3-6-9 döngüsündeki bilgelik: tohum, çiçek ve meyvenin sırrıyla yaşam

Tanrı, herkesin izlemesi gereken yolu yeryüzüne çizmiştir, yazmıştır. Senin yapman gereken, senin için yazdıklarını okumak yalnızca.”
-Paulo Coelho
Sayılar; evrensel dilin parçasıdır. Her sayı, evrensel işleyişe ait bir parçayı açıklar. Sayılardan oluşan diziler, tekrarlar, evrenin parçalarını bir araya getirir; sayılardan oluşan bir alfabeyle evrensel işleyişi anlatır.
3-6-9 sayıları, yaratımı açıklayan ana döngüyü oluşturur.
Kutsal geometrideki yaşam tohumu, çiçeği ve meyvesi, 3-6-9 sayılarına karşılık gelir.
3 tohumdaki potansiyel yaşam, 6 potansiyelin açığa çıkarak çiçeklenmesi, 9 ise meyveyi tadanların erdiği bilgeliktir.
3-6-9 döngüsünün kutsallığı, insanın tekamülü boyunca tecrübe ettiği yaşamı açıklamasından ileri gelir.
İnsan, bütün yaşamını 3-6-9 döngüsü içinde yaşar. Bu döngüyü anlayıp yaşamına uygulayanlar, bilgeliğe erişerek döngüyü aşarlar.
3-6-9 döngüsü sonsuz enerjinin kaynağıdır. Yaratılmış ve yaratılacak olan her şeyin düzenindeki mükemmelliği temsil eder. Yaşam, 3-6-9 yasalarına göre işler.
“Visibilia ex Invisibilibus.Gördüğümüz ve dokunduğumuz her şey, her görünen bir görünmeyenden gelir.”
-Stefano D’Anna
“Everything visible has an invisible archetype.
Forms wear down and die. No matter.
The original and the origin do not.”
-Mevlana
 3-6-9 döngüsündeki bilgelik: tohum, çiçek ve meyvenin sırrıyla yaşam
3, insanın var oluşunu temsil eder.
İnsan; yaratıcının yaratımıdır, kozmik anne ve babanın yani kutsal birleşmenin çocuğudur, ruh ve bedenin birleşimidir, manevi ve maddi olanın karışımıdır, yaşam tohumudur.
İnsan tohumunun yaşam amacı, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Bu tohum, geçmiş, şimdi ve geleceğe ait bütün potansiyelleri içinde barındırır. 3, insanın tohumdaki sonsuz olasılıkları ve bu olasılıklar arasından benimsediği kimliğini fark etmesini, kendini tanımasını ve tanımlamasını, benliğini etrafına sunmasını, ifade etmesini ister.
Çakra olarak, yaşam enerjisini temsil eden ve eril bir çakra olan solar plexus çakrasına denk gelir.
Eril enerjideki yukarı bakan eşkenar üçgen ile sembolize edilir.
6, yukarı bakan eril eşkenar üçgen ile aşağı bakan dişil eşkenar üçgenin birleşimiyle sembolize edilir.
Eril üçgen, dişil üçgenle iç içe geçer ve yeni bir şekil oluşturur.
Erilin dişil ile dengelenmeye ihtiyacı vardır.
6, eril ve dişilin dengesini, uyumunu ve mükemmel birlikteliğini temsil eder.
3 sayısıyla tohumundaki potansiyeli keşfeden eril insan, 6 sayısıyla potansiyelini dünyayı güzelleştirmek için kullanma yönündeki dişil sezgiyi geliştirir ve çiçek açmak ister. 3 ile sahip olduğu potansiyeli kendisi için kullanırken, 6 ile bu potansiyeli dünyayla paylaşır.
3 sayısını sembolize eden eril üçgene, göklerden inerek gelen dişil üçgen, göksel bilgilerin insana sezgisel olarak gelmesini temsil eder. Göksel bilgilerin sezilmesi ile insan, 6 sayısında idraka ulaşır. Bu idrak, insanı, dünyayı güzelleştirme sorumluluğunu almaya yöneltir.
6, çakra olarak dişil enerjideki üçüncü göz çakrasına denktir.
6. hissi ve sezgisel idrakı destekler.
9, bilgeliği temsil eder.
Yaşam çiçeğinin meyvesini tadanlar, 3 ve 6 sayılarının bilgisini hayata geçirerek 9 sayısının bilgeliğine erer, evrensel kaynakla bir olur.
3 ile tohumunun potansiyelini keşfeden, 6 ile çiçek açan ve güzelliğini dünya ile paylaşan insan, 9 ile dünyaya ve bütüne hizmet etmenin doyumuna meyveyi tadarak ulaşır.
3-6-9, ancak yaşamlar boyu yaşayarak idrak edilen yaşamın sırrıdır.
Numeroloji temelli kişisel analiz ve ilişki analizi için benimle gsecen@windowslive.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Sevgiler.

Yazar Hakkında

Ethereal Blossoms of Soul * Inspiration by spirit inside @etherealblossomsofsoul

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir