Akıllanıyorum – Uranüs Boğa Rx

19 Ağustos – 18 Ocak 2022 Uranüs Boğa Rx

Uranüs enerjisi bizimle rezone olduğu zaman aklımıza dahice fikirler gelir çünkü Uranüs Uranyum’un göksel evidir. Uranüs enerjisi yeryüzünde uranyum olarak bulunur evet bildiğimiz atom bombası adını da Uranüs’ten almıştır. Uranüs ani olan gelişimlerin temsilcisidir, bir anda aydınlanma onun öncesinde yolunda gitmeyen şeyler, içsel huzursuzluk, kontrol edilemeyen, alışılmışın dışında hiç beklenmedik olaylar yaşatır. Aşırı hızlı öngörülemeyen ne yapacağı belli olmayan bir ışık-enerji fazıdır mum yaktığımızda tepkimeden oluşan kimyasal reaksiyon sonucu açığa çıkan enerji ışığa dönüşür ve etrafını potansiyelince aydınlatır. Uranüs enerjisi etrafını parlatır ne var ne yok açığa çıkarır görünmeyeni görmemizi algılamamızı (aklen) sağlar. Atom numarası 92’dir sayılara girersek 9 (bütünlük/tamlık/kemalat/asal) 2 ise dualiteyi (yin-yang/eril-dişil/gece-gündüz/denge/birlik) temsil eder. Yani bütünlükten denge doğar.

Akıllanıyorum - Uranüs Boğa Rx

Uranüs Ezoteri’de kendi tabiatını aşmış (nefsaniyetin/yeryüzü bilincinin/amigdala/reptilyan yakıcı ve bencil fikirlerinden kurtulmuş daha doğrusu kurtuluşa ermiş) her şeyin hakikatine göre işleyiş düzenini anlamış ve aşmıştır. Buna göre düşünce ve davranış kalıplarını hayatımızda aktif etmek için bize yardım eder. Şamanizm’deki Gök Tanrı Uranüs’tür. Buradaki Gök Tanrı kavramı gökyüzünden aşağı inen bir varlığı değil kendi bilincimizde düşüncelerimizde (bilinç insanda sema/gök katmanıdır) ilahi olanın (hakikat) kurallarını bilerek hayatımızı ona göre yaşamak/var oluş biçimimizi değiştirmek anlamında kullanılır.

Rasyonel aklımızın enerjisi Merkür’den gelir kıyasa bağlı daha günlük genel ihtiyaçlarımızı gidermek için çalışır. Tasavvufta Akıl mertebelerinde ‘Akl-ı Meaş’ olarak anladığımıza daha yakındır. Uranüs Merkür’ün üst oktavıdır çok kıyasa bağlı değil de daha bütünlüklü aklı temsil eder keskin ve net nokta atışıyla tespit eder, bütündeki eksiği görür, düzeltmeye yönlenir. ‘Akl-ı Mead’ gibidir. Gayiî akıl, ereksel akıl, ferdi akıl, buluşçu icatçı, ahir/et aklı. Bulunduğu burca göre etkinlik alanı değişir.

Uranüs pek duygu sevmez, çünkü eril ve yaptırımcıdır duygusallığın psişik karanlığında kaybolmayı desteklemez her şeyi bir üst versiyona ileriye taşımayı sever çünkü duyguların sadece hâl olduğunu ve hâllerin geçici ama bir geçiş süreci olduğunu bilir. Tıpkı bir sene önceki hâlimizi bugün beğenmiyor olmamız gibi bundan dolayı da Zodyak Kuşağı’nda Kova Burcu’nu yönetir toplumsal düzen kurmak içinse Satürn’den destek alır. Ayrıca göksel bir bilinç olduğu için havayla ilgilidir. Hava teknolojiyi de temsil eder (wi-fi sinyallerini hava aracılığıyla kullanmamız gibi) Uranüs’ün dokunduğu alanlarda düşünce yapımız aşırı aktif olduğu için teknolojik buluşları da temsil eder. Amacı böyle şeylerde olan bir enerji tabii ki duygulara kapılıp yerinde saymayı içsel kaoslar yaşamayı sevmez. Bu anlayışla biraz ‘bencil’ olarak algılanır. Yeryüzünü hep ileriye taşımak ister. Kova toplumsal bir burçtur. Tevhid/Cem makamıdır. Toplumun yararına dönük düşünür kendi ‘var’lığını topluma fayda verecek şekilde birey (ferd) olarak dönüştürür ve hizmet eder. Vakıflar, toplumsal kuruluşlar, insanları daha ileriye taşıyacak organizasyonlarda bulunmaktan hoşlanır.

Uranüs Boğa Burcu’nda değişim dönüşüm için aktifleşir. (Boğa toprak ve sabit bir burçtur.)

Sert açılar altındaysa biraz materyalist özgüvenini maddesel (dünyevi) kaynaklarının çokluğunda arayan çok fikir değişikliğini sevmeyen kendi bildiği var oluşsal düzeni bozmak istemeyen bir yapıdadır. Aslında Boğa Burcu’nun ruhaniyeti/ezoterisi madde aracılığıyla kendi ‘ruhunun huzurunu’ deneyimlemektir. Maddenin ruhunu hissetmektir. Bir gül kokusunu kokladığımızda duyularımıza dolan o güzel kokunun insanı rahatlatması mutlu etmesi gibi. Madde sadece aracıdır bunu anlamakta zorlanır.

Uranüs Boğa Burcu’nda maddeye olan takıntılarımızı, bağımlılıklarımızı daha doğrusu bakış açımızı değiştirmek üzere yol alır çünkü bu tür duygu/düşünce/tavır ve davranış kalıpları bizi olduğumuz yere hapseder mental olarak yeni şeyler öğrenmemizi engeller ve tekamülümüze destek vermez. Uranüs Boğa’da kalıpları kırar. Aşırı köhneleşmiş artık günümüz dünyasında bize hizmet etmeyen fikir ve düşünceleri değiştirir daha doğrusu dünyaya (ve kişisel haritalarımıza) aktardığı enerjiyle değişmemiz gereken olayları aktif eder harekete geçirir bize yaşatır ve dönüşmek zorunda kalırız. Astroloji böyle çalışır.

Astrofiziğe göre hiçbir gezegen geri hareket etmez biz dünyadan bakışla (uruç) yukarı baktığımız için öyle algılarız. Çok basitçe yer bazlı anlatırsak; bir gezegenin yörüngesi bizimki ile tam olarak doğru şekilde hizalandığında, dünyadaki bizim bakış açımızdan ortaya çıkan bir göz yanılsaması oluşur. Hareket eden bir araçta giderken, yan şeritte giden bir otobüsün hız ve zamanlama tam doğru olduğunda anlık olarak geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesine benzeyen bir durumdur bu. Bu duruma ‘Retrograde’ denir. Retrograde kelimesi, ‘geri adım’ anlamına gelen Latince bir kelime ‘retogradus’tan gelir geriye dön bak demektir. Bir gezegen retroya girmişse enerjisi içimize doğru çalışır yani nerde eğri-doğru yaptık bundan dolayı başımıza neler geldi, ne-neden oldu? Gibi sorularla bizi içsel sorgulamaya götürür kendi eksiklerimizi anlayıp görüp tamamlamak, düzeltmek ve bakış açımızı genişleterek yeni fikir/duygu ve tavırlarla tabir-i caizse ‘yeniden doğmak’ için fırsatlar tanır.

Uranüs Boğa retrosu ise mental/akılsal/fikirsel hayatımızda dünyevi olarak (Boğa-Toprak) takıntı yapıp bağımlılık yarattığımız en derinden bakarsak nefsaniyete düşüp ‘doğrusunu yapmadığımız’ olayların tekrarını karşımıza getirir ve anlamak ve çözmek için bize fırsat sunar. Olayların krizli olması bizim yaşam biçimimizle alakalıdır. Retroların amacı sorun çıkarmak değildir aksine sorunlu olan durumları bakış açımızı içimize yönelterek ‘çözmek/anlamak ve düzeltmek’ için evrenin bize sunduğu fırsatlardır. Bu retro yaşadığımız olaylara duygusal değil akılsal boyutta bakıp biraz daha ‘doğru olanı yapmaya’ yönelik bir bakış açısı ister. Uranüs içimizdeki Gök Tanrı’dır. İlahi olanla aynı yönde olmak ister, aydınlanma ister doğrusunu bekler.

Ben doğru yolda kaybolmuş bir kişi görmedim…

(Sadi Şirazi)

Uranüs Boğa Retro geçişi hepimize hayırlar getirmesi dileğiyle…

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir