Tanrıça sırrından cennet neşesi

Aşk vardır görmek için Tanrıçayı,
Savaş vardır açmak için sırları,
Bolluk vardır öğrenmek için sevgiyi,
Cinsellik vardır bilmek için kimliği

Son zamanlarda özellikle vurgulanan Tanrıça aslında neyi ifade etmektedir? Tasavvuf ehli için hakikat kapısının deneyimi cennetin neşesini sırrında-özünde hakkı bulmasıdır. İşte bu yazımda cennet neşesini “Tanrıça” olarak ifade etmek ve bunu Sümer Tanrıçası İnanna’nın* 4 büyük özelliği ile açıklamaya çalışacağım.

Cennetin ve Dünyanın kraliçesi  olarak bilinen Tanrıça İnanna; dünyaya bu enerjilerin inmesine aracılık eden bilincin en büyük sembolüdür. Aşk, savaş, bolluk ve cinsellik onun ilahi dişil niteliklerini, ilahi eril ile görme tutkusudur. Bu tüm varoluşun dinamiğidir ve bu unsurların bizim aydınlanma yolculuğumuzun araçları olabilir.

İlahi Dişil Kavramı
Tanrıça İnanna (ilahi dişil) aslında hepimizin içindeki bu parçaları aktifleştirmek için var. Cennetin ve Dünyanın kraliçesi; aşk ile yokluk sırrını, savaş ile yaşamın sevincini, cinsellik ile mutlak birliği, , bolluk ile Ben’im neşesini, ilahi olan ile tam ve bütün olma deneyiminde birleştirir. Onunla iletişime geçmek için istekli olmak, bu enerjinin açığa çıkması için çok mühimdir. Kaynakla bağlantı kurmak içimizdeki ilahi dişilin ortaya çıkması ile mümkündür.

İlahi dişil ile iletişime geçmek, yaratıcı enerjinin ortaya çıkmasına izin vermek demektir. Bunun en derin anlamı; ilahi erile sonsuz bir sevgi ile tezahür bağışlamasıdır. İçimizdeki Tanrıça, varoluşun akışına asla müdahale etmeyen, sadece deneyimleyenin tarafında olan cennet enerjisidir. Şüphesizlik, yargısızlık, şefkat, sevgi, merhamet, vermek, denge, bağışlamak, affetmek, barış, uyum, ahenk, sanat,  tutku, özgünlük, özgürlük hissi, birlik duygusu, yuva hissi, cennet neşesi, farkındalık, çabasız olmak, şifacılık, sonsuzluk, ölümsüzlük,  ve yaratım onun niteliklerdir. İlahi eril ise tüm bunları tezahür ettiren katalizör güçtür. İki enerjinin dengede olması için farkındalığın yüksek olması önemlidir. İç ve dış aynı olmalı, kaynakla bağlantı duygu ve düşüncelerle manipüle edilmemelidir.

O halde gelin 4 unsurlu Tanrıça İnanna’nın cennet neşesi keyfine onun lisanı ile bakalım.

Aşk İle Aşk Dese Lisan Dökülür  Cümle Günahlar Misli Hazan
Aşk; yokluk sırrının varlığa doğru genişleyen büyüsüdür. Tanrıça kendiliğinden varoluştur ki, burada çaba yoktur ve gerçek yokluktur.. Aşk ve sevgi bütünleşiktir. Aşk’ın titreşiminin artması demek; ilahi planın devreye girmesidir. Aşık olan, yüzünü nereye dönerse dönsün hakikatinin o olduğunun farkındalığına uyanmaktır. Her zerreye bu titreşimle yakınlaşmak simyadır. Dönüşümdür.  Aşk cesur ise sevgi onun deneyimidir. Aşk susamış ise  sevgi onun suyudur. Aşk ilahi elbise ise sevgi onun tezahür etmiş halidir.  Aşk fiziksel katmanda tezahür etti ise sevgi onun çok boyutlu halidir. Aşk erimiş, maşuk bitmiş ise burası; tüm kayıttan ve kuyudattan arınmış, zamanız ve mekânsız cennet neşesidir. Tanrıça enerjisi titreşim içindedir.

Savaş Gizem Okulunun Katalizörüdür
Savaş ; yüksek bilincin açılması ve zihnin dönüşümü için yapılan genişlemedir. Yüksek benlik ve zihin arasındaki savaş aslında karşıtların birleşmesini temsil eder.  O halde savaş, içimizde zaten var olan tüm kadim bilgilerin ortaya çıkması için dönüşüm aracımızdır. Zihin burada kalbe inerek sessizleşmiştir. Sırlar okulu ya da gizem okulu içimizdedir ve uyanış başlamıştır. Öğretici DNA aktifleşerek tüm yaşamların içeriğini sunmaya başlamıştır. Bu yaşamın sevincidir ve cennet neşesidir. Tanrıça enerjisi bilinir durumdadır.

Bolluk Ben’im

Bolluk; Ben’imin ( Varoluşun kendini ifade etmesi-daima var olan) enerjisinin sevgi, şifa, eşsizlik, biriciklik, potansiyeller, tutku, cinsellik, doğum, ölüm, doğa, ve çok boyutlu evrende var olan tüm veçheler aracılığı ile tezahür etmesidir. Her varlığın özünde bolluk vardır ancak kısıtlı insan bilinci ile davranma modeli oluştuğu için kendini bu enerjiye açamaz. Bolluk bilincinin açılması “hiç bir şeye ihtiyacım yok, her şey “Ben’imin enerjisi” ile benden (Ben’im) tezahür ediyor” sırrına açılmaya niyet etmektir. Burası yuvanın-bolluğun kendisidir ve cennet  neşesi buradan tezahür eder. Tanrıça enerjisi görünür haldedir.

Cinsel Enerji Mutlak’ın Gizemidir
Cinsellik;  eril ve dişil enerjinin, isimsiz, cisimsiz ve resimsiz olma hali farkındalığında bütünlenmesidir. Bu iki enerjinin bir olmasındaki amaç; kutsal üçlüyü fark etmek ve mana çocuğu dediğimiz bir idrake genişlemektir. Cinsel kimliğin arkasında kaynak vardır. Kendini eril-dişil kimliğini kullanarak ifade eden bu güç; kendinden kendine tecelli ederek, kutsal ilahi birleşmenin mana çocuğunu tezahür eder. Diğer bir deyişle; varlığa saf bilinç (Meryem) akmaya başladığında İsa’ya (İnsan-ı Kamil’e) hamile kalmış demektir. Burası birliğin ifşasıdır ve cennet neşesi içinde MUTLAK’a gidilir. Bu; içindeki Tanrıçanın uyanması ile kaynakla bir ve aracısız şekilde bütünleşen varlığın, kendi biricikliğini deneyimlemesidir. Tanrıça enerjisi tam ve bütündür.

*Sümerlerde bütün Tanrılar içinde çok önemli olan ve asırlar boyu diğer mitolojilere esin kaynağı olan, şifayı, cinselliği, okumayı, yazmayı, aşkı ve sevgiyi öğreten Tanrıça İnanna’dır.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

4 Yorum

  1. Oznur Esma Aslanturk

    cennet neşesi harika bir ifade,tasavuf ehli için hakikat kapısı deneyimi …ilk cümle kalbi Çalıyor doğrusu tebrik ederim çok güzel bir yazı.

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir