Exteriorisation. Nadir, astral dışsallaştırma fenomeni

Astral çıkışın nadir bir formu olan dışsallaştırma, ayni anda nörohipnotik bir fenomendir. Bu durum, astral projeksiyondan farklı bir konumu kapsar. Exteriorisation-Dışsallaştırma, astral seyahatin ötesidir. Çünkü biyoplazmik dış alandan başlayarak, ışık bedeni yansıtır. Ancak, dışsallaştırılan diğer eşimizin, tıpkı fizik bedende olduğu gibi, bir acıyı hissedebilmesi ürkütücüdür. Örneğin, sivri uçlu bir alete veya ateşe temas ederse, bedenin derisinden uzak bir mesafede dahi, bedenine temas eder gibi hassas olacak, acıya tepki verecek ve geri döndüğünde, fizik bedeninde de oluşması muhtemel bir iz görebilecektir.

Exteriorisation Nadir astral dışsallaştırma fenomeni

”Duyarlılığın Dışa Aktarılması”, bedenin çevresini oluşturan biyoplazmik alanın duyusal gücünü belirtir. Fenomen, parapsikolojik bakımdan önemlidir. Hipnotik ve psişik fenomenlerin sınırlarındadır. Duyumun bu dereceye kadar dışsallaştırılması; nadir görülen ve kolaylıkla sağlanamayan bir olgudur.

Bir Lucid rüyada iken, parmağımızın bir yere sıkıştığını gördüğümüzü farz edelim. Uyanınca, akabinde parmağın kızardığı ve acıdığı bir durum fark ediliyorsa, bu kişi duyarlılığı dışsallaştırılmış biri olabilir. Eğer, Exteriorisation deneyimi yaşadığını düşünüyorsa, kendisini korumayı da idrak etmek zorundadır.

Fenomen esnasında, bedenin sol ve sağında, beyin yarım küreleri ile bağlantılı iki ışık beden yavaş yavaş oluşarak, nihayetinde bunlar birleşmektedir. Bu biçimde ışık beden dışsallaştırıldığında, zarar verecek bir darbe veya zehirli bir maddeye temas etmesi halinde, gerçekte bunlar gittiği yerde olup, fiziki bedene değmese dahi, odadaki fizik bedene de zarar gelmektedir.

Buna koşut olarak, odada yatarken, biri onu uyandırmaya çalışırsa, aurik zedelenme veya alenen yaşamsal bir tehdit doğmaktadır. Bu sonuçtan, özel hipnotik koşulların ayrıca sorumlu olması mümkündür.

Uyurken dışsallaştığının bilincinde ise, kimsenin kendisine dokunmamasını sağlamak için, yalnız başına, kapısı kilitli, emniyetli bir mekanda bulunması gerekir.

Kişi dışsal duyarlılığını maddi bir nesneye dönüştürmüş ve bu nesneyle bir tür güçle iletişim halinde kalmış gibidir ve bu da, sinir sisteminde anında deneyimlenmektedir.

Fazlaca bilinmeyen, dışsallaştırılmış astral duyarlılık kavramını, tarihsel olarak, sempatik büyü fikrine kadar izleyebiliriz. Böyle anlarda, diğer dillerdeki kelimeler öğrenilebilir. Yayınlanmakta olan frekanslar bilinçaltı ile ilgi kurabilir. Saf yürekli, iyi birinin, ürkütücü rüyalar görerek, rüyada kötü şeyler yaptığını anımsaması ve ‘bunu hayal etmem olanaksızdı, böyle bir şey hiç düşünmemiştim’ demesi mümkündür. Ancak, ortak bir bilinç alanı vardır ve buradan yayınlanan frekanslar bulunmaktadır.

Dışsallaştırma nedeni ile korkunç yüzler çizebilir, en vahşi, en hastalıklı ruhların canavarlığını, çelişkilerini hissederek, bunları anlayıp tasvir edebilir. Kişinin dışsallaştırma deneyimi, ona belirgin bir kahinlik modu da sağlayabilir. Böylece, bu kişide kötücül güçle bir bağlantı aranması yerinde olmaz, çünkü bazen bu ilişki, saf bir bilgi kaynağını özelleştirebilmektedir.

Exteriorisation; önce Serbestleşme, sonra Dışsallaştırma içerir, bunun yanında da Telepatik bir yöne sahiptir. Şuurun, ayni ve tek varlığa ait olan, ancak, birbirini izleyen yapıda, farklı görünümleri bulunur.

Uzaduyum, yani telepati, zihindeki imajın uzaktan yansıtılma olgusudur, bazen de iradenin kuvvetine tanıklık etmektir, yayılan titreşim; ruhun da gücüdür ki, bu dinamik merkez, yaşamı yönlendirir. Bu türden bir yansıtma eyleminin, insan hayatta iken olduğu gibi, ölümden sonra da yerine getirilebilir bir eylem olup olmadığı önceden beri tartışmalı bir konudur. Telepati yoluyla uzaktan bağlantı kurmanın gerçekliği deneylerle ortaya konulmuştur. Düşüncenin, imajların uzaktan iletimi son derece hızla gerçekleşir. Uyku veya uyanıklık halinde oluşabilir.

Exteriorisation Nadir astral dışsallaştırma fenomeni

”Exteriorisation”, ”Dışsallaştırma” olgusu; psişik kişiliğin, bedenden ayrı ve özgün bir fiziksel forma bürünerek serbestleşmesidir. Dedubleman gibi manyetik biçimde demateryalize bir ikileşme değildir, Tulpa formu ise asla değildir. Bir tür ışıksal hayaleti andırsa da görülmektedir. Hayvanlar bundan ürker, kısmen eşya hareketine neden olabilir.

İnsanın seyyal karakterli, akıcı, ince titreşimli ışık dublesi, elmas beden türüne yakındır. Standart insan tasarımımızın bir parçasıdır. Başka bir yere, bilinçli ya da bilinçsizce veya okült bir çalışma ile gönderilmesi mümkün olabilir. Bu beden, diğer kişiler tarafından fark edilebilir.

Exteriorisation fenomeninde; bir kişinin ışık dublesinin bedeninden uzakta ve ayni formda görülmesi mümkündür. Bi-location fenomenine benzer. Azizler, keşişler, gurular, mistik kişiler, hayattaki ermişler, sufiler ve karanlıkta riyazata çekilenlerde de oluşturulabildiği için, manevi dünyada, sıklıkla aşırı kutsallık ve alçakgönüllülük durumlarında ortaya çıkan ışıklı bir gizem olarak tanımlanmıştır.

Olgu nasıl gerçekleşir?

Hayattaki insanın, ayrı bir yerde belirmesi fenomenlerine rastlanmaktadır. Mana ile madde arasında, zaman-mekanla kısıtlanmadan, ani, güçlü bir imajinasyon, ışıklı biyoplazmik parçanın, fizik parçadan ayrışarak dışsallaşmasını sağlayabilir.

Psişeyi bileyen bir takıntı veya çok güçlü bir ruhsal istek, fenomeni gerçekleştirebilen etkenlerdendir.

İzlenim almak için, bir gözünü başka yere aktarabilme veya uzak mesafeleri duyabilmek için aynı şeyi denemek; başlarda hayal gücü ile, ardından astral, son olarak da en mükemmel biçimde dışsallaştırma yolu ile gerçekleşebilir.

Uzaktan yazma denemesi bunlardan biridir, zihinsel eli, bir kağıt parçasının ve kalemin durduğu başka bir mekana gönderme düşüncesi, güçlü bir imajinasyondur. Ne var ki, tam bir dışsallaştırma söz konusu ise, etherik ve ışıksal tüm dubleler vücuda yeniden bağlanıncaya dek, bir cansız gibi, kataleptik biçimde kalınacaktır. Onu birden uyandırmak, hayatının tehlikeye girmesine yol açabilir. Bu nedenle, astral seyahate benzemez, kimsenin dokunmamasını sağlamak için yalnız başına, kapısı kilitli, emniyetli bir mekanda bulunması gerekir.

Bilinçli bir şekilde vücut dışına çıkmak, hedeflenen yere, zihin gözünde ne kadar iyi görüntü oluşturulduğuna bağlıdır. Kendisini fiziksel bedeninden dışarı yansıtabilen kişi, derinden gevşemiş trans hali ile, dışsallaştırma için, kesin bir niyet ve özgün imajinasyona dayalı kişisel bir otohipnoz tekniği geliştirmiş olmalıdır.

Exteriorisation Nadir astral dışsallaştırma fenomeni

İnsan isteyerek bir ayrılma ve kendinden uzaklaşmayı gerçekleştirebilir. Spiritüalizm ve psikolojideki Otoskopi hastalığında olduğu gibi ikizini kendince görselleştirmek, daha ötesi; niyetin, özgün yeteneklerin gücü ile, bilincini onun bulunduğu yere taşıyabilmek, kimi zaman okült bir çalışmanın parçası olarak sağlanabilir. ”Otoskopi”, bir insanın beden-dışı deneyimle kendisini dıştan görebilmesidir. Ayrıca, bedenindeki iç organları görebilmesi ve bunların fizyolojik işleyişlerini algılayabilmesi anlamına gelen ”Alteroskopi” gibi, paranormal yeteneklere de sahip olabilir.

Dışsallaştırma’da doğaüstü algılanır, gerçek ve rüya, geçmiş ile gelecek arasındaki sınırlar sezilir. “Anormal biliş” veya “ikinci görüş” olarak adlandırabileceğim bir yeti kazanılabilir.

Sağ yarıkürenin beyin dalgaları alfa ve teta seviyesi arasında salındığında, genellikle bilinç değişikliği deneyimleri meydana gelir. Self-hipnoz, kendine telkin ve meditasyon ile de, bir tür Dışsallaştırma sağlanabilir.

Yöntem için enteojen veya halüsinojen maddeler kullanıldığında ise, beyin, sanki vücudun önüne veya arkasına yansıtılmış gibi delokalize bir görüntü üretir. O zaman insan, karanlık ve tehditkar bir varlığı hisseder, bu muhtemelen, onun gölge yanı olabilir.

Bilinç değişikliği yaşayanlar artık ayni kişi değildirler, gerçekliğe bakışı değişmiş, farklı boyutları anlama fikrini yaşamış,. zamanın bir yanılsama olduğunu anlamışlardır.

Transandantal biçimde, evrensel şuur veya gezegensel güçlerle derin deneyimler, daima algıya ve varoluşun temel gizemlerine bilinç genişlemesi üretecektir.

Ferda Ercan Uyulan.

fferdauyulan@gmail.com

www.facebook.com/okultizmveenerji

www.facebook.com/karanliginmesaji

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir