Öz Farkındalıkla Olsun Yolculuğun

Anlamlandırdığımız kadar gerçek sanılan
Bilgi ve deneyimlerimizdir perdeleri aralayan
Ördüğümüz duvarlarsa algımızı sınırlayan
Baktığımız derinlikte her an bize yansıyan
Yükselirsek bilinç makamında ruhsal olgunlukla
Görülen âlemler türlü zenginlikte dört bir yanımızda
Bu yaşam boyutuyla sınırlarsak algımızı
Dualitenin dansı, bizi hakikate taşır mı?
Zıtlıkların ardında mı saklı bütün gerçekler?
Tüm duyularla keşfettiğimizi sandığımız
Belki de sınırlı algımızın kurgusundan öte değil
Ne denli hakikati gösterir bize algılarımız
Geç sınırlı algılarının ötesine öyleyse
Dön kararlılıkla bir an evvel kendine
Dinle ruhunun sesini kalbinin sarsılmaz makamında
Sonra çık en tepe noktana ve geç soldan sağa
Sezgilerinle arala usulca tüm perdeleri
Göreceksin izleyen de, deneyimleyen de sen
Nedir gayesi hayatının sor kendine
Nice sırlar serilir önüne yeter ki dinle
Geç ardından zamanın da ötesine boyutlar âlemine
Bil ki zamansızdır varoluş yolculuğun
Tutunma hiç bir varlığa sakın korkuyla
Özgürleş seni aşağıya çeken tüm duygularından
Ruhunun deneyimlerinde ara gerçeğini
Göreceksin hakikat sende gizli
Yeter ki öz farkındalıkla ara ve bul varoluş gerçeğini

Her insan ruhunda bir bilgelik taşır. Önemli olan öz farkındalıkla yaşamda bilgiyi deneyimlerle bilgeliğe taşımaktır. Yaşamı sadeleştirmek, karmaşadan özgürleşmek, yaşamla uyum ve dengeyi yakalamak gerek. Çevrene ve kendine karşı farkındalığın olsun daima. Sadece yargısız izleyen ol yaşamı dinginlikle. Geçmiş ve gelecekten özgürleşen zihin anda varlık bulur unutma. İşte bu gerçek huzuru hissetmektir ruhunda. Düşünmeyi dahi düşünerek bıraktığında, gerçek özgürlüğü yakalarsın zihninde. Zihninde ne taşırsan yaşam onu sunar sana. Güzel düşler gezinsin zihninde ve sen güzellikler sun yaşama.

Öz Farkındalıkla Olsun Yolculuğun

Kökeni Hint Budist kaynaklarına dayanan Zen Disiplini diye bir anlayış vardır. Zen Disiplini’nde amaç; tüm öğrenilmiş kalıplardan bilinci arındırmak için kurallar koyabilmektir. Bu kurallar kişiyi Zen Yolu olarak nitelendirilen tam bilinçlilik haline taşır. Böylece sen tam bilinçlilikle “şimdiye” yani bedenin ile zihninin bütünlüğüne taşırsın ruhunu.

Zihin her daim boşlukları doldurmak ister. Zihin tüm boşluklara duvarlar örmek ister. Oysa insan egosundan özgürleştiğinde zihninin tüm duvarlarını kaldırır. İnsan ruhunun bilgeliğiyle tüm yaşamla bir olur. Yaşamın sadeliğinde ruhunun sesiyle huzur bulur. Sadelikte inanılmaz güzellikler vardır. Sadelikte sonsuzluk vardır. Sadeleş tüm fazlalıklarından. Sadeleş zihninin kuruntularından. Sadeleş egonun kalıplarından. Bütünün farkında ol öz varlığınla. Sezgilerine, nefesine ve kalbine odaklan. Dinle ruhunun sesini sezgilerinle. Sana ihtiyacın olan en güzel sözleri fısıldayacaktır bunu bil.

Ne kadar farkında olursan çoğu şeyin, varoluş sahnesinde görebildiklerin netleşir. Kalp, zihin ve ruh birlikteliğini yakaladığın takdirde, sana dayatılan egosal kimliklerden ve sosyal kişiliğinden özgürleşirsin. Böylece bireysellikten çıkıp, bütünle birliği yakalarsın. Zihninin sürekli hareketliliği ve değişkenliğinden özgürleşip, zihinsel anlamda anda kaldığında sen asıl gerçekliğini yaşarsın.

Gerçekliğin korkularından arınsın. Gerçekliğin dogmalardan özgürleşsin. Sana dayatılan tüm kalıpların dışına çıksın algıların. Yaşam deryasında sevgi olsun merkezin. Bütünün hayrına olsun tüm temennilerin. Evrensel gerçekliğine sahip çıkmak olsun sonra niyetin. Sen özünle varoluş deryasına karışan sırlar âlemisin. Algılarını derinleştir ve öz farkındalıkla dön kendi içine. Ruhunun derinliklerinde ne cevherler gizli. Gör sende olan gerçeği kalbinle.

Her birimizin yegâne gerçekliği varlığımızı besler. Varlığımız ise yaşamın sonsuzluğundan alır kaynağını. Deneyimlerimizle harmanlanmış varlığımız, yaşamla sonsuzluğa karışır her defasında.

Varlığınızı öz farkındalıkla onurlandırın. Düşüncelerinizin, sözlerinizin, duygularınızın ve deneyimlerinizin farkında olun. Titreşiminiz yüksek, ışıltınız güçlü olsun karanlığa rağmen. Yaşamla bir olsun o kudretli varlığınız tüm gerçekliğiyle. Ruhunuzun yolculuğu sevgiyle olsun.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir