Tevazu bilinci

Kendini ne kadar tanır insan? Bilir mi hakikatini? Bilgili olmaktan ötedir bilgelik makamı. İnsan önce kendini tanıyarak varır, bilgeliğine. Bilginin kudretini, kullanabilenlerdir bilgelik yolcuları. Bu yolculuğa çıkanlar tevazu bilinciyle yürürler, bilginin yolunda hakikat arayışlarına.

Tevazu bilinci

Kendi gerçek değerini anlamakla başlar tevazu bilinci. Sorgulamayı gerektirir içtenlikle ve yanıtlarıyla kendini tanımayı ardından. İnsan ne kadar hakikat penceresinden bakabilirse kendine, o denli gerçeğiyle yüzleşebilir. Her yüzleşme adım adım kendine varıştır. İsteklerinin, hırslarının, ihtiraslarının, kibrinin ve gururun farkındalığında olmak ve azimle baş edebilmektir zayıflıklarınla. İnsan olmanın erdemlerini giyinerek, meziyetlerini güçlendirmek ve insan onuruna yakışır kılmaktır kendini.

Kendini bilen insan değerinin farkındadır ve alçakgönüllülük erdemiyle yol alır. Tevazu bilinciyle yükseltir, kendinden kendini bilgelik mertebesine. Ve hakikat arayışıyla yol alır, özüne. Hayatın aslolan amacına, tekȃmülüne varır hakkınca.

Tevazuyla yol almak

Tüm zaaflara farkındalık gerektirir

Acı kökenli zaaflar, haz kökenli zaaflar

Maddi, duygusal ve zihinsel zaaflar

Ne denli terk edilebilirse egosal zaaflar

O denli güçlüdür ruhen insan

Ruh, bilgelik mertebesine ancak tevazuyla ilerler

Zaaflarsa tutunmaktır sadece kibre ve gurura

Zaman, mekân ve maddeyi aşabildiğinde

Her şeyin ötesindedir ruh

Elinde yegâne gücü, deneyimleriyle edinimleridir tekȃmülüne varan

Her şeyin illüzyon olduğunu fark eden zihin

Bütün örtülerini kaldırır görünenin

Var olana dair ne varsa

O vakit her şey serilir önüne

Yitirir anlamını çoğu şey zamanla

Geriye bir tek hakikatin kalır

Ve insan hakikatini tevazu bilinciyle tanır

 

Kendini açık yüreklilikle değerlendirebiliyorsa insan, gerçeğini ortaya koyabilir. Kibri ve gururu eksik yönlerinin önüne geçiyorsa, önce kendine çalım atar. Karanlıkta bırakır, zihnini tüm zayıf yanları. Tevazu ise kibrin ve gururun şifasıdır. Dengeler olumlu olanla olumsuz yanlarını. Sevgiyi besler, nefrete inat. Hoşgörüyü ve alçakgönüllülüğü besler, kibre ve gurura inat. Aydınlatır ruhunu, karanlığına inat. İyiliği baş tacı yapar, gölgede bırakır ne varsa kötülüğe dair.

Bilgelik yolunda tevazu bilincin, tutunduğun tüm zaaflarından kurtarır benliğini. Özgürleştirir ruhunu. Dengeler ihtiraslarını. Dizginler bütün hırslarını. Kibrini ve gururunu yakar, kül eder. Zapt eder tüm arsız isteklerini. Bütün erdemleri ruhuna giydiren en sadık rehberindir, tevazu bilincin. Olgunluğun bereketli nimetlerini tattırır cömertçe. Seni benliğinin tutkusundan azad eder. Dönüştürür olman gerekene… Ve yürürsün bilgelik yolunda hakikatine.

“Arkamda yürüme ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz de eşit oluruz.” sözüyle Kızılderililer bilgeliğe ve tevazu bilincine ne güzel de ayna tutmuş zamanlıca.

O zaman, hakikat arayışınıza olan bilgelik yolculuğunuzda tevazuyla kalın. Sevgiyle birlikte yürüyelim tekȃmülümüze insan olmanın erdemiyle

Benzer yazılar

2 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir