Temmuz, 2021
 • Mor dağların efsunu

  … Maziden bir haber gelip duruyor yıllarca. En ağır hatıralarımı oluşturuyordu eskiden. Ayak bastığı ...

Mayıs, 2021Nisan, 2021Mart, 2021
 • Antroposofik tıp nedir?

  Antoposofik öğretilerden ve çalışmalardan alınan ilham üzerine bina edilmiş bir tıbbi düşünme ve pra ...

Şubat, 2021Ocak, 2021
 • Subuda şifası nedir?

  Subuda adı bu şifa türünün ‘keşfeden’ adam adına atfen konulmuştur (Бапака (Мухаммада Субу Сумохадив ...

 • Hiçlikteki oyuncu

  Kısadan hisse Simyavi Nikah- Mysterium Coniunstionis ‘Sadece iyice anlaşılan şey gerçekleştirilebili ...

Aralık, 2020
 • Alan'dan Yayınlar

  Alan dedikçe birçok anlam gelebilir akla. Bir düşünelim. Hımmm … ‘almak’ kökünden dolayı bir anlamı. ...

 • Cortazar ve Paredros ve Helene

  Bu romanı anlatmak çok zor olduğunu vurgularlar hep; çünkü ortada belirgin bir kurgusal tema, okuyuc ...

 • Erken anlatı tekniği

  Yeni roman kavramı vardır edebiyatta. Yeni romancıları hayli etkileyen tekniklerden biri Andre Gide’ ...

 • Bilincin Tarihi ve Düşünen Tanrı III

  A.Einstein ölürken demişti: ‘ Ben o kadar az öğrenebildim ki’… İ.Newton’un son sözleri ise şunlar ol ...

Ekim, 2020Eylül, 2020
 • Eviriliş İçindeki İnsan

  O olduğumda saf bilginin içinde ve kendisi oluyorum. O değil de bedensel ve toplumsal zihin olduğumd ...

 • Söyleyen olmak nedir?

  ‘Güven Kapısı, bir mistiğin Kalple Hesaplaşmaları yolundaki en önemli Kapıdır. Bu Kapıdan gecen mist ...

Ağustos, 2020
 • İnsanlar hakkında ne düşünüyorum?

  İnsanlar hakkında ne düşünüyorum? İnsanlar işte o şehirlerdeki köylerdeki kasabalardaki kısası; insa ...

 • Köhne bir yorum

  (Kutsal USTA’ların arşivinden bir Kaynak) Yaşam’ın doğası öyle ki tam olarak şekle  (forma) giremez. ...

 • Oluşmadan oluşumlar olur mu?

  Uyan! Çünkü sabah Gecenin kâsesindeki Yıldızların uçmasını sağlayan Taşı fırlattı. Ve bak Doğunun Av ...

Temmuz, 2020
 • Yaşam Ve Ölüm Arasında Yazmak

  Yazmak nasıl bir eylemdir ve neden insan yazar (çok sorulan bir soru)? Kitap okumaya başladığım yakl ...

 • Eidetik Felsefe Nedir?

  Görsel Düşünce ve Görsel Bellek Biz algılama anlamanın DİL le ilgili olduğu kanısındayızdır genellik ...

Haziran, 2020
 • Sevgi paradoksu

  Sevginin en yüksek hali, çok gözle izleyen evrenin sevgisidir. Ona Hiçlik ya da Boşluk da derler, çü ...

Mayıs, 2020
 • Yaşam ustası kimdir?

  Bu sabah Yaşam Ustası kimdir?  sorusuna döndüm yine. Hayır, dönmedim. Daha bir titiz, değindim. Yaşa ...

Nisan, 2020
 • Kabul Kapısı

  ‘Ruhsal yolculuğun kabul kapısından geçerken, yolcu payına düşenden memnun olmayı öğrenir, Tanrı’yı ...

 • Arayanı ve Yaratanı izlemek

  Bana laf söyleme leke melamettin, Melamet şöhretime bir zarafettir, Buyurma şöhretin koru, diye hela ...

Mart, 2020Şubat, 2020
 • Tanrıça'nın Çağrısı

  Tanrıça’nın Çağrısı Duy Ses’imi  ve bir adım daha at: gözündeki perdelerden korkma Arayışında ...

Ocak, 2020
 • Psikospiritüel Kriz Nedir?

  Kişi bir şey ya da süreç değil, mutlak olanın dışavurumu olabilecek bir açılım ya da açıklıktır. Ken ...

Aralık, 2019Kasım, 2019 Daha fazla yazı göster