Athame ve Boline

Geleneksel Ritüel hançeri olan Athame, fiziksel kesimde kullanılmaz, yalnızca psişik enerjinin denetimine ve çoğalmasına aracılık eder. Değişime yol açan kesici aletler gibi Ateş Elementi’ni temsil eder. Athame’nin çift tarafı keskin ve sapı mutlaka siyahtır. Siyah sapın, gücü çekerek yönlendirmesine niyetlenilir. Sapık kemik veya tahta olabilir, kesici kısmında asla demir tercih edilmez. Terim; Süleyman’ın Anahtarı’nın eski el yazmaları içinde geçmektedir. Çeşitli eski el yazmalarında; arthane, artanus, arthame, artavo adı ile belirlenen Athame, Lemegeton Kitabı’nda ‘’Arthana’’ adı ile anılır.

Athame ve Bolıne

Örneğin, Merkür günü ve Satürn saatinde yapımına başlanılması öngörülen bir Athame’nin, farklı Grimoire’lerde, farklı zamanlarda yapım önerileri bulunmaktadır. Dört yönün elementallerini invoke ederken, havada çizilecek pentagramlar, Athame ile, eterik ateşin mavi yangınında karşılık bulur.

Eril prensip olarak tanımlanan siyah saplı Athame, antik zamanlardan beri, çeşitli içeceklerin kutsanmasında da kullanılmıştır. İlk kullanımdaki enerji ile şarjı, kişinin niyeti doğrultusunda içten dışa aktarılarak öngörülür.

Törensel büyülerde, kişinin iç erkine yönelik sırları toplayacağı düşünüldüğünden, sadece sahibi tarafından dokunulması uygun görülür. Eğer, bilerek, ya da kaza ile bir başkası tarafından dokunulmuşsa, tütsü dumanı, mum alevi, tuz, bitki yağları ve saf su ile arıtma yapılır, özel bir ayin gerektiren uygulamalar da arındırma işlemlerine dahil olur ve hançer dolunay ışığında bekletilir.

Altarlarda sağ tarafa konulmalıdır. Athame; -Kan- ile bir arada asla uygulama kapsamına alınmaz, bu yasaktır, tersi bir durumda, hançerin gücü sonsuza dek bitmiş sayılarak imha edilmelidir. Çünkü bir Athame, aynı zamanda görünmeyen varlıklar ve güçleri ile başa çıkmak için kullanılır. Olumsuz ruhları tutarak, pozitif enerjileri çekmesi hedeflenir, irade, ruh, düşünce ve duyguların tezahürünü içerir. Böylece korunmayı da sağlar.

Ancak bir majisyen, kendi kanı ile işlem yapacak ise, hançer onun bir organı gibi sayıldığı için, özel şartlarda kan ile bir araya gelebilir.

Athame, fiziksel kesimde kullanılma yerine, enerjiyi yönlendirme adına, sembol çizilmesi, iksir karıştırılması, tören başlatılması, koruyucu bir çember çizilmesi, açılıp kapanması, kaldırılması, mühürlenmesi veya istenilmeyen psişik bağları kesme işini üstlenir. Enerjisi yönlendirilmesi hedeflenen bir tanrıyı da sembolize edebilir.

Eğer herhangi bir nedenle, daire içindeki koruyucu çemberden çıkması gereken bir katılımcı olursa, ya da tek başına aniden çıkmak gerekirse, dikdörtgen bir kapı çizme, kesme ve açma işinde yine Athame kullanılır.

Havada bir kapı şekli kesildiğinde, yerdeki daire içinden, kesilmiş kapıya adım atılarak, hançer ile yeniden kapatılmaktadır.

Demon çağırmayı göze almalarına rağmen, hakimiyeti tam sağlayamayanlar, transfer enerjinin hançere kanalize olması nedeni ile, kendilerine veya yanındakilere zarar verme riski oluşturabilirler.

Kadim Cadılık geleneğinde ise, bir Athame, kan ile temas edebilir ve kesme işini yapabilir.

Athame BolineBoline

Boline beyaz saplıdır hilal şeklinde küçük bir oraktır ve fiziksel kesme amaçlıdır. Bitki, ot, ip,mum kesmek , ritüel ögelerinin oymacılığı ve zaman zaman Altar’a konulacak çiçeklerin kesimi gibi diğer pratik amaçlar için kullanılan bıçaktır. Athame’den farkı, beyaz saplı olması ve kesme işlemlerinde kullanılabilmesidir. Yine Athame gibi iki tarafı keskindir.

Törensel Büyü kitabında Arthur Edward Waite tarafından; ‘’Bolline’’, Key of Solomon’da ise, ‘’Bolino’’ olarak adlandırılmıştır.

Eklektik Wicca geleneğinde çeşitli kullanım varyasyonları gelişmiş ve pratikte küçük Druid oraklarıyla özdeşleşmiştir. Sihirli gücü taşıdığına inanılan ot ve meyvelerin, iksir ve tonik yapımında kullanılması için hasat edilmesine aracılık eder. Altar’da sağ tarafta yer alır.

Zaman zaman topraklama için Boline’yi toprağa gömmek ve siyah bir kuş tüyü ile silmek, ya da mıknatıslama işlemleri önerilebilir.

Ferda Ercan Uyulan

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir