17 Aralık, 2017

Meta Flora – Çiçek Sistemi ile Ritüelistik Çalışma yöntemi

Meta Flora tekniği İnsan ruhunun belli arketipleri ile çalışan bir iyileştirme sistemidir. “Meta” sözcüğüyle, fiziksel duyular ve bilinçli zihin aracılığıyla gördüğümüz, dokunduğumuz veya algıladıklarımızın ötesine uzanan çok şeyleri ifade eder. Kişinin Ruhsal haritası çıkarılırken zedelenmiş alanlar, bastırılmış öfkeler, yalnızlık ve değersizlik, zayıf yönler ve eksik kalmış titreşimler saptanır. Ruh haritasını çıkarırken arketipler kullanmak kişinin realize edilmiş dünyasının içine dalmaktır. Kimilerimiz Dolunay enerjisinden kimilerimiz gecelerin koyu geç saatlerinden kimilerimizde kalabalıkların içinden çıkıp geliriz. Doğduğumuz andaki Gökyüzü sembolü, zaman dilimi, genetik unsurlar, astrolojik burcumuz, elementimiz, rengimiz tam bu ruhsal haritayı çıkartmak için gereklidir. Meta-Flora terimi 7 Temel Çakra alanı ile ilgilidir. 1.Temel Meta-Flora sistemi Ay arketipi ile çalışır ve 7 hafta gününün ilki olan pazartesi günlerini içerir. Yaşamdan aldığımız negatif darbeler bizim duygusal anlamda kendimizi zihin tarafından yönlendirmemizden kaynaklanmaktadır.

Adına tecrübe dediğimiz birçok yaşanmış deneyim, yeni duyguların tekrar zedelenmemesi için bir kalkan takınır. Duygusuzlaşma ya da belli etmeme, içine atma, kıramamak, üzmemek, incitmemek gibi duygusal hassaslıklar oluşur. Blokaj burada başlar. Duyguları saklamak geleneksel öğretinin ayıp ve günah gibi formları ile iyice arka planda tutulur. Bastırılan her duygu bir başka negatif gölge duygu ile hortlar. Örneğin aldatılma ya da ihanet gibi durumlar bastırılır güya zihin tarafından kontrol altına alınır. Bu kocaman bir kendini kandırma yalanından başka bir şey değildir aslında. Kıskançlık olgusu ile sizi ilk kim tanıştırdı desem hemen bir cevap aramaya başlarsınız ya da esneklik göstermeyip asla kıskanç değilimdir mi dersiniz? Ya da ilk aşkınızın yüksekliği mi öğretti bu duyguyu size? Yoksa geçmişten gelen bir arketip mi? Tıpkı Yılan dan hiç sokmadığı halde ya da hiç görmediğimiz halde korkmak, iğrenmek gibi ata taşıyıcılı, bilgi kodlayıcı korkularımız mıdır?

İşte arketiplerle çalışma zamanıdır; AY gezegeni ve pazartesi günleri gezegenin etkisi, eksik kalan titreşimlerin Çiçeği ile buluşarak bir döngü başlar. Duygusal tüm formları bugün çözeriz. Çiçek Terapisi FES Çiçek Terapisi Kaminski; “Bu Meta-Flora seviyelerinde çalışmaktır. Nefret, öfke, kıskançlık, sevgisizlik, vicdan ve acıma, kabullenme ve esneklik gibi kavramlar üzerinde yürürken danışanınız için bu arketipin önemini saptamalıyız. Meta-Flora böyle çalışır. 8 Farklı harita alanı, farklı arketiplerin kullanılması ve sembollerin çiçeklerle buluşturulması gibi. Duygusal eksiklikleri yüzünden yaşam kalitesi iyice düşen birinin yaşam enerjisinde azalır. Mutsuz ve depresif olma hali en büyük göstergedir. Birinci seviyede çalışmak için mükemmel bir tespitten sonra, çiçek özleri seçilir. Örneğin; Centaury benlik saygısını oluşturmak üzere harekete geçer. Chicory çocukluktan gelen zaaf kalmış duyguları irdeler, destekler. Holly koşulsuz kalp kapısını açar, Clematis mavi çiçekleri ile temizler. Ay döngü ve çiçek özütünün kullanımı Terapist tarafından belirlenir. Danışanın elementi, Ay gezegeni Burcu oldukça önemlidir.

Meta Flora - Çiçek Sistemi ile Ritüelistik Çalışma yöntemi
Meta Flora – Çiçek Sistemi ile Ritüelistik Çalışma yöntemi

İkinci Seviye Beden ve Zihin ile çalışmaktır. Arketipi Mars gezegeni olan salı günü Mars Savaş Tanrısının da arketipidir. Cesaret, kararlılık, yaratıcılık üzerine odaklanılır. Fiziksel güçlenme için gerekli olan frekansları yükler. İrade ve eyleme geçme üzerine odaklıdır. Odunsu ve ateş enerjisi yüksek Yang Çiçeklerle çalışırken şifa annedir. Crap Apple – Wild Rose ve Olive üçlemesi 2.seviye meta flora için genel uygunluk gösterir.

Ezoterik Çiçek Terapisinin derin bir bakış açısını açarak, Çiçeklenmenin sadece yüksek enerji tezahürü olmadığından, fiziksel ve zihinsel iyileşmenin yanı sıra, aynı zamanda spiritüel yani ruhani olanla, yüksek manevi hazlarla, evrenle birlik ve uyum içinde olmaya dair çiçeklenmekten de söz edilir. İnanç ve iyileştirmenin gücü, Çiçeğin manası, dili ve sözcüğündedir. Onu bilirsek hangi Çiçeğe ihtiyaç duyduğumuzu biliriz. Cesaretim mi yok? Bu kavramda ki eksikliğim bana neleri kaybettirdi? Neden cesur olamıyorum? Korkularımla neden yüzleşemiyorum? gibi bir yığın soruyu her döngüde tamamlayan Çiçek enerjitikleri vardır doğada. Kokuları, renkleri, biçim ve formları ile bizi cezbederler. Örneğin adını koyamadığımız, gelecek kaygısı adı altında ki bir dizi ruhsal sorun, kalbe vuran ritim bozukluğu ve nefes darlığı yapabiliyor. Edward Bach Çiçek Terapisinde Aspen Çiçek anneden söz ediyor. Onun her dolunayda yükselen enerjisini ise Jullian Barnard anlatıyor. Eski bir Şaman ritüeli Rezene ve Mısır gibi çiçeklerin kullanımını, Yeni Ay zamanında, gün geceye varırken, Güneşe atfen ve Gökyüzü Tanrısı eşliğinde yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Çiçeğin ya da bitkinin ruhu ile temasa geçebilmek için sözcüklerin önemli bir anahtar olduğunu unutmamak gerekir. Sözcükler Çiçeklerle çalışırken önemli bir elçidir, onlar Evrene atılmış bir avuç yaşam tohumları gibidir. Çiçek sisteminde her Çiçeğin kendini anlattığı bir olumlaması bir mantrası vardır.

Jullian Bernard Çiçek Terapisi üzerine çalışırken, Şamanik ritüellerin, naguallerin içinde yüzyıllardır, hatta başlangıçtan bugüne kadar Çiçeklerin varlığının her daim olduğunu ve farkındalıkla kullanılarak iyileştirici özelliğinden her medeniyette faydalanıldığına dikkat çeker. Maya inancının, Aborjinlerin, Alaska Şamanlarının, eski Mısır medeniyetinin, İslamiyet’ten önce ki Asya Şamanlarının tümünde Çiçek kutsal ve koruyucudur. Peygamber Efendimizin (S.A.V) Gül suyu ile temizlendiği, onun hoş kokusunun gönüllerin sevgisini büyüttüğünü her daim duyarız. Mevlâna’nın Gül Bahçeleri benzetmeleri Gül’ün aşk çiçeği olarak seçilmesi de bir tesadüf değildir.

Meta-Flora aşamalarında, ruhun çıkan haritası yol gösterici Çiçek şifa anneleri ile yola kılavuzluk edilir. Ay takvimi, semboller, astroloji, numeroloji, mantralar, şaman davulları ile süreç başlatılır. Her Ay döngünde tamamlanacak çalışmalar belirlenir. İhtiyaçlar, olması gerekenler, çiçek özütleri kombinasyonu, kutsal çiçek infüzyonu ve zamanlama. Her şey Meta-Florik sistem üzerinde bir ışık altında toplanır. Elementlerin yönleri, sembolleri ve çiçek özütleri günler ve ay döngüleri takip edilerek gerçekleştirilir. Temiz su ile arınma, alanı temizleme ve çiçek molekülleri ile nefes alma-verme, gevşeme, su çiçek kasesi, kağıt, kurşun kalem, mum ve ateş elementi sembolü gibi materyaller önceden hazırlanır.

Şimdi Çiçek aracılığıyla şifalanma zamanıdır, iyi yolculuklar…

 

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Benzer yazılar

Yanıt verin.