin en önemli düşünürlerindendir; Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers ve Jean-Paul Sartre. “Varoluş yaşamın ta kendisidir” sözüyle Kierkegaard, varoluşun bireye özgü olduğunu ve bireyin özgünlüğüyle diğerlerinden ayrıldığı görüşünü savunmuştur. Franz Kafka eserlerinde insanın varoluşunu; asla ulaşamadığı güvenli, istikrarlı ve parlak bir gerçeklik arayışı olarak tanımlamıştır. Jean-Paul Sartre ise; kurguladığı oyunları ve romanlarında varoluşçuluk felsefesinin özgün temalarını işlemiştir ayrıca.

Yaşamı anlamak ve içselleştirmek, varoluşun içinde olan insanı anlamakla mümkündür her daim. İnsanın kendi gözünde anlamını yitirmesi, varoluşunu kaybetmesi demektir. Varoluşunu kaybetmiş biri için yaşam, yaşanmamış olarak algılanabilir kendince. İnsan yaşamın her anını duyumsamak ve hissetmek ister. Ruhunda ve zihninde duyarak ve hissederek yaşamaktır, varoluşun estetik boyutu.  Doğal eğilimlere bağımlı yaşamaksa, insanı özgürlüğünden uzaklaştırır. Kendine yabancılaşmış insansa, sıkışıp kalır varoluşun sığ alanında. Kendi bilinmezliğinde, kalabalıklar arasında kaybolmuş hisseder kendini. Yaşam amacını keşfedemez ve tanıyamaz kendini.

Her insan doğası gereği kendini gerçekleştirme arzusu taşır ruhunda. Yaşama dair sorularıyla anlam arayışına çıkar bu arzusuyla. Anlam arayışında olan insanın kendini bilmesi, özgürlüğüne ilk adımıdır. Kendine dönen, kendini bilen ve kendini kabullenmiş olan, benliğini doğurur böylece kendinden. Kendini tanıma yolcuğu başlamıştır artık. Kendini tanımaksa, seçme özgürlüğünü beraberinde getirir. Ve kendini seçer insan varoluş yolculuğunda. Kişinin kararlarını verebildiği ve özgürce seçimlerini yapabildiği bir serüvendir sonrası. Farkındalığını arttırma çabasında ve seçimlerini özgürce yapabilme sorumluluğunda olmasıysa, manevi varoluş boyutuna taşır kişiyi.

İnsanın; sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kalıcının, özgürlük ile zorunluluğun bir sentezi olduğunu” savunmuştur Kierkegaard felsefesinde.  Sonsuzluk içinde bir son arayışı… Geçici olanda kalıcılık arayışı… Özgürlük ile zorunluluğun arasında sıkışıp kalma duygusu…  İnsanın manevi varoluş yolculuğunun dönemeçleridir. İnsanın bu yolculuğunda yolunu aydınlatan ve yol gösteren rehberiyse, yüreğindeki sevgidir daima. Bütün varoluş alanları sevgiyle harmanlanır. Sevgi yaşama bağlar. Sevgi anlam katar. Sevgi besler, büyütür ve çoğaltır. Sevgi benlik anlayışına taşır insanı varoluşunda. Orada huzur ebedidir. Ve insan huzurun koynunda kendiyle buluşur, benliğini tanır.

Benlik, insana varoluşunu hissettiren en önemli unsurdur. Kierkegaard’ın söylediği üzere  “Benlik erişilebilecek en yüksek olgunluk seviyesidir.” Ona göre insan “tin”dir. “Tin” ise “ben”… İnsanın kendiyle olan ilişkisiyle ilişkinin içsel yönelimi, kendine dönüşümüdür “ben”. Varoluşunun aynadaki yansımasıdır aslında. Ruh ise; “tin” ile “ben” arasında bir köprüdür ki, benliği oluşturur ruh ile beden. İnsan, özüyle buluşur benliğinde. Benliğine köprü olan ruhunun farkına varan insan, varoluş yolculuğunun ebedi yolcusudur hakikat yolunda.

Kendinle buluşmandır sana hakikat kapılarını aralayan

Geçersen o kapıdan, görürsün nice ȃlemleri

Tanırsan sende olanı, gezinirsin mana ȃleminde

Uykuyla uyanıklık arasında kalmışsa zihnin beyhude

Rüya içinde rüya ȃleminde,

Arar durursun sırlar dünyasını

Oysaki asıl sır, sende olanda saklı

Saklı olana varoluş yolculuğuyla çıkar ruhun

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir