20 Mart Güneş tutulması ve önemli etkileri

“Güneş tutulmaları huşu uyandıran olgulardır. Tüm gizemli olasılıklar içine; niyetlerimizi ışıklandırıp, arındırarak iletelim.”

Bahar ekinoksunun ilk günü, Kuzey Kutbu’ndan başlayacak olan (Saros 120 Periyotlu) tam Güneş tutulması, Ekinoks’la birleştiği için, nadir görülen tutulmalardan. Kuzey Kutbu’ndan gelen tutulma, bu alanın, tüm Dünya insanlarına ait olmasının, ezoterik anlamda verdiği birlik mesajı içinde değerlendirilebilir. (Kuzey Kutbu ve çevresindeki uluslararası sularla, özel ekosistemi; Kıyı ülkeleri Deniz Hukuku 1982 BM. Sözleşmesi’ne göre, çevre ülkelerinin, 200 deniz mili kadar deniz kaynakları hakkına sahip olması ile sınırlanmıştı.)

Bu doğa olayı, Dünya halklarının büyük kısmı için önemli bir dönüm noktası ve bayram sayılan bir günle, ekinoksla birleşmektedir. Tarihi kritik kararların ve Ortadoğu’da beklenilen önemli olayların arifesi olabilir. Ayrıca, iklim değişiklikleri, su ile ilgili hava koşulları etkinleşebilir, tektonik, volkanik faaliyetlerle, fırtınalar ve kıyı gelgitleri bir ölçüde ivme kazanabilir.

Yılın ilk Güneş tutulması Balık Burcunda gerçekleşirken, Grönland, Kuzey Atlantik, Faroe Adaları, Kuzeybatı İskoçya, İzlanda, Norveç arasında geniş bir koridor içinde ve tam tutulma olarak, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya, Pasifik, Doğu Asya ve Türkiye’de ise parçalı tutulma halinde, Güneş’in yüzde 40’ı örtülü konumda izlenebilecektir.

Tesirler, enerji akışı ve şuur

Güneş tutulmaları, çevremizdeki elektromanyetik frekansları değiştirebilir, tutulmanın etkin olduğu yerlerde, ley hatlarında, toprağa sinmiş halde saklanan enerjinin eski programlarını temizler veya siler.

Tutulmalar önemli sonlar ve başlangıçların habercisi olarak görülürler. Tutulma tarafından tetiklenilmesi beklenilen olayların gelişimi, dört-beş aylık bir sürece yayılabilir. Sonların ve başlangıçların kesin çizgilere kavuşması olasıdır.

İnsanlığın geleceğini ilgilendiren gelişmelerin, teknolojik ve bilimsel faaliyetlerin gizli tutulanları açığa çıkabilir ya da başlatılabilir. Kişilerde uyku problemi, hareket ve değişim arzusu uyanabilir. Dünya’nın elektromanyetik alanları bu yolla etkilendiğinde, bilinç seviyesi yükselmeye, sezgiler Balık etkisi ile artmaya başlayacaktır.

Tutulmalarda, güç dengesinde ve kozmik şuur’un ilerleme gücünün hareketinde değişimle artış oluşur. Dolayısı ile, artık kozmik elementler kararsızlaşmış, doğal afetler bir ölçüde tetiklenmiş ve ince maddi etkileri algılayamayacak şuur kapasitesine sahip insanların aurasına da; hırs tutku ve cehalet hakim olmaya başlamıştır. Düzenli manevi çalışmalar yapmanın yararı burada ortaya çıkar.

Zira bu elementlerin denge ve ölçüleri insanların ruhsal uygulamaları ile ilintilidir. Maddenin etkileyen özelliğinden; iyilik, denge, cesaret, dürüstlük, şefkat, azim, sukünet ve erdemle kurtulmalıyız.

Doyumsuzluk, kararsızlık, gurur, hırs, nefret ve ihtirasa sürüklenmemek, etkilerle bu yolla savaşmakla olasıdır. İnsanların, az bir kısmı, kendi enerjilerine sahip çıkıp, onu yönetebilmektedirler.

Temel fiziksel parçacıkların, ruhsal düzeyde daha temel ince bileşenleri, bir tutulma sırasında akan enerji ile, özellikle tutulmanın izlenildiği sahalarda, negatif tesirlerle sıkıntı oluşturabilmektedir. Yaklaşık yüzde 30 oranında negatif katkılı enerji birikimi, 2015 ve 2023 yılları arasında öngörülmekte olan afet ve kayıpları, bütün bu enerjinin maksimum seviyeye çıkması nedeni ile otaya koyabilir.

Düşünceler güçlü olursa, tutulma psişik enerji akışını yönlendirir. Tüm seviyeleri ile, fiziksel, psikolojik ve manevi olarak, keşiflere, ertelenmiş işler üzerinde analiz yetisinin artmasına yol açabilir. Bunun nedeni, iç bilinçte manyetik değişimler sağlama etkisidir.

Tutulmaya Hayır veya Şer yüklemek değil,  Dünyanın, bütünü ile, belli elektromanyetik uyarıları kendi içinde ve belli göksel olaylarda devindirdiğini düşünmek gerekir.

O nedenle, ley hatlarının enerjisinden, faylara, burçlar kuşağının belirleyici konumuna dek değerlendirmeler yapılır. Dünyanın Astrokartografik haritasındaki veriler ise, deprem analizlerinde sonradan görülen saptamaları haklı çıkarır, olası depremler denildiğinde, bunu o yönde anlayanlar bulunacaktır.

Tıpkı Güneşin tutulmadan sıyrılması anındaki gibi, kurtuluş için yapılması gerekenlerden biri de, olumsuz edimlerden sıyrılarak, dengeye ve ışığa çıkmaya çalışmaktır.

Ne yapmalı?

Dinginliğin derin hali için, eskilerin, Ay ve Güneş tutulmalarında yaptıkları gibi, dua, ritüel, namaz, meditasyon ve benzeri uygulamalarımızla, hayra yönelik edimlerimizle tutulmayı karşılamak olumludur.

Önceleri Güneş’in kapanmasının korku ve dehşet veren bir hadise olarak görülüşü, olayın çabucak bertaraf edilmesi için, dua edip, kurban kesip, gürültü çıkarılarak karşılanması olağandı.

Eski Çin’de buna neden olan ejderha’yı korkutmak için tutulmalar sırasında gürültü, patırtı icadı gelişmiş ve on dokuzuncu yüzyıla kadar, Çin donanması zaman zaman geleneği top ateşi ile sürdürmüştü.

Hindistan ve Güneydoğu Asya halklarında tutulma sırasında iblislerin, Eski Mısır da ise, Apophis’in Güneş’e saldırdığı inançları vardı. Salgın hastalığın yayılmasına neden olduğu düşünülen tutulmalar için özel ritüeller ve dua biçimleri uygulanmıştır.

1970 yıllarına kadar Türkiye’de Güneş tutulmaları esnasında ok atılması, teneke çalınması ve silah atılması olağan adetlerdendi. Erken kültürlerde dünyanın sonunun geldiğine inanılmasının yanında, Eski Türk inanışları dahil, Güneş ile kötü ruhların mücadeleye kalkışması ve Güneşin tutuklanarak karanlıklar alemine çekilmesi korkusu söz konusudur. Ay ve Güneş tutulmaları nedeni ile, su baskını, deprem, ünlü kişilerin ölümü, kıtlık ve savaş çıkacağı inançları da yoğundu.

İslami gelenekte, mutlaka hayra yönelik dualar edilmesi ve ”Fetih Suresi” okunması önerilmiştir.

Elbette, iç gücümüzü, inancımızı, sevgi ve hayra odaklamamız, akan enerjilerin olumlu aktarımında önemlidir.

Yüksek gerçekliklere manevi kapı açmak, öz değer sorunlarını inceleyerek, hangi değerlerin hayatımızın merkezinde olduğunu irdelemek, herhangi bir eski olumsuz davranış kalıbını, yenilemeye niyet etmek mümkündür.

Balık-Başak Eksenli tutulmalar

20 Mart 2015 Güneş tutulması; Başak-Balık ekseni boyunca oluşacak bir dizinin ilk tutulmasıdır. 28 Eylül 2015’de Başak’ta bir Güneş Tutulması, 2016 yılının Mart ayında Balık’ta bir Güneş Tutulması, 2016 Eylül’de, Başak’ta Güneş Tutulması, ardından ayni ay içinde Balık’ta bir Ay Tutulması ve 2017 Şubat’ta ise Balık’ta bir Güneş Tutulması gerçekleşecek.

21.yüzyıl içinde toplam 224 ayrı Güneş tutulması bulunuyor. Bunlardan 77 tanesi Parçalı, 72 tanesi Halkalı, 68’i Tam ve 7 tanesi de -Nadir Hibrit Tutulma- halinde saptanacak.

MART EKİNOKSLU GÜNEŞ TUTULMA SERİSİ.

Mart ekinoks Güneş tutulmaları Serisine bakacak olursak:

20 Mart 2015: Tam Güneş tutulması
20 Mart 2034: Tam Güneş tutulması
20 Mart 2053: Hibrit Güneş tutulması
19 Mart 2072: Parçalı Güneş tutulması şeklinde gerçekleşecektir.

Bu Güneş tutulmasının ardından, 4 Nisan 2015 (Blood Moon) Ay Tutulması, bir tetrad’ın 3. dizisi olacak. Tam Ay tutulması, bir çok çevrede Blood Moon serisinin Süper Kanlı Ay’ının kehanet zamanı halinde belirmesinin beklenildiği zaman dilimine işaret eder.

SAROS PERİYODU.

Bilinen Güneş tutulmaları ailelere ayrılır. Güneş tutulmalarını önceden bilebilmek mümkündür. Bir tutulma, 18 yıl, 11 gün, 8 saat sonra Saros Periyodu ile tekrar eder. Tutulmalar yaklaşık olarak 6585,3gün (18 yıl, 11 gün, 8 saat) içinde oluşur. Her sene meydana gelen iki ya da beş Güneş Tutulması, bir zaman diliminde, yaklaşık 40 farklı Saros serisi içindedir.

Tam Güneş Tutulmalarından (Saros 145) ile ilgili örneklere sıralı halde bakarsak; 1891-1909–1963-1981-1999-2017-2035- 2053 yıllarına ait olanlar, Saros 145 içinde bulunan tutulmalardır. Dolayısı ile, 11 Ağustos 1999 tam Güneş tutulması da, 145 numaralı Saros dizisinin 21. halkası olarak karşımıza çıkar. 145 numaralı döngünün kapsadığı 41 tam Güneş tutulmasının 5. si 1999 yılındaki tutulmaydı. Sonrasındaki depremsellik ise, ülkemizde son derece üzücü sonuçlara yol açmıştı. O serinin son Tam Tutulması 2648 de olacak ve 3009 tarihinde ise 77. tekrarı ile bitecektir.

20 Mart 2015 Tam Güneş tutulması 120. Saros’a aittir. Saros Döngüsü 18 yılda bir meydana gelen tutulmalarla, 120 derece açılarla Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na hareket etmektedir. Herhangi bir anda bulunan yaklaşık 42 Saros Serisinin yarısı Güney kutbundan Kuzey kutbuna, diğer yarısı da Kuzey Kutbundan Güney kutbuna hareket halindedir.

20 Mart 2015 Tam Güneş tutulması, kendi serisinin 25. tutulmasıdır. (2 dakika 47 saniye) . Seri, 7 Temmuz 2195 tarihinde, 71. tutulma ile sona erecektir. Seride; 7 kısmi, 25 dairesel, 4 melez, 26 toplam ve 9 kısmi tutulma gerçekleşerek, Saros 120 serisini tamamlayıp bitirecektir.

TUTULMA VE DEPREMLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

Tutulmalar sıklıkla deprem, sel , volkanik hareket gibi çeşitli felaketlerin başlatıcısı gibi görülmektedir. Oysa, araştırma sonuçları, bunun nedenselliğinin büyük bir etken olamayacağını öngörüyor. Özellikle 1999 tam Güneş tutulmasının kusursuz izlendiği ülkemiz, olayın 6 gün ardından büyük depremle sarsıldığında, bu acı deneyim, ciddi anlamda afetlerle ve tutulmalarla ilgili bağlantıları zihinlerde pekiştirmiştir. 1 Ağustos 2008 yılında Çin’den iyi izlenen tutulmanın 4 gün sonrasında ise Çin büyük depremle sallanmıştı.

Yapılan araştırmalara göre, her yıl en az 2, en fazla 5 Güneş tutulması olabilir, buna kıyasla, her yıl, şiddeti 6.0’ın üzerinde çok sayıda deprem gerçekleşir. Araştırmalar ve istatistikler 1974 yılında büyüklüğü 6.0 veya üzerinde 97 adet, 1990 yılında ise 88 adet deprem olduğunu ortaya koymuş, oysa 1990 ve 1974 senelerinde sadece 2’şer Güneş Tutulması gerçekleşmiş, böylece toplam 4’e karşı 185 rakamı ortaya çıkmış.
Sonuçta, tutulmalar ve depremler arasında görülen ilişki bağının inceltilmesi tavsiye edilmiş.

Ferda Ercan Uyulan.

https://www.facebook.com/okultizmveenerji

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir