Hakikat bilgisi

Hakikat Bilgisi‘ kültürel bilgilerden bağımsızdır; çoğu yerde de birbirlerine terstir, çelişirler.

Hakikat Bilgisi, yorumlanacak ya da laf salatasına malzeme olabilecek bir bilgi de değildir. Anlatılacak ya da anlaşılacak bir bilgi hiç değildir; bu nedenle zihne ters düşer hatta onu illet eder.

Hakikat bilgisiHakikat Bilgisi, zihnin esaretinde kıvranan kişiler tarafından kolay kabul edilebilir bir bilgi değildir çünkü o kişilerin edindikleri bilgilere ters düşer; dirençleri yeniyi kabul etmelerini engeller, reddeder.

Bu tür kişiler inanç sistemlerinin bir anda sarsılmasından hoşlanmaz ve kendilerini korumaya alır çünkü yeni bir bilgiye açılmak, onu sindirmek rahatlarını bozacaktır; bu yüzdendir ki yeniye açılmamak için önlerine engeller koyarlar.

Bu engeller çoğunlukla bahane ve mazeretler şeklinde kendini gösterir; siz aydınlatıcı kişi olarak hangisini çürütseniz o daha saçma olanlarını bulacaktır.

Tutuculuğun sözcük anlamı budur; uyanışın önündeki en önemli engel tutuculuktur çünkü uyanmak için esnek olmak gerekir.

Tarihler boyu hep şu görülmüştür ki rüzgarda eğilen başaklar örneği, esnek olanlar yani akışa uyanlar; hayatla denge ve uyum içinde dans edebilenler ayakta kalmıştır, öyle olmaya da devam edecektir.

Ne mutlu hayatı diyalektik ve estetik unsurlarla ele alabilenlere, ne mutlu hakikat bilgisini kolayca özümseyenlere; uyanmaya aday olanlara…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir