Bilginin ışığında farkındalık yolculuğu

İşaretler vardır yolumuzda görüp göremediğimiz
Bize bizi anlatır sessizce
Kulak vermek hislere farkındalıkla
Sonsuzluğun sesini kalbimize taşır usulca
Kapa gözlerini ve dinle
Evren kendi melodisiyle her zerrede
Duymak ve hissetmek iste yeter ki
Uzak da yakın da birbirinin içinde
Saklı olanı göremezse gönül gözün
Apaçık olan bir seraptır sadece
Hakikat kendini sır gibi gizlemekte
Sen yeter ki gönülden iste
İzlersen yaşamın işaretlerini
Kendi gerçeğin sende gizli
Kelimelerin saklı manalarında gezinirsen usulca
Zahirde aramazsın gerçeği
Sen yeter ki kendini bil
Hayat her zerresiyle özünde

Kendini bilmek ve tanımakla başlar farkındalık yolculuğu. Farkında olmak yaşamı her anıyla onurlandırmaktır. Farkında olmak yaşamda varoluşuna değer katmaktır. Farkındalığı olan her insan, yaşama sonsuz saygı duyar ve varlığıyla güzelleştirir dünyayı.

Bilginin ışığında farkındalık yolculuğu

İnsan düşünen, hisseden ve eyleme geçen bir canlıdır. İnsan, yaşamdaki varoluşunu bilgiyle anlamlı bir boyuta taşır. Zihinsel, ruhsal ve fiziksel bütünlüğüyle varlığını ortaya koyar. Bilginin ruhu besleyen gücüyle yaşamla uyumu yakalar. İnsanı erdemli bir canlı olma yolunda olgunlaştırır her bilgi. Bilgelik makamına taşınabildiği ölçüdedir bilginin asli değeri.

Bilgelik, bilgiyi biriktirmek ve bilginin hamallığını yapmak değildir. Bilgiyle birlikte harmanlanmış deneyimlerin, kişiyi ruhsal ve zihinsel olgunluğa taşıyabilmesi önemlidir. Bilgelik derin düşünme ve sorgulamayı beraberinde getirir. Bu da bilgiyi ölçülü kullanabilme becerisi sağlar. Bilgelik, yaşamı doğru ve anlamlı yorumlayabilme sanatıdır. Yaşamın her anında uygun ve ölçülü davranabilme, her şeyin aşırılığından kaçınabilme, kendinle ve çevreyle uyum içinde olabilme gayretidir.

Bilgi, bilgelik makamına taşınabildiği kadar anlamlı ve kıymetlidir. Kendini bilme yolculuğu, kendine dönmekle başlar. Kişinin kendi içsel dünyasını tanıması, her türlü düşünce ve duygularının farkında olması kendini bilme yolculuğunda önemli adımlardır. Kendini bilmemekse, kişinin özüne ve hakikatine yabancılaşmasıdır nihayetinde.
Kendini bilen insan; dününü ve bugününü iyi analiz ederek, geleceğini aklıyla öngörebilendir. Kendini bilen, kendini nasıl en iyi şekilde ifade edeceğinin de bilincindedir. Yaşamla ve tüm canlılarla uyumlu bir varoluş sergiler.
Bilgelik makamına taşınmış her bilgi, farkındalığın kapılarını açar bize. Farkındalık, yaşanan her anın ruhunu hissedebilmektir özümüzde. Ruhun beden mabedinin içinde olduğu kadar, bedeni dışarıdan gözlemleyebilme becerisidir. Düşüncelerimizin ve duygularımızın esiri olmadan, zihnimizin ötesine geçebilmek ve anın içinde var olabilmektir farkındalık. Yaşamın nefesi anda hissedilir bilinçli bir farkındalıkla. Geçmiş hükümsüz, gelecekse bir seraptır o an ruhun özüyle varoluşunda.

Bilinçli farkındalık çalışmalarıysa, kişinin disiplinli şekilde ve düzenli pratiklerle farkındalığını arttırmasına önemli katkı sağlar. Meditasyon, yoga, nefes terapileri ya da sessiz ve huzurlu bir ortamda kendinle olmak bilinçli farkındalık sağlayan uygulamalardır. Bilinçli farkındalık çalışmalarıyla kişi; duygu durumunu dengeler, zihinsel anlamda her konuya daha iyi odaklanır, stresle baş eder, fiziksel yakınmalarını azaltır ve yaşamla uyumu yakalar.
Günümüz koşullarında artık her türlü bilgiye ulaşmak oldukça kolay ve masrafsızdır. Önemli olan ruhunuzun, zihninizin ve kalbinizin hangi bilgilere ihtiyacı olduğunun farkında olmaktır. Elde ettiğiniz her bilginin bir sorumluluğu olur. Her bilgi, bilgelik makamına taşınabildiği ölçüde size ve tüm yaşama sonsuz katkı sağlar. Bilgiye fazla bedel ödemek zorunda kalıyorsa insan, orada derinlemesine düşünmeli ve sorgulamalıdır. Elde edeceği kazanımla, ödediği bedel birbirini tamamlamakta mı? Bilgi özgürleştiriyor mu ruhunuzu, yoksa bilgi esaretine mi alıyor sizi ödediğiniz her bedel karşılığında.

İnsan, bilginin kölesi olmaması gerektiğinin de farkında olmalı daima. Farkındalık, insanı her koşulda daha özgür kılar. Yaşamını başkalarının iradesiyle değil, hür iradeyle yaşar bilgelik yolcuları. Deneyimlerini kendi özgür iradesiyle belirler. Bilgiyi doğru kaynaklardan, bilgiyi pazarlayanların esaretine kapılmadan ve ölçüyü kaçırmadan elde eder. Bilginin hamallığını yapmaz ve her bilgiyi bir şekilde yaşamına yansıtır özgürce. Yaşamına anlam katmıyorsa eğer, o bilgiye hazır değildir insan.

Kendini bilen insan ne maddeye tutunur, ne dayatılan kimliklere, ne de bedel ödenmiş etiketlere. Kendini bilen insan; zamanın getirdiklerinin esaretine kapılmadan hem zamanı yakalar hem de zamanın ötesindedir ruhuyla, zihniyle ve kalbiyle.

Bilgi güçtür, bilgiye hükmetmeyi bilene. Bilgi aydınlatır, bilgiyle hayatı zenginleştirmeyi bilene. Bilgi yol gösterir, kişileri değil bilgiyi rehber edinene. Bilgi, bilgelik makamına taşır bilginin efendisi olabilene. Bilgi bilinçli farkındalık kazandırır, bilgiyle doğruya ve güzele odaklanabilene.

O vakit ne dersiniz, bilgiyi bilgelik makamına taşımaya…
Kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi koşulsuz sevin ve kabullenin. Kendinizin eşsiz değerini, ruhunuzun deneyimleriyle daha ileriye taşıyın. Bilginin ışığıyla farkındalık yolculuğunun, kendini bilen yolcularından olun.
Hayatı farkındalık içinde yaşayanlardan olmanız temennimle.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir