Dengesiz Savaşçı – Mars Terazi Burcu’nda

Dengesiz Savaşçı – Mars Terazi Burcu’nda…
15 Eylül – 30 Ekim 2021

Yaşamsal itkimiz, dünyaya açılan enerjimiz, kendimizi eylemlerimizle ifade şeklimiz, yapmak istediklerimiz, kişisel idrakımız, savunma mekanizmamız, kişisel savaşlarımızın kadim temsilcisi Mars Terazi Burcu’nda kendi varlığını ifade etmeye çalışacak. Mars Venüs’ün peşinden gidiyor. Aynı şekilde Venüs’ün de Mars’ın peşine takılması gibi. (Venüs Akrep Burcu’nda.) Birbirleri arasında karşılıklı bir anlayış (karşılıklı ağırlama) var. Bu karşılıklı ağırlama Venüs Akrebin aşırı sert tepkilerini Mars Terazi’nin ılımlı bakış açısıyla dengeleyebilirken aşırıya kaçıldığında yapmamamız gereken şeyleri yapmamıza da neden olabilir.

Dengesiz Savaşçı - Mars Terazi Burcu’nda

İki çeşit Mars vardır yani mücadele etmemiz gereken konularda gösterdiğimiz tavır ve eylemleri iki şekilde etrafımıza ve hayatımıza yansıtırız. Mars, etkiye verdiğimiz tepki mekanizmamızdır. En alt ilkel benlikte yani nefsani boyutumuzda Mars biraz Ares gibidir. Kural, görgü, ahlak tanımayan savaşta her yol mübah bakış açısıyla hayata karşı verilen mücadelede kaba kuvvet kullanarak istediğimizi alma ya da elde etme yoluna gideriz Mars’ın bu Ares yönü Yunan Tanrılarında sevilmez. O’na herhangi bir koruyuculuk verilmemiştir. Umursamaz ve ahlak sevmez tavırları diğer Tanrılar (ilahi bilinç) tarafından kabul görmez. Çünkü Mars’ın içsel (nefsani) yardımcıları öfke korku ve bundan doğan yakıcı nefrettir. Bir diğeri ise Roma’da yüceltilen savaş tanrısı Mars’tır. Stratejiktir kaba kuvvetle değil akılla mantıkla yönetilen bir mücadele gücünü anlatır. Ares’in yanında öfke ve nefret varken diğer versiyonunda Mars’ın yanında içsel yardımcı olarak sakinlik, akıl, mantık ve adaleti koruma güdüsü vardır. Söz konusu adaleti korumak olduğunda Mars yücelir ve yönetir. Yılın üçüncü ayı olan Mart adını Mars’tan almıştır. Mars Koç ve Akrep Burcu’nu yönetir Koç Burcu ‘ben’liğin ‘var’lığını temsil eder. Bir şeyi yapmak ya da istemek için bir ‘ben’liğimizin olması gerekmektedir. Benliğimizin hayatta kalmak için verdiği mücadele Koçtur Akrep daha duygusal ve sezgisel savaşçıdır. Hayata karşı verdiğimiz içsel mücadelenin dış dünyaya eylem olarak nasıl yansıyacağı haritamızdaki Mars’ın burcu ve konumuyla alakalıdır. Aldığı açılara göre etki ve tepki mekanizmamız değişir.

Terazi Burcu enerjisi gün batımı gibidir Güneşin yani egomuzun (sağlıklı ruhani benlik) yavaş yavaş keskinlikten, törpülenip, sıyrılıp, yumuşak iletişimsel geçişlerle diğer insanlarla uyum sağlayarak ‘bir’lik duygusunu tatmamız gibidir. Güneşin büyük bir ışıksal uyumla geceye geçerken görsel bir şölenle batması gibi. Halbuki güneş batmıyordur diğer taraftan doğuyordur. İki ayrı yön arasında bir geçiş akış vardır doğal Zodyak enerjisi budur.

Terazi hava grubudur. Kendi içinde zihinsel gerginlik yaşar çoğu zaman adalet arar ama bu kaostan eğriyi doğruyu ayırabilme becerisi/yeteneği gelişir. Ne kadar daha pozitif bir burç olsa da eril burçtur karar verdiği zaman uygulamaya geçer. Yeni bir var oluş başlatır zihinsel fikirsel bir öncüdür.

Mars Terazi Burcu’nda düşük konumdadır klasik astrolojiye göre sebebi Terazi’nin gölge yönü olan uyumlu olmak adına hiç bir şey yapmaması kendi ‘var’lığını ortaya koyamamasından gelir. Mars pozitif anlamda isteğimiz şeyi ‘yolu yordamınca’ elde etmemizdir. Bunun için bir ‘ben’ gereklidir. Terazi en alt nefsani boyutta kendi ‘ben’lik algısını sadece ilişkileri yoluyla algılamaya ve anlamlandırmaya çalışır çünkü Venüs yönetimindedir. Mars ne kadar ‘ben’ ise Venüs o kadar ‘biz’dir biri eril diğeri dişildir ama sağlıklı bir ‘ben’ olmadan ‘biz’ olunmaz. Sağlıklı bir ‘ben’lik algısı için Mars ve Güneş, bu algının ilişkiler içinde ‘var’ olması için Venüs’e ihtiyacımız vardır. Terazi bazen uyum sağlamak ve adil olmak adına kendi ‘ben’liğini unutur ya gölge taraflarında çok fazla talepkardır sürekli ‘karşıdan almak ister’ kendi ‘ben’liğinden vermez. Ya da o kadar çok ‘ben’liğinden verir ki kendini kaybeder tek başına ‘var’ olamaz bağımlı olur. Bu noktada karşısına bir Koç çıkacaktır ‘ben’lik algısını hatırlaması için. Koç ve Terazi birbirini dengeleyen ‘ben ve biz’ arasında akışı sağlayan ‘denge’ aksıdır. Biri olmadan diğeri olmaz. Terazi’nin kefesinden biri ağır bastığında hayatındaki ‘ilişkiler’ aradığı ideal ilişkiden çok uzak olur çünkü denge bozulmuştur kendini ifade etmekte zorlanır. İlişkilerinde deneme yanılma yöntemiyle bu durumu sürekli yaşar içsel dengesi bozulur öfkesini dışarıya yansıtamaz kendini kontrol etmek ister ama sakinleştiremez. Sürekli kendi içsel gerilimde yaşar bu gerilim aşırı biriktiği zaman ise ‘öfke’ yoluyla yine Mars üzerinden açığa çıkar. Süreç böyle işlediğinde Mars Terazi’de düşük konumdadır. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz.

Terazi Burcu, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak içsel dünyasında ‘objektif bir farkındalıkla’ sağlıklı bir ‘ben’lik oluşturabildiği zaman ilişkilere bakış açısı değişir. İçinde yaşayan yoğun adalet duygusu artık evrenseldir insani duygularını daha çok hissetmeye başlar kimseyi ya da kendini kayırmaz. Herkes için aynı hakkı savunmaya başlar. ‘Adil’ olacağı için adaletlidir. Kefenin bir ucunda merhamet diğer ucunda adalet duygusu gelişir değişmiştir aşırılıkları yoktur. Bu noktaya gelindiği zaman Venüs ile Mars’ın mitolojik aşkı (içsel denge) burada ‘birleşerek’ ‘harmony’ adında bir çocukları olur. Ortaya uyum çıkmıştır. Muhteşem çalan bir senfoni orkestrası gibi. Hepsinin görevi ayrı ama muhteşem bir uyum içinde bir arada varlıklarını sürdürürler.

Terazi Burcu bu noktada ikili ilişkileri tam kıvamında yönetebilir, hakkaniyetli ve incelikli davranır, naziktir, kibardır, esnektir, diplomattır, uzlaşmacıdır, orta yolu bularak ‘bir’leştiricidir. Bu mertebede Terazi yücelmiştir artık kefeleri dengededir ortada haksızlık adaletsizlik yoktur iradesini ‘doğruluktan’ yana kullanır. Bu denge ilişkilerde uyum getirir. Uyum yaratmak ya da sağlamak onun ‘öz’ü’ ve yeteneğidir. Sağlıklı bir Terazi enerjisi dünyamıza uyum getirir. Kabalistik Astrolojide Mars ile Terazi yan yanadır. Mars’ın Terazi Burcu’ndaki enerjisi her iki şekilde de (Ares ve Mars) hayatımızda aktif olabilir. Bütün mesele ‘neyi nasıl?’ anladığımız ve anlamlandırdığımızdır. Bunu sadece ‘kendi’mize bakarak ve fark ederek öğrenebiliriz. Bunu bizim yerimize başkası yapamaz. İçimizdeki Terazi enerjisinin aktif olma zamanına giriyoruz.

Bu transit:
Ateş burçları için farkındalık,

Hava burçları için ilişkilerde zihinsel uyum,

Toprak burçları için,
Hava ve toprağın bir arada yaratacağı rüzgar ya da fırtınadan dolayı kafa karışıklığı, emin olamama,

Su grubu burçları için,
Duygusal değişimlere gebe olabilir.

Kişisel haritalarımızda Terazi Burcu hangi evimizi kesiyorsa o hayat alanında ‘ilişkilerimizdeki denge ve uyum – ben ve biz’ kavramlarını buna bağlı olarak olaylarını açığa çıkaracak sınayacak bir takım gelişmeler yaşayabiliriz.

Mars’ın Terazi Burcu transiti hepimize hayırlı farkındalıklar getirmesi dileğiyle….

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir