Beş Tatva – Dört Element

Astrolojik olarak, bir doğum haritasındaki dört element, varlığın belirli alemlerine ve yaşam deneyiminin belirli alanlarına uyum sağlama yeteneğini ortaya çıkarır.

Doğum haritası kozmik enerji kaynaklarıyla yaşam boyu uyumumuzu kurduğumuz ilk nefes anı ile başlar. Bu nedenle doğum haritası, enerji modelinizi veya dört elemente olan kozmik uyumunuzu gösterir. Başka bir deyişle doğum haritamız, bireyin bu yaratılış düzlemindeki ifadesini oluşturan çeşitli titreşimli tezahürlerin modelini sembolize eder.

Beş Tatva - Dört ElementBu Dört Element Ateş, Toprak, Hava ve Su dur. Her biri, herkesin içinde işleyen prana, temel enerji ve bilinç türünü temsil eder. Her insan yaradılış olarak bazı enerji türlerine diğerlerinden daha fazla uyum sağlar.

Bir haritada vurgulanan herhangi bir burcun öğesi (bu burçtaki önemli gezegensel yerleştirmeler ile), bireyin güçlü bir şekilde uyum sağladığı belirli bir bilinç türü ve algılama yöntemini gösterir.

ATEŞ
“Ateş İşaretleri”, coşku, inanç, cesaret ve kendini ifade etme dürtüsü olarak tezahür edebilen ısınma, yayma, enerji verme yaşam ilkesini ifade eder.

TOPRAK
“Dünya İşaretleri”, fiziksel formların dünyasıyla bir uyumlanmayı ve maddi dünyayı kullanma ve geliştirme konusunda pratik bir yeteneği açığa çıkarır.

HAVA
“Hava İşaretleri” özellikle kişisel etkileşim ve geometrik düşünce biçimleri ve soyut fikirlerle ilgili olmak üzere, zihnin hissi, algısı ve ifadesi ile ilişkilidir.

SU
“Su İşaretleri” iyileştirici duyarlılık ilkesini, duygu tepkisini ve başkalarıyla empatiyi sembolize eder.

Astroloji derin ve matematiksel bir ilimdir.
Bu çeşitli enerji kalıplarını anlamanın bir yolu, onları modaliteleri açısından analiz etmektir. Dört elementin her biri üç titreşim modelinde tezahür eder. Bunlar Öncü, Sabit ve Değişken’dir. Dört elementi üç yöntemle birleştirmek, Zodyak İşaretleri adı verilen on iki burç, on iki ana enerji modelini üretir.

Beş Tatva- Dört Element

Şimdi buradan konuyu biraz daha derinleştirelim…
Evrensel yaşam yasasına göre bu evrendeki her şey beş temel unsurdan oluşur.
Dünyamız, Eter, Ateş, Su, Hava ve Topraktan oluşur ve beşinci element olan Eter enerjileri ileten ruh olarak kabul edilir ve hepsi

Hayat Ağacın’da buluşur, yani doğum haritasının bütünsel simgesi Ether ile bağdaşır.
İnsan vücudu da bu beş temel unsurdan yaratılır ve insan öldüğünde bedeni bu elementlere dönüşür ve ekosistemle harmanlanır. Bu gezegendeki her şey bilinen beş temel element ile oluşur. Dünyanın tüm canlı ve cansız varlıkları beş elementten oluşur. Yediğimiz her şeyden, salgıladığımız her maddeye kadar her maddenin temel bileşeninde bu beş element vardır.

Beş element sanksiritçe ; öğe-unsur anlamına gelen Tatva olarak isimlendirilir. Tüm Evrensel enerjiler ve Kundalini ile bağlantılıdır, bilinçli zihin ile bilinçsiz alt tabaka arasında köprü kurarlar. Kundalini yoga ve pek çok spirütüel inisiye çalışmalarındaki pratikler bu enerjilerin dengelemesi içindir. Beş element, beş parmak ve yedi ana çakra çalışmalarının kökeninde bu vardır.

Ezoterik ve spiritüel ilimleri, evrensel enerjiler ile bunların pratik çalışmalarını ayrı ayrı incelersek dahi, yaradılış ve insanın yaşam temalarının hepsinin özü, aynı kaynaktan gelir ve bizlere tezahür yolumuzda rehberlik yaparlar. Bir başka örnek verecek olursak, Ay ‘ın döngülerini derinsel olarak işlediğimiz takdirde, beş ana tatva zamanlamaları özellikle kabalistler tarafından geçmişte yaygın olarak kullanılmış ve günümüz derin astroloji ilmiyle bizlere kadar ulaşmıştır. Ruh- Zihin- Beden dengesinde beş tatvanın dengeli olması yatar.

Kozmik, enerjilerde, Ay’ın etkilerinde, derin meditasyonlarda tatvalar, Büyük Evrensel Prana’nın içinde varolan tüm enerjilerin hareket biçimleriyle mevcuttur.

Beş Ana Tatva

• Akash (Ether)
• Vayu (Hava)
• Tejas (Ateş)
• Prithivi (Toprak)
• Apas (Su)

Tatvik titreşimler sırasıyla birbirini izleyerek gerçekleşir ve her biri yaklaşık 24 dakika sürer. Tatva yani elementsel titreşim 24 dakika olduğundan yaklaşık iki saatte bir aynı ana tatva titreşir ve bizlere yansır. İlk tatva ise Güneş’in tam olarak doğduğu anda başlar. Ether ile beraber dört ana element hem yaradılışımızda, hem yaşam alanımızda ve enerjisel etkileri ile her an devrededirler.

Örneğin Privite yeryüzüdür, Apas su elementidir, Vayu hava elementidir, Eter elementi Akasha tatvadır, Tejas tatva ise ateş elementidir. Ay’ın Tatva Takvimine göre, ilgili olduğu konuları, zaman kalitesini kullanmak adına hayatınıza dahil edebilirsiniz. Belki daha sonra tatva saatlerinde yapılması /yapılmaması gereken ana konulardan bahsedebiliriz.

Evren gibi bedenimizde Toprak, Su, Ateş, Hava ve Eter olmak üzere beş element tarafından yönlendirilir. Hayatımızın niteliklerini belirlerler; duyularımıza rehberlik ederek hayatımızın tutumunu belirlerler. Bu unsurlar, tatvalar, kundaliniyi uyandırırken meditasyonun da bir parçasını oluştururlar.

Kişiliğimiz ve refahımız, doğamızdaki beş unsurdan hangisinin baskın olduğuna bağlıdır. Tüm bu beş unsurun veya yaşamın tatvalarının dengesini korumak, bizi sağlıklı ve mutlu tutmak için önemlidir.

Ruhsal yolculuklarımız söz konusu olduğunda, amaç sadece vücudu sağlıklı tutmak değildir. Bu fiziksel bedenin geçici olduğunu ve Sonsuz olana bağlanma yolculuğumuza devam edeceğimizi biliyoruz. Bilincimizi sadece Prithvi’ye bağlı tutmak için Apas ve Tejas tatva bu yolculuklarımızda yeterli olmayacak. Sonsuz olan ile ile bağlantı kurmak ve birleşmek için bilincimizin yükseltilmesi ve Vayu Tatva (kalp merkezindeki İlahi aşk) ve Aakash tatva (evrensel sezgi) ile uyumlu hale getirilmesi gerekecektir.

Hedef, bu element ve tatvaları tanımlamak ve sonsuz yüce bilince ulaşmak için onlara uyumlu halde ilerlemektir. Ancak bu şekilde sonlu doğamızı aşabilir ve Sonsuz Bilinç ile birleşme yolculuğumuzda refaha erebiliriz.

Su gibi akıl, hava gibi idrak alanı, gökyüzü gibi bilinç düzeyi; evrendeki hiçbir zerre insandan ayrı değildir tüm unsurlar birbiri ile bağlantılıdır.

Yaklaşmakta olan yeni sene 2021,tüm insanlar için bolluk ve bereket, huzur ve mutluluk, sağlık ve neşe getirsin diliyorum.

Tüm kalbimle…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir