Tekamülün Çiçekleri

Ruhaniyet, ölçülemez, görülemez ve kategorize edilemez.

Yüksek bilinç seviyesine ulaşmak farkındalıkla çalışmak ister. Bilincin en üst seviyeye erişmesine ise Tekamül denir. Bu bir olgunlaşma, gelişme, evirilme sürecidir bu.

Kadim kültürlerde dualiteyi kavramak ve dünyevi sınavlardan geçerken yüksek bilinç seviyesine ulaşarak iyileşmektir. Toprak Ana bu bilinç seviyesine sahip en güçlü aynadır. Bitki krallığı her medeniyette geleneksel iyileşme ritüellerinin içinde var olmuştur. Örneğin Antik Maya inancında ağaçlar ve onların Çiçekleri kutsaldır, Pinuslar yani Çam Ağaçları ailesi, cennete giden merdivenlerin sembolüdür. Meşe ağaçları boyutlar arası kapıların ta kendisidir. Alıç ağaçları yeni olasılıkları, kaygıları ve ruhsal iltihapların şifa annesidir. Yabani Elma ağaçları ise Doğumu ve uyanışı temsil eder. Birçok Kadim kültür ruhsal yolculuklarına rehberlik eden Niyet enerjisi ile yola çıkmıştır.

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması insanlık tarihi kadar eski olduğu, antik kentlerin ve kalıntıların incelenmesiyle gözler önüne seriliyor. Hakkari’nin hemen güneyinde Kuzey Irak’ta Şanidar Mağarasında 1957 yılında yapılan kazılarda bulunan ve bir Şamana ait olduğu düşünülen mezarda; civanperçemi, kanarya otu, gül hatmi, peygamber çiçeği, ebegümeci ve deniz üzümü gibi bitki türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Günümüzden 60 bin yıl öncesine ait mezarda bulunanlar “şimdilik” çiçek insan ilişkisinin başlangıcına ait ilk veri olarak kabul edilmektedir.

Eski Mısır dönemine ait tıbbi papirüslerin bulunması Mısır tıbbı ve ilaçları hakkındaki bilgileri genişletmiştir. İlaçlar ve tedavi ile ilgili papirüslerin en önemlisi İ.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı tahmin edilen Ebers Papirüsüdür. Bu papirüs Teb’de EL Assassaif’in mezarında bir mumyanın bacakları arasında bulunmuştur. 77 bitkisel, hayvansal ve madensel drog ve 800’den fazla reçete taşımaktadır. Reçetelerde en çok Acımarul, dağ soğanı, ardıç meyvesi, banotu, çiğdem, hardal, hintyağı, incir, centiyane, keten tohumu, kişniş, mürver, nar kabuğu, pelin otu, sakız, sarısabır, soğan, tarçın ve üzümün adı geçmektedir.

Bugün modern yüzyılın önümüze koyduğu kaçınılmaz sorunlar içinde birçok ruhsal hastalığın boyut kazanarak büyüdüğünü görüyoruz. Bitki ruhu ile çalışmak özümüze tekamülü yüksek şuur düzeyinde geçirmek için oldukça kıymetlidir. Korkuları ve kaygıları aşmak çağımızın en büyük ruhsal iltihabıdır. Yaraya tuz basmak gibi gelen birçok tıbbi reçete üzerimizdeki yarayı kapatmak yerine tamamen algı ve bilinci kapatmakta, baskılamaktadır. İhtiyacımız olan destek ve manevi dokunuş Bitki Krallığının kraliçeleri olan Çiçeklerdedir. Geleneksel olana tekrar dokunmak, kaynaklarımıza geri dönmek zaruridir.

Söğüt ağaçlarının gölgesine, hercai menekşelerin ruhlarına, kocakarı ilaçlarımıza dönmenin zamanıdır zaman.

Akılla sevmek yerine tekrar kalbimize dokunmak zorunda olduğumuz bu yenilenmeyi en saf ve zararsız enerji kanalından almak, Çiçek ve bitkileri farkındalıkla kullanmak İçin kod bilgilerimizi anımsamalıyız. İnançla, mış gibi yapmadan, sezgilerimizi canlandırarak. Zihin ve Kalp arasındaki ilahi dualiteyi dengeleyerek…

Çiçek Terapi sistemi bu kadim bilgileri kullanır, homeopatinin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmesi ile bu süreç ile sistematik bir hale getirilir. (E.Bach/1935)20.yüzyılda ise Çiçek Terapi sistemi geniş bir skalaya ulaşır. Çalı Çiçekleri/Pasifik Özleri/Şamanik çiçek özleri ve Lotusweı sistemine kadar büyür. Harici ve dahili kullanımlarla geleneksel şifa yöntemlerini harmanlar. Enerjitik Çiçek titreşimlerini SU elementinin güçlü hafızasında buluşturur. DÜŞÜK frekansları ruh üzerinden alır yerine ihtiyacımız olan sağlıklı titreşimleri yükler. DNA modelinden genetik olarak aldığımız kodları tekamül sürecine yükler ve derin bir karma çalışmasını başlatır. ÇAKRALAR ve MERİDYENLER kanallarını temizler, enerjinin bedene, zihne ve kalbe kesintisiz akmasını sağlar. Enerji modeli seçilen Çiçek özü saftır, ilaç değildir o bir eliksirdir. Hazırlanırken enerjisini Toprak anadan ve doğadan alır. Simyanın güçlü disiplinleri ile farkındalıkla kullanılır. Çiçek enerjisi ile kurulan bağ tekrar sağlıklı frekans noktasına gelmemize yardım eder.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir