Bio frekans ile hastalık ve mutsuzlukları iyileştirmek

Evrendeki her şey frekans yani titreşimdir. Hastalık ve mutsuzluklarımızda. Mutsuzluk ve patoloji yaratan frekansları düzeltmek dengelemek mümkün. Bunun günümüzdeki adı bio rezonans. Artık maddelerin elektromanyetik bilgilerinin terapi amaçlı kullanılabildiği bir dönemde yaşıyoruz.

Yaşayan sistemler-organizmalar- şu veya bu şekilde dışarıya açıktırlar ve her şekilde sürekli bir madde enerji ve bilgi alışverişi içindedirler. Yaşam ancak üç faktörün ilişkisi ile mümkündür;

Madde – Enerji – Bilgi (enformasyon)

Enerji ile maddenin eşitliğini meşhur E=MC2 ile formüle edilmiştir. yani insan varlığı sadece yoğunlaşmış enerjidir ve bir elektromanyetik alandır çevresiyle sürekli etkileşim ve dönüşüm halindedir.

İnsan vücudu Madde-Bilgiden (DNA) oluşmakta ve enerji ile canlanmaktadır. Vücut kendisini, elektromanyetik parçacıklar veya elektromanyetik dalgalar (titreşimler) olarak gösterir. Regülasyonu düzenlenmesi ve kontrolü ise DNA hücre hafızasındaki bilgiyle sağlanmaktadır.

Vücutta tüm fonksiyonlar fiziksel olarak gerçekleşirken, bunların düzenlenmesi Hücrelerin taşıdığı bilgi ile sağlanmaktadır – metobolizmamızdan başlayarak, elektrolit, su ve asit baz dengesi gibi farklı fiziksel dengelerin sağlanmasına dek-. Madde düzeyinde bio kimyasal, enerji düzeyinde bio fiziksel ve Bilgi-enformasyon (DNA) düzeyinde ise bio sibernetik süreçler söz konusudur.

Bio-Frekans-ile-hastalık-ve-mutsuzlukları-iyileştirmek

Bio frekans tedavisi ile  bilgi alanındaki (DNA) bozulmuş bilgiyi düzeltmek için yeni mesajlar ve bilgiler hücreye gönderilir. Bunun için klasik homeopatik düzlem kullanılır.

Bu bağlamda alıcı ve vericinin uyum içinde olması (rezonans) gereklidir. Rezonans aynı zamanda sağlık demektir. Tıpkı akordu bozulmuş bir enstrüman gibi bedenimizde dengeden çıktığında bozuk frekanslar yayar.

Biorezonans terapisi insan vücudunun bir enerji alanı olduğu, elektromanyetik dalgalar alıp yayabildiği gerçeğinden yola çıkmış ve bozuk frekansları tespit ederek geri frekans yolu ile yeniden denge bulması için kullanılan bir terapidir. Her bedenin kendine has bir müziği vardır. Bu müzik bozulduğu zaman sağlıkta bozulur.

Biorezonans ile vücuttan da değişik bölgelerinden değişik titreşimler ve enerji değerleri algılanır. Vücudu oluşturan bütün içindeki hücreler ve farklı yapılar da birbirleriyle belirli dalga boyundaki frekanslarla iletişim kurar.

Bozuk frekans vücudun her hangi bir bölümünde bir farklılaşmayı veya problemi gösterir. Bu bozuk zararlı frekans hücreler arasındaki diyaloğu bozar. bu bozulmada vücudun fonksiyonlarının bozulmasına sebep verir.

Bio frekans yöntemi, insanlardaki ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel düzlemdeki frekans dengesizliklerini bulan ve ileri derece ince ayarlı frekansları kullanarak bu dengesizlikleri dengeleyen ileri bir teknolojidir.

Kişiden alınan bilgiler, ihtiyaçları, fonksiyon bozuklukları ve mevcut hasarları hakkında bize geniş kapsamlı bilgi verir. Danışanın tüm düzlemlerdeki sorunları ile ilgili geniş bir resim sunar ve bundan da öte bu bozulmuş alanları frekansları, enerjetik seviyede yeniden dengeler.

Vücudun doğası elektrikseldir. Doğru koşullar veya uyaranlar sağlandığında kendi kendini iyileştirme yeteneği vardır. Kişinin farkındalığı arttıkça kendi kendini iyileştirecek değişiklikler yapar.

Bio Frekans kuantum fiziğinin prensipleri ile çalışır. Kuantum bio-feedback tedavisinin yaklaşımı, insan bedeninin temel dinamiğinin frekanssal olduğu, doğru ve uygun koşullar ve/veya uyaranlar sağlandığında, kişinin organizmasının, kendi kendini iyileştirme yeteneğinin olduğu ve kişinin farkındalığı ve enerjisel olarak frekansı yükseldikçe, kendi kendisine doğal ve kolay değişiklikler yapacağıdır.

Seans esnasında ve seanslar arasında kişinin duygusal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal düzlemlerdeki titreşimlerini ve yanıtlarını algılar. Duygu düşünce spekturumlarını bedenin bunlara ve diğer etkilere, reaksiyonlarını ölçer ve bir önceki ölçüm ile sonraki ölçüm arasındaki farkları tespit edip, titreşim değerlerini sağlıklı titreşim değerlerine getirmek için dengeleme yapar. Tüm faydalı sağlıklı titreşim değerleri korunurken, bozulanlar tekrar düzenlenirler ve frekansların çoklu dengeleyicileri ile sinerjetik ve kuantumsal düzeyde doğal, kendiliğinden ve kalıcı bir iyileşme sağlar.

 

Detaylı bilgi almak için: www.senizdogan.com

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir