Empatlığın bir adım ötesi, sezgisel empati

Sezgisel Empati, çeşitli modlarda yaşanan tüm insani empati duyarlılığının üst noktasında yaşanan, ekstra yoğun bir algı türü.

Algılaması açılarak, diğerlerinin hislerini sezebilen, sıra dışı yetiye sahip kişinin, Sezgisel Empat olduğunu söyleyebiliriz.

Böyle biri, karşısındaki söylemeye gerek kalmadan duyguları bilmeyi, sözlerdeki doğru-yalan ayrımını belirlemeyi başarabilir. Zaman zaman da, onun kalbiyle hisseder, adeta onun gözü ile görür. Hatta, şifa enerjisi aktarabilir. Bu yeteneğin, genellikle kadınlarda fazla gelişme nedeni, çocuk büyütürken kurdukları sözsüz anlayış tarzı ile bağdaşan nörolojik uyum olabilir.

Sezgisel empatların çoğu, psişik anlamda durugörü geliştirebilirler.

Sezgisel Eşduyum’a sahip olan bu insanlar, karşısındakileri iyi dinlemeyi bilmektedir. Diğer yandan, doğal olarak, hisleri mıknatıs gibi çeker ve ayrıştırıp irdeleyebilirler. Bu durum, sık sık keder almalarına, strese yol açabilir.

Sezgisel Empat, aşırı hassaslaştığında, gürültüye, karmaşaya dayanamaz ve sosyal yaşamda kalabalıklar arasında bulunmaktan hoşlanmaz. Aslında antisosyal değildir, ne var ki;  bir iki kişi ile, kendisini daha rahat hisseder. İnsan sayısı fazlaca olan ortamdaki tüm auralar, enerjisinin düşmesine yol açabilir.

Bunu telafi etmesi için, bir süre sakin ve yalnız kalarak, enerji depolaması iyi olur. Sıklıkla; baş ağrısı, kolay gözyaşı dökme, zaman algısında duraklama, lusid rüyalar görme, kötü olayları izlemeye dayanamama gibi haller yaşar, bu durumlarda, mutlaka soyutlanıp, dinlenmesi gerekir.

Empati biçimlerinden, Duygusal Empati; diğer kişi ile yapılan gerçekçi duygusal paylaşım, Bilişsel Empati ise, bir kişinin bakış açısı ya da ruhsal durumunu iyi anlama ve çözüm bulmaya çalışma yeteneğidir.

Erkekler, genel gözlemlere göre ve çoğunlukla, bir kadının herhangi bir konuda anlattığı derdi ya da sorunu dinlerken;  kadınların birbirlerine davrandığı gibi, ‘’ciddi misin,  çok yazık, öyle mi, evet, haklısın, anlıyorum, mutlaka öyledir’’ benzeri cümleler kurmaları beklenirken, bu tip bir duygusal empati yapmak yerine, hemen çözüm üretmeyi ve bu şekilde yardımcı olmayı tercih ederler. Bu durumda, ister istemez Bilişsel Empati durumu sergilerler.

empat-sezgisel

Çözüm üretme halindeki bir kişi, diğerine, eleştirel gelecek bir çok cümle sarf edebilir, böylece; duygusal empati bekleyen taraf hayal kırıklığı yaşamaktadır. İnsanın empati biçimi ilk etapta duygusal olursa, anlama ve paylaşım düzeyinde doyurucudur.

Sezgisel Empati yeteneğinin ortaya çıkma durumunda, Ayna Nöron aktivitesi de, daha ileri bir seviyeye yükselmektedir.

Duru görü ve duru algı yetisi geliştirebilen bu tipte kişiler, kehanet rüyaları ile önseziler açısından, bilinmesi imkansız olguları, bir açıklama getirilemez halde ve çoğunlukla da, kesine yakın bilebilirler. Örneğin; ani tehlike hallerini içe doğuş ile sezmektedirler. Kazaları, insanların iş veya evliliklerinin hayırlı olup olmadığını duyumsayıp,  kimseye söylemeden kendilerine sakladıkları olur. Bazen de, sezgi ile edinilen bilgiyi gözleri önünde görmeyi, hatta bir ses yardımı ile, içsel biçimde duymayı başaranları vardır.

Sezgisel Empati’nin bir adı da ‘Duru Hissediş’ tir ki, psişik yetenekler arasında mantığa en uygun olanıdır. Bir insanın, bakışları ile eşyayı hareket ettirmesi anlamındaki Psikokinesis olgusuna, son derece düşük oranda rastlanmış olsa da, Sezgisel Empati birçok kişide bulunabilir hatta, saflaşmaya verilen değerle geliştirilebilir.

Kendisini; iyiye, doğruya, sevgiye, insana kıymet vermeye, her davranış ve durumun nedenini anlamaya ve frekansını yükseltmeye yöneltebilen bir kimsenin, ilerleme işaretlerinden birisi de, empatlıktır.

İnsan olmanın gereklerinden sayılan empati kurma gücünü, herkesin çocuklarına öğretmesi dünyevi ve manevi yaşantımızın güzelliği için ayrıca önemlidir.

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir