Yeni Şuur İnşaatının Temelleri

Bu bir çağın sonudur; yeni bir düzen eskisinin yerini alacak,
Dünya’da Sevginin hüküm sürdüğü bir düzen”
Peter Deunov – Gelecek Üzerine Kehanetler  1944

 

Çok beklediğimiz Sevgi ve Kardeşlik Çağı kendi kendine kolay gelmeyeceğini anlamamışlardan değiliz elbet. ‘Doğası itibarıyla 6-titreşimde negatif seçim gibi bir şey olamadığına göre’, mutlaka sevgi çağı gelecek ama, Evrensel bir bütünlük içinde gür ve hür olmanın psikolojik açıdan bir hafıza ve her türlü kavramsal çözümleme gibi aşamalarına maruz tutulmak gibi şartı varmış. Neden?

Yeni Şuur İnşaatının Temelleri

Zaten Benliğimizin bilinçaltlarımız dediğimiz kısmıyla ve birçok bileşen güçlerle asla durmadan devam eden bir hummalı çalışmanın içindeymişiz. De, haberimiz mi yokmuş? Belki vardır belki yok ve lakin çalışmalar hiç durmamış.

Bildikçe küçülen, küçüldükçe büyüyen bir yolculuk mudur? Kendinden kendine yolculuk da neymiş?

Görünmeyen, neredeyse adsız ülkelerdeki kayıtlar ve kontratlar, karşıtlıkların çözülmesi veya dava-şikayet, hüküm ve kararları, nerede İZDÜŞÜMlerini göstermiş? Arayan bulacakmış. Bulunmuş. Konulmuş. Bellek kotlardan şimdi ‘cııırrt!’ diye geçen şeyler, bir zamanlar bazı fedakâr ve disiplinli insanları büyük sorumluluklarla uğraştıkları hummalı mı hummalı çalışmalarından ibaret EMEK sonuçları da olabilirmiş mi? -evet. Onlardan biriyle devam ediyoruz:

‘Varlığımızın esas özelliği, bir değil, birçok oluşumuzdur. İnsan kendi varlığının tamamıyla farkında olmadığı için, onu bir dakikadan bir sonrakine sürükleyen pek çok aykırı arzunun inanç, his ve önyargısının da farkında değildir; bir “ çekim merkezine” sahip değildir. Bu yoksunluğu onun herhangi bir zaman diliminde sabit bir hedefi besleyip sürdürebilmesine engel olur. Kendi yaşamına yön verdiğini zannetse de aslında çeşitli türden dış etkiler onu bir arzudan diğerine koşturur durur. İnsan bu halinden ancak çoğul benlerinin farkında olmakla ve negatif heyecanlarını ifade etmekten, özdeşleşmeden, yalandan ve “ yanlış kişiliğin” diğer öğelerinden vazgeçmekle kurtulabilir.”(P.Ouspensky Yüzeysel Kişilik: İmajinatif Bir İnsan Üzerinde Çalışma kitabından alıntıdır.)

Bellek nedir?

 Neden O çok önemlidir?

Bellekle çalışmanın en çok önem arz eden kısmı nedir?

Kendini Hatırlama ve Yineleme

Belleğin ana teması şudur: Bizler gerçekte kendi yaşamlarımızla ilgili çok az şey hatırlıyoruz. Bunun nedeni, sadece şuurlu anlarımızı hatırlamamızdır. Şuurlu olma halinden kastımız, salt uykunun ya da şuur yokluğunun karşıtı bir durum değildir; bu, insanın benliğinin farkında oluşu, bir kendini hatırlama halidir. Daha sonra gerçek benlik şuuruna nasıl kavuşacağımızı ve bununla birlikte dopdolu bir belleğe ve yaşıyor olmanın coşku ve sevincine nasıl sahip olacağımızla ilgili çalışmalar.

 İnsanın Olası Evriminin Psikolojisi, Mucizenin Araştırılması adlı programları yansıtan kaynaklar da mühimmiş.

Benlikçilik: İradenin gelişmesi için bir hazırlık olarak Benlikçiliğin aşılması ihtiyacı ile ilgili olmak üzere P.D.Ouspensky’nin dile getirdiği düşüncelerin bir derlemesidir.
Burada insanın irade ( kendi yolumuzu kendi kendimize yapma isteği) sahibi olmadığını, ama benlikçi ( bir işi sırf yapmamamız gerektiği için yapma isteği; inadına, kasten yapma arzusu) olduğunu anlatır. Her ikisi de insanı oluşturan çoğul “ben”lerin isteklerinin anlık gelip geçişleri yüzünden beslenip gelişirler.

Gerçek irade, yalnızca şuurlu insanda bulunur ve ancak sistemin çalıştırılması yoluyla elde edilebilecek olan bir hedeftir; iradeyi, sistemin içinde, bir okul atmosferinde çalışarak kazanırız.

Benlikçilik ve inatçılığı yok etmek güçtür, çünkü bunlar zaten şuurlu olduğumuz ve “ yapmaya” muktedir olduğumuz ( yani dış etkilere karşı mekanik olarak ve refleks türü bir cevap verdiğimizi idrak etmekten ziyade, o işi kendi özgün niyetimizle başardığımızı sanırız) illüzyonunun birer parçasıdırlar.

Negatif Heyecanlar konusu: Bazı Söz ve Yazılarının bir Sentezi

Bu çalışma, P.D.O.’nin yayımlanmamış söz ve yazılarından oluşturulup, ilk kez 1953’te basıldı. Ancak Ouspensky’nin özel olarak basılan ( 1934- 1940) Psikolojik Dersler adlı kitabındaki bazı terimlerin tanımlamaları bu kitaba alınmadı. “ Negatif heyecanlar”ın tümü şiddet ve depresyon heyecanlarıdır. Ouspensky, bu kitapta bu tür heyecanların yararsız ve yıkıcı olduklarını ve biz her ne kadar tersini iddia etsek de dış tahrikler yüzünden değil, bizim kendi içimizden kaynaklandıklarını anlatır.

Özdeşleşme ( kendimizi çevremizdeki nesne, insan veya heyecanlardan ayrı tutabilme konusundaki başarısızlığımız ve yetersizliğimiz) yüzünden ortaya çıkan negatif heyecanlar yapay olduklarına göre, bir kez bunların farkına varırsak ve kendimizi hatırlama yoluyla onları bastırmaya çalışırsak yenilip yok edilebilirler. Negatif heyecanları aşmanın birinci adımı, bunların tezahürüne sınır koymaktır. Bunu bir kez başardık mı, negatif heyecanların kendilerine yukarıdan bakabilmek mümkün olacaktır.

Çalışma Üzerine Notlar

Çalışma Üzerine Notlar, ilk kez 1952’de basılmış, “ Çalışma Kararı Üzerine Notlar” , “ Kendi Üzerimizde Çalışmayla İlgili Notlar” ve “ Okul Nedir?” Başlıklı üç kısa makaleden oluşturulmuştur. Her üçü de sistem içinde çalışmaya başlamak isteyen kişiden beklenen bireysel özverinin derecesinden bahseder. Çalışma Üzerine Notlar’ın ana mesajı Ouspensky’nin açılış paragrafından anlaşılabilir:

“ Kendinizi değiştirme düşüncesi ile kendi üzerinizde çalışmaya başlama kararı almadan önce ciddi ciddi düşününüz… bu çalışma hiçbir uzlaşma sözü vermez ve fazlasıyla öz disiplin ve tüm kurallara uymaya her an hazır olmanızı gerektirir.’

Bu beş çalışma önceleri çok sınırlı sayıda basılıp, Ouspensky’nin felsefesi üzerinde çalışmaya kendilerini yıllarca adamış küçük bir grup insanın hizmetine sunuldu. Bellek, Yüzeysel Kişilik, Benlikçilik, Negatif Heyecanlar ve Çalışma Üzerine Notlar’ı daha geniş bir okuyucu kitlesinin hizmetine sunmak amacıyla tekrar basma kararı, yeni bir coşkuyla alındı. Kitapların içeriğini; Yale Üniversitesi’nde P.D.Ouspensky anısına açılan koleksiyon üzerinde yapılan araştırmalar oluşturdu. Dikkate değer bir çalışma olan bu yeni kolleksiyonun, hem pek çok araştırıcı ve bilim adamına hem de onun açtığı bu yolla diğer başka filozofları ve başka dünya görüşlerini öğrenmek isteyen amatörlere, P.D.Ouspensky’yi – ve kendilerini- anlamada daha ileri ufuklar kazandıracağını umuyoruz.

Merrily E. Taylor’a ait kaynaktan kısaltmayla hazırlayan N.İ.Güçsav

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir