Cinsellik: dişil ve erilin birliğiyle ruhsal aydınlanma

Cinsellik: dişil ve erilin birliğiyle ruhsal aydınlanmaVaroluşun bütün seviyelerindeki yaratım, gücünü cinsel enerjiden alır. Eril ve dişil enerjilerin bir araya gelişi, yaratım için esastır. Cinsel enerji, insanın, evrensel gerçekleri doğrudan tecrübe ederek ruhsal uyanışını gerçekleştirmesi için, yaratımın bilgisiyle arınarak yükseldiğinde, kutsal olanla birleşmeyi sağlar.

Adem ve Havva’yı baştan çıkaran yılan, Maya inanışlarındaki Kukulkan, Aztek inanışlarındaki Quetzalcoatl, Yunan tanrısı Hermes’in asası Caduceus’a sarılı yılanlar, Hindu ve Budist hikayelerindeki yılanlar, Çin efsanelerindeki insan kafalı yılan vücutlu dişi ve erkek yılanlar Fu Xi ve Nu Wa, yaratımın evrensel gerçeği olan dişil ve eril enerjilerin birleşmesini yani cinselliği sembolize eder.

İnsanı kendi suretinde yaratan yaratıcı, hem dişil hem eril enerjidedir. Cinsel enerji, yaratıcıda olduğu gibi, dişil ve eril olarak olarak insanda da mevcuttur. İnsan bedeninde gümüş kordon olarak bilinen omurga boyunca yükselen cinsel enerji, kundalini, de yılan ile sembolize edilir.

Varoluşu açıklayan yaşam çiçeğinin ilk halkasında dişil ve eril enerji bir aradadır. İkinci halkayla ikilik gelir; birbirinin tamamlayıcısı olan dişil ve eril, tekrar birleşebilmek üzere ayrılır. Bu ayrılma, insanın sahip olduğu iki enerjiyi de daha iyi görebilmesi ve öğrenebilmesi için gereklidir.

Dişil ve erilin birleşmesi ile yaşam çiçeğinin üçüncü halkası yaratılır. Aktif enerji olan eril, alıcı enerji olan dişil ve birleşmeleri, kutsal üçlemenin yukarı bakan üçgenini oluşturur. Göklerden inen üçgenle birleşen kutsal üçlü, kalbe denk gelen Anahata Çakra’sının sembolü olan altı köşeli yıldızı oluşturur. Dişil ve erilin birliği, insanın içsel yıldızının bilgisini Kalp Çakra’sında açığa çıkarır, Torus’unu canlandırır.

eril ve dişilCinsel enerji, ruhu aydınlatan kutsal enerjidir.
Dişil ve eril enerjinin bir olduğu cinsellikte, zıt kutupların birbirine akışıyla kundalininin yaratıcı gücü evrensel boyutta açığa çıkar. Bu güç muhafaza edildiğinde; insanın ruhunu aydınlatır, kutsal olanla doğrudan bağ kurmasını sağlar.

Bilgi ağacının meyvesini yiyerek iyi ve kötünün bilgisine erişen insan, cinsel gücü ne şekilde kullanacağına karar verme sorumluluğunu almıştır. Yılana boyun eğmek veya ona hakim olmak insanın seçimidir. Cinsel gücü, arzularını karşılamak için kullanan insan, yılana boyun eğer. Arzularından vazgeçen insan, yılanın hakimi olur.

Dışarıda yeni bir fiziksel beden yaratmaya yarayan cinsel güç, içeride kullanıldığında yeni bir ruhsal boyuta geçiş sağlar. Zaman kavramının ve egonun kaybolduğu, derin bir birleşme, bu yeni boyutun kapısını açar. Sırrı bilenler için, cinsellik aydınlanmaya giden yol olur.

Sex: The Secret Gate to Eden belgeselini buradan izleyebilirsiniz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir